Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

  Publicat: 26 Dec 2016       8249 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Publicata in Monitorul Oficial nr. 882 din data de 3 noiembrie 2016

Setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

(7) Primarul si secretarul unitatii administrativ-teritoriale raspund, in conditiile legii, de realitatea si legalitatea operatiunilor de verificare in vederea acordarii dreptului la venit minim de incluziune .
Articolul 34
(1) La solicitarea agentiilor pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale pentru plati si inspectie sociala, primarul este obligat sa dispuna de indata efectuarea verificarilor in teren a situatiilor semnalate, atat pentru solicitantii venitului minim de incluziune, cat si pentru beneficiarii acestuia, verificare care se realizeaza in maximum 15 zile de la data inregistrarii sesizarii sau solicitarii.
(2) In cazul persoanelor singure si familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care primesc ajutor de incluziune este obligatorie efectuarea verificarii in teren a indeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute de prezenta lege, in luna octombrie, respectiv in luna aprilie/mai a fiecarui an. In scopul efectuarii verificarii se utilizeaza formularul pentru verificarea in teren prevazut la art. 33 alin. (4) .
Articolul 35
(1) Pentru verificarea corectitudinii datelor furnizate de titularul cererii, precum si de titularul dreptului, personalul prevazut la art. 33 alin. (1) solicita toate informatiile disponibile la nivelul autoritatilor administratiei publice locale cu privire la componenta si veniturile familiei, locuinta de domiciliu/resedinta, bunurile mobile si imobile detinute, iar serviciile de specialitate ale primariei au obligatia sa le furnizeze in termen de 5 zile de la solicitare.
(2) In vederea verificarii informatiilor declarate de semnatarul cererii, precum si de titularul dreptului, primarul poate solicita altor autoritati ale administratiei publice locale sau institutii publice informatii privind veniturile si bunurile detinute de acesta sau de membrii familiei sale.
Articolul 36
(1) Aprobarea sau respingerea prealabila a cererii se face prin dispozitie scrisa a primarului, in maximum 5 zile de la finalizarea verificarii prevazute la art. 33 alin. (1) , respectiv de la finalizarea verificarii prevazute la art. 34 alin. (1) , dupa caz.
(2) Dispozitia primarului privind aprobarea cererii reprezinta certificarea faptului ca solicitantul indeplineste, in prealabil, conditiile de acordare a venitului minim de incluziune, respectiv a unuia sau mai multor componente ale acestuia si cuprinde cuantumul estimat al venitului minim de incluziune .
(3) Dispozitia primarului prin care se acorda sau se respinge, in prealabil, cererea privind venitul minim de incluziune se comunica titularului dreptului, in maximum 5 zile de la data emiterii acesteia.
(4) Modelul dispozitiei prevazute la alin. (3) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Articolul 37
(1) Primariile centralizeaza si pastreaza cererile, declaratiile pe propria raspundere, angajamentele de plata si documentele doveditoare prevazute la art. 29 alin. (1) , precum si dispozitiile primarului.
(2) Personalul autoritatilor administratiei publice locale are obligatia respectarii confidentialitatii si securitatii informatiilor si a datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 38
(1) Pana pe data de 20 a fiecarei luni, personalul agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate, astfel cum acestea rezulta din datele procesate in cadrul Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala, pe baza informatiilor din bazele de date disponibile ale altor autoritati publice cu care are incheiate protocoale de colaborare, precum si prin accesarea informatiilor proprii ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, existente in bazele de date de la nivel central.
(2) Agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala poate solicita autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si altor institutii, informatii si documente referitoare la veniturile, locuinta, bunurile mobile/imobile, componenta familiei solicitante sau beneficiare de venit minim de incluziune, precum si cu privire la orice alte conditii prevazute de prezenta lege.
(3) In termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificarii prevazute la alin. (1) directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, in baza dispozitiei primarului prevazute la art. 36 alin. (3) si a verificarilor efectuate de personalul propriu, emite decizia de stabilire a dreptului, in care se mentioneaza dispozitia primarului si cuantumul venitului minim de incluziune, defalcat pe componente, cu exceptia cuantumului ajutoarelor pentru incalzire prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a) -c) .
(4) Modelul deciziei prevazute la alin. (3) se aproba prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(5) Dreptul se acorda dupa cum urmeaza:
a) incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis dispozitia primarului, pentru ajutorul de incluziune si ajutorul pentru familia cu copii, precum si pentru suplimentul pentru locuire reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi si petrolieri;
b) incepand cu luna noiembrie, pentru ajutoarele pentru incalzirea locuintei prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a) -c) , daca cererile pentru acordarea dreptului sunt depuse de solicitanti pana la data-limita prevazuta la art. 47 alin. (4) ;
c) incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis dispozitia primarului, pentru ajutoarele prevazute la lit. b) , in cazul in care cererea pentru acordarea dreptului a fost depusa dupa data-limita prevazuta la art. 47 alin. (4) .
(6) Decizia directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala constituie document de plata pentru venitul minim de incluziune si se comunica titularului acestuia in maximum 10 zile de la data emiterii.
Articolul 39
(1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului venitului minim de incluziune se face prin dispozitie scrisa a primarului si se comunica, in termen de 5 zile de la data emiterii, noului titular si, dupa caz, vechiului titular.
(2) In baza dispozitiei scrise a primarului, prevazuta la alin. (1) , disponibila in cadrul Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala, directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala emite o noua decizie de stabilire a dreptului pe care o transmite noului titular, in termen de maximum 10 zile de la data emiterii. Primaria va avea acces la noua decizie de stabilire a dreptului prin accesarea Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala.
Articolul 40
(1) In situatia in care se produc modificari in componenta familiei si/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune, titularul dreptului are obligatia de a depune la primarie, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data la care a intervenit modificarea, o declaratie pe propria raspundere privind modificarile intervenite, insotita de documentele doveditoare, dupa caz.
(2) Dupa verificarea, conform prevederilor art. 33, a datelor si informatiilor inscrise in declaratia si documentele prevazute la alin. (1) , primarul emite o dispozitie de mentinere sau de incetare in prealabil a dreptului, dupa caz.
(3) Modelul dispozitiei de mentinere sau de incetare in prealabil a dreptului, precum si cel al declaratiei pe propria raspundere, prevazute la alin. (1) , se stabilesc prin normele de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(4) Agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala va avea acces la noua decizie de mentinere sau de incetare in prealabil a dreptului, dupa caz, prin accesarea Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala.
(5) In termenul prevazut la art. 34 alin. (1) se verifica informatiile privind componenta familiei si veniturile declarate si se emite, de catre directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, o noua decizie de stabilire a dreptului, care contine cuantumul modificat al venitului minim de incluziune, defalcat pe componente. Decizia se comunica titularului dreptului in termen de 10 zile de la data emiterii.
Articolul 41
(1) Toate procedurile privind solicitarea, verificarea, acordarea in prealabil, stabilirea cuantumului si emiterea deciziilor privind venitul minim de incluziune se realizeaza in format electronic, in cadrul Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala.
(2) Modul de operare al Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala va fi reglementat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
Articolul 42
(1) Dupa acordarea venitului minim de incluziune, agentia nationala pentru plati si inspectie sociala efectueaza, periodic, verificari electronice in cadrul Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala privind mentinerea conditiilor care au condus la acordarea dreptului, precum si analize de risc asupra titularilor dreptului, in baza carora atentioneaza agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala asupra aspectelor ce pot conduce la modificarea, suspendarea sau incetarea dreptului.
(2) Procedura detaliata privind acordarea dreptului si stabilirea cuantumului acestuia se aproba prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
SECTIUNEA 2: Modalitati de facturare si plata a energiei termice furnizate in sistem centralizat
Articolul 43
(1) Modul de facturare si de plata a contravalorii energiei termice consumate pentru incalzire de catre asociatiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt titulari de contracte de furnizare a energiei termice/conventii individuale, poate fi:
a) facturarea si plata pe baza consumului lunar efectiv;
b) facturarea pe baza consumului lunar efectiv si plata in transe procentuale pe o perioada de referinta cu durata de 12 luni.
(2) Modalitatea de plata conform alin. (1) lit. b) , termenul scadent, precum si stabilirea perioadei de referinta se aproba prin hotarare a consiliului local, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, facturarea si plata consumului de energie termica se fac doar pe baza consumului efectiv, conform alin. (1) lit. a) .
Articolul 44
(1) La solicitarea scrisa a titularilor de contract de furnizare a energiei termice sau conventie individuala, furnizorii de energie termica aplica modul de plata a contravalorii energiei termice in transe procentuale, valabil pe durata unei perioade de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare sau conventiei individuale.
(2) Optiunea titularilor de contract de furnizare a energiei termice sau conventie individuala asupra modului de plata a contravalorii energiei termice in transe procentuale se comunica furnizorilor cu cel mult 30 de zile inaintea inceperii perioadei de referinta.
Afişează LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2016    Venitul minum    Incluziune    Venitul minim de incluziune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.