Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

  Publicat: 26 Dec 2016       8243 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Publicata in Monitorul Oficial nr. 882 din data de 3 noiembrie 2016

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Document prin care proprietatea unei cantitati de marfa trece de la vanzator la cumparator.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Reprezentanta, filiala sau sucursala a unei institutii sau intreprinderi
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Document prin care proprietatea unei cantitati de marfa trece de la vanzator la cumparator.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Lista recapitulativa de marfuri,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice

Articolul 45
Furnizorii de energie termica au obligatia sa accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice sau conventie individuala, facturarea in conditiile prevederilor art. 43.
Articolul 46
Titularii de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala sunt obligati sa achite facturile in termenul de scadenta de 15 zile de la data primirii facturilor in situatia prevazuta la art. 43 alin. (1) lit. a) , respectiv in termen de 15 zile de la termenele inscrise pe factura in situatia prevazuta la art. 43 alin. (1) lit. b) . Data emiterii facturii si termenele de scadenta se inscriu pe factura . Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati de intarziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
SECTIUNEA 3: Conditiile speciale de acordare a suplimentului pentru locuire
Articolul 47
(1) In cazul persoanelor singure si familiilor care solicita acordarea venitului minim de incluziune exclusiv pentru suplimentul pentru locuire, reprezentat de unul din ajutoarele prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a) -c) , documentele prevazute la art. 29 alin. (1) se depun la primaria in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta solicitantii, pana la data de 15 octombrie a fiecarui an, pentru sezonul rece urmator.
(2) Pentru solicitarea suplimentului pentru locuire, formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere sunt puse la dispozitia solicitantilor de catre primarii la sediul acestora si/sau prin intermediul asociatiilor de proprietari/locatari ori a furnizorilor.
(3) Formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere se pun la dispozitia solicitantilor inclusiv pe site-ul primariei, al agentiilor teritoriale pentru plati si inspectie sociala si al furnizorilor.
(4) In cazul persoanelor singure si familiilor care au stabilit dreptul la ajutor de incluziune si/sau ajutor pentru sustinerea familiei si indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege si pentru acordarea suplimentului pentru locuire, titularul dreptului, in perioada cuprinsa intre 15 septembrie - 15 octombrie a fiecarui an, depune la primarie o declaratie pe propria raspundere pe baza careia se stabileste indeplinirea conditiilor de eligibilitate, procedura denumita in continuare recertificare.
(5) Modelul declaratiei prevazute la alin. (4) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Articolul 48
(1) Aprobarea cererilor solicitantilor de venit minim de incluziune reprezentat exclusiv de suplimentul pentru locuire, precum si recertificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate in cazul beneficiarilor de venit minim de incluziune la data prevazuta la art. 47 alin. (4) se fac conform prevederilor art. 33, art. 35-37 si art. 38 alin. (2) .
(2) In cazul utilizarii de energie termica in sistem centralizat pentru incalzirea locuintei, dispozitia primarului prin care se acorda sau se respinge dreptul la venit minim de incluziune reprezentat exclusiv de stimulentul pentru locuire va contine pretul gigacaloriei furnizate in sistem centralizat.
(3) Modelul dispozitiei primarului prevazute la alin. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(4) Cererile sau, dupa caz, declaratiile pe propria raspundere privind recertificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate si documentele doveditoare vor fi centralizate si arhivate la nivelul primariilor.
(5) Dispozitia primarului prevazuta la alin. (2) poate fi emisa individual sau colectiv, caz in care va fi adusa la cunostinta solicitantilor individual.
Articolul 49
(1) Pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an, la nivelul agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, pe baza datelor inregistrate in Sistemul National Informatic pentru Asistenta Sociala, se finalizeaza verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru acordarea suplimentului pentru locuire reprezentat de ajutoarele pentru incalzire prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a) -c) , se calculeaza cuantumul aferent ajutorului acordat in functie de sistemul de incalzire utilizat si se emit deciziile directorului executiv de acordare sau de respingere a dreptului.
(2) Prin decizia directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala de aprobare a dreptului care priveste suplimentul pentru locuire, cuantumul acestuia se stabileste in fiecare an, pentru toata perioada sezonului rece respectiv.
(3) Pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an, situatia centralizatoare privind deciziile directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, care contine datele de identificare ale titularilor venitului minim de incluziune, cuantumul ajutorului si numarul deciziei emise se transmit in format electronic furnizorilor de energie termica, de gaze naturale sau de energie electrica, dupa caz.
(4) Modelul situatiei centralizatoare prevazute la alin. (3) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(5) In termen de maximum 5 zile de la emitere, dispozitia primarului de aprobare sau de respingere in prealabil a cererii, precum si decizia directorului executiv privind aprobarea sau respingerea dreptului la venit minim de incluziune se comunica titularului dreptului si, dupa caz, titularului contractului incheiat cu furnizorul din sistemul utilizat pentru incalzirea locuintei.
Articolul 50
(1) In vederea acordarii venitului minim de incluziune exclusiv pentru suplimentul pentru locuire reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi si petrolieri, termenul-limita de depunere a documentelor prevazute la art. 29 alin. (1) , la primaria in a carei raza teritoriala isi au domiciliul/resedinta solicitantii, este data de 15 septembrie a fiecarui an.
(2) In cazul persoanelor singure si familiilor care beneficiaza de venit minim de incluziune la data de 31 august, titularul dreptului trebuie sa depuna la primarie declaratia pe propria raspundere pentru recertificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate, completata potrivit modelului prevazut la art. 47 alin. (5) , in perioada cuprinsa intre 1-15 septembrie a fiecarui an.
(3) Pana la data de 15 octombrie a fiecarui an se verifica, la nivel de primarie si agentie teritoriala pentru plati si inspectie sociala, indeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului pentru combustibili solizi si petrolieri, se calculeaza cuantumul acestuia si se emit dispozitiile primarului de aprobare sau respingere in prealabil a cererilor, precum si deciziile directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala privind acordarea sau respingerea dreptului.
(4) Transmiterea catre titularul venitului minim de incluziune a dispozitiei primarului de aprobare sau respingere in prealabil a cererii, precum si a deciziei directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala privind acordarea sau respingerea dreptului se face in termenul prevazut la art. 49 alin. (5) .
(5) Pentru beneficiarii de ajutor pentru combustibili solizi si petrolieri, stabilirea dreptului si efectuarea platilor se fac o singura data pentru toata perioada sezonului rece.
Articolul 51
(1) In situatia in care solicitantii suplimentului pentru locuire depun cererea, respectiv declaratia pe propria raspundere privind recertificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate si, dupa caz, documentele doveditoare privind acordarea ajutoarelor pentru energie termica, gaze naturale si energie electrica la o data ulterioara termenelor prevazute la art. 47 alin. (1) si (4) , suplimentul pentru locuire se acorda incepand cu luna in care se emite decizia directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala de acordare a dreptului.
(2) In cazul in care intervin modificari in componenta familiei si a veniturilor acesteia sau a sistemului de incalzire pentru care se acorda suplimentul pentru locuire, titularii dreptului procedeaza conform prevederilor art. 40 alin. (1) .
(3) Modificarile privind cuantumul sumei aferente suplimentului pentru locuire acordat sau, dupa caz, incetarea dreptului se fac incepand cu luna urmatoare celei in care au fost comunicate modificarile prevazute la alin. (2) .
Articolul 52
(1) Lunar, pana cel tarziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termica sau al furnizorului de gaze naturale, impreuna cu reprezentantul asociatiei de proprietari, incheie un proces-verbal constatator privind consumul general de energie termica sau de gaze naturale inregistrat la nivelul asociatiei.
(2) Modelul procesului-verbal constatator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Pe baza datelor cuprinse in procesul-verbal constatator, asociatia de proprietari face defalcarea consumului general pe consumatori individuali.
(4) Pana la data de 5 a fiecarei luni, asociatia de proprietari transmite furnizorilor prevazuti la alin. (1) situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuintei.
(5) Pentru beneficiarii care locuiesc in locuinte sociale, atributiile asociatiei de proprietari se preiau de catre autoritatea administratiei publice locale care le administreaza.
(6) Prevederile alin. (1) -(4) nu se aplica furnizorilor cu un numar de peste 1.000 de clienti, precum si in situatia existentei de repartitoare de incalzire in cazul energiei termice sau in situatiile in care reglementarile legale in domeniul energiei termice ori gazelor naturale dispun in alt fel.
Articolul 53
(1) Pe baza situatiei centralizatoare prevazute la art. 52 alin. (4) , respectiv a consumului efectiv inregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de energie termica furnizata in sistem centralizat, de gaze naturale si, respectiv, de energie electrica calculeaza contravaloarea energiei termice, a gazelor naturale si a energiei electrice ce se va evidentia in factura .
(2) In cazul asociatiilor de proprietari titulare de contracte de furnizare de energie termica in sistem centralizat sau de furnizare de gaze naturale, factura prevazuta la alin. (1) este insotita de situatia detaliata care cuprinde beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei, cuantumul efectiv al acestuia defalcat pe surse de finantare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local, precum si suma individuala de plata ce va fi suportata de beneficiar ca diferenta intre contravaloarea ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat si contravaloarea consumului inregistrat.
(3) In cazul consumatorilor care au contracte individuale de furnizare de energie termica in sistem centralizat, de gaze naturale sau de energie electrica, in factura emisa de furnizori se evidentiaza contravaloarea totala a consumului inregistrat, contravaloarea ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat si suma ramasa de plata in sarcina titularului de contract, respectiv a beneficiarului ajutorului pentru incalzirea locuintei.
(4) In situatia prevazuta la art. 52 alin. (5) , factura se emite pe numele primariei, prevederile alin. (1) -(3) aplicandu-se corespunzator.
Articolul 54
(1) Lunar, in termen de 10 zile de la primirea facturii emise de furnizorul de energie termica in sistem centralizat sau de gaze naturale, asociatiile de proprietari au obligatia de a defalca cheltuielile privind energia termica sau gazele naturale pe consumatori individuali, tinand cont de ajutorul pentru incalzirea locuintei stabilit in conditiile prezentei legi.
(2) Defalcarea cheltuielilor prevazuta la alin. (1) se evidentiaza intr-un borderou care se transmite furnizorului in termen de maximum doua zile de la intocmire.
(3) Asociatia de proprietari are obligatia de a evidentia lunar ajutorul pentru energie termica in tabelul cu cheltuielile de intretinere.
Articolul 55




Afişează LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune pe o singură pagină



Citeşte mai multe despre:    Legea 196/2016    Venitul minum    Incluziune    Venitul minim de incluziune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.