Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice

OUG 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice

  Publicat: 26 Jan 2017       7829 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 6/2017 - modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice

Publicata in Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

l) sprijina elaborarea de studii, cercetari si monografii in zonele locuite de romani de pe teritoriul altor state;

m) sprijina actiunile de cercetare, restaurare, conservare si punere in valoare a patrimoniului cultural romanesc din afara granitelor Romaniei;

n) contribuie la construirea si restaurarea unor monumente civile si militare, precum si a unor lacasuri de cult ale romanilor de pretutindeni;

o) asigura protejarea, sustinerea si revitalizarea traditiilor si obiceiurilor locale romanesti fn zonele locuite de romani de pe teritoriul altor state.

(6) M.R.R initiaza, organizeaza sau sprijina orice alte actiuni considerate necesare si oportune pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 4.``

5. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(2) Convocarea Congresului Romanilor de Pretutindeni se realizeaza de birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, in colaborare cu M.R.P., iar cheltuielile privind organizarea si desfasurarea Congresului Romanilor de Pretutindeni se asigura din bugetul Camerei Deputatilor.``

6. La articolul 9, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

``(4) Consiliul Romanilor de Pretutindeni furnizeaza informatii, analize si propuneri Parlamentului Romaniei, M.R.P, precum si celorlalte institutii guvernamentale competente, cu care colaboreaza pentru promovarea de initiative legislative referitoare la romanii de pretutindeni, respectiv la realizarea si aplicarea programelor destinate comunitatilor romanesti.

(5) M.R.P. va asigura secretariatul tehnic al Consiliului Romanilor de Pretutindeni si asigura finantarea activitatii acestuia.``

7. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``Art. 12. - In exercitarea atributiilor sale, M.R.P. acorda finantari nerambursabile destinate derularii proiectelor asociatiilor, organizatiilor, persoanelor juridice si fizice romane si din state terte in beneficiul comunitatilor romanesti de pretutindeni, in urma unui proces de evaluare si selectie realizat la nivelul M.R.P. si, dupa caz, in colaborare cu alte institutii ale statului, in conformitate cu principiul transparentei si prevederile legale in materie.``

8. La articolul 13, alineatele (1) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

``Art. 13. - (1) Institutul A«Eudoxiu HurmuzachiA» pentru romanii de pretutindeni, denumit in continuare Institutul, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica proprie, functioneaza in subordinea M.R.P. Institutul are sediul in municipiul Bucuresti.

(...)

(6) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul M.R.P.``

9. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``Art. 14. - (1) Prezentul act normativ nu aduce atingere competentelor Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Economiei, Ministerului Finantelor Publice, Institutului Cultural Roman sau ale altor institutii romanesti de profil in ceea ce priveste acordarea de burse pentru cetateni ai altor state de origine etnica romana, cetateni romani cu domiciliul in strainatate si cetateni straini si nici in ceea ce priveste sprijinul material acordat de aceste institutii pentru biblioteci, edituri, publicatii, institutii de invatamant, asociatii si centre culturale, asezaminte din tara si din strainatate, sprijin constand in publicatii, carti, mobilier si alte dotari.

(2) Acordarea burselor pentru romanii de pretutindeni se realizeaza cu avizul conform al M.R.P. si, dupa caz, al M.A.E.

(3) Ministerul Educatiei Nationale, M.R.P. si M.A.E. organizeaza preselectia pentru romanii de pretutindeni care doresc sa beneficieze de burse oferite de statul roman.

(4) Fondurile pentru asigurarea burselor, cheltuielile de scolarizare si subventiile pentru cazarea in camine studentesti pentru romanii de pretutindeni se prevad in bugetul Ministerului

Educatiei Nationale.``

10. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta .

Art. XII. - In titlul si in cuprinsul Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceasta activitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, cu modificarile ulterioare, urmatoarele denumiri si sintagme se inlocuiesc dupa cum urmeaza:

a) ``Ministerul Afacerilor Externe`` cu ``Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni``;Afişează OUG 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 6/2017    OUG 28/2013    Investitii    Dezvoltare locala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.