Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

  Publicat: 01 Aug 2018       498874 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor (Noua lege a asociatiilor de proprietari care inlocuieste Legea 230/2007)

Publicata in Monitorul Oficial numarul 660 din data de 30 iulie 2018

Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act adoptat de organele de stat,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica ce se constituie, pe fiecare cladire cu mai multe apartamente sau pe un grup de cladiri, fiind alcatuita din cel mult 600 de membri,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

Articolul 88
Cheltuielile pe beneficiari sunt cheltuielile cu privire la: citirea, calculul si gestiunea consumurilor individuale de apa rece, apa calda, caldura, gaze, energie electrica, deseuri municipale; servicii cu privire la repartitoarele de costuri; chiriile spatiilor comune - boxe, casa scarii, holuri, spatiu ghena, terasa etc.; gestiunea financiara; gestiunea contractelor cu caracter individual; intretinerea interfonului si a partii de instalatie din interiorul proprietatii individuale; verificarea metrologica a contoarelor individuale de energie termica, in cazul distributiei orizontale; reviziile instalatilor interioare de gaze, apa si incalzire; alte servicii individuale catre proprietari.

Articolul 89
Pentru proprietarii care beneficiaza de anumite servicii de utilitati si determina consumuri suplimentare, in conditiile in care nu exista nicio interdictie legala in acest sens, calculul cotei de contributie aferente cheltuielilor pe beneficiari se face conform baremelor stabilite prin normativele tehnice in vigoare sau, in lipsa acestora, conform deciziei comitetului executiv, in functie de cantitatea consumata.
SECTIUNEA 7: Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici

Articolul 90
Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru incalzirea proprietatilor individuale - locuinte sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta: energia termica sub forma de caldura, combustibilul si energia electrica pentru incalzire, salariu/remuneratie pentru fochist si echipament de lucru, costuri pentru functionarea instalatiilor de incalzire centrala.
SECTIUNEA 8: Repartizarea cheltuielilor de alta natura

Articolul 91
Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate dupa criteriile prevazute la art. 75 alin. (2) lit. a)-e).

Articolul 92
Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: lucrarile de intretinere, reparatii si inlocuiri la antena ori antenele colective de televiziune, care se repartizeaza in raport cu numarul prizelor de televizoare aflate in locuinte si in spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in conditiile in care nu exista o hotarare a adunarii generale prin care sistemul de antena colectiva sa fie desfiintat sau casat; cutiile postale, cheile de la usa de intrare comuna in cladire, care se repartizeaza in raport cu numarul proprietarilor; alte cheltuieli, repartizarea facandu-se in conformitate cu clauzele contractuale sau conform modului de facturare; curatatul cosurilor de fum, care se repartizeaza fiecarui proprietar proportional cu numarul sobelor si al masinilor de gatit racordate la cosurile de fum ale cladirii.

Articolul 93
Alte cheltuieli in cadrul asociatiei de proprietari se repartizeaza in conformitate cu normele si normativele avute in vedere la facturarea comuna a acestora si/sau in conformitate cu clauzele prevazute in contractele incheiate cu furnizorii respectivelor servicii .
CAPITOLUL VIII: Contractarea si facturarea serviciilor de utilitati publice in condominii
SECTIUNEA 1: Contractarea si facturarea serviciilor de utilitati publice in condominii

Articolul 94
(1)Raporturile dintre furnizorii serviciilor de utilitati publice si asociatiile de proprietari - in calitate de consumatori colectivi sau proprietari-in calitate de consumatori individuali, dupa caz, se stabilesc la nivelul bransamentului, respectiv al racordului, in punctul de delimitare/separare a instalatiilor intre reteaua publica de distributie a utilitatilor si reteaua interioara a utilizatorului, respectiva utilizatorului colectiv sau a consumatorului individual, dupa caz.
(2)Calitatea de utilizator, titular al contractului de furnizare/prestare servicii de utilitati publice, revine:
a)asociatiei de proprietari, in cazul in care instalatiile aflate in proprietatea sau administrarea furnizorului se branseaza/ racordeaza la instalatiile comune interioare ale condominiului aflate in proprietatea comuna a tuturor proprietarilor;
b)proprietarului, in cazul in care instalatiile aflate in proprietatea sau administrarea furnizorului se branseaza/ racordeaza direct la instalatiile interioare individuale ale apartamentului sau spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta ce apartin proprietatii individuale.

Articolul 95
In imobilele de tip condominiu, facturarea serviciilor de utilitati publice se face de catre furnizor cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, intr-unui dintre urmatoarele doua moduri:
a)facturarea in comun la nivel de asociatie de proprietari, reprezentand contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru intreg imobilul care se repartizeaza tuturor proprietarilor din condominiu, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite prin prezenta lege si/sau prin legislatia specifica serviciului de utilitate publica respectiv;
b)facturarea individuala la nivel de proprietar, reprezentand contravaloarea serviciului furnizat/prestat pentru fiecare unitate de proprietate imobiliara din condominiu.

Articolul 96
(1)Facturarea individuala la nivel de proprietar in cadrul condominiilor se face in baza:
a)conventiilor de facturare individuala, anexe la contractul de furnizare/prestare incheiat cu asociatia de proprietari; sau
b)contractului individual de furnizare/prestare a serviciilor incheiat cu fiecare proprietar.
(2)Facturarea individuala este permisa numai daca determinarea consumului se realizeaza prin intermediul contoarelor supuse controlului metrologic legal, prevazute la bransamentele condominiului in situatia prevazuta la art. 95 lit. a) ori la bransamentele proprietatii individuale in situatia prevazuta la art. 95 lit. b).
(3)Pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare se pot incheia contracte individuale de furnizare/prestare intre furnizor si proprietari fara a fi necesara executarea racordurilor proprii individuale pentru evacuarea apelor uzate si pluviale de la fiecare proprietate individuala, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a)exista bransamente proprii individuale de alimentare cu apa realizate intre reteaua publica si reteaua interioara a fiecarei proprietati individuale, dotate cu aparate de masura legale pentru determinarea consumurilor la nivel de proprietate individuala;
b)furnizarea serviciului de alimentare cu apa, precum si prestarea serviciului de canalizare se fac de catre acelasi operator;
c)toti proprietarii din condominiu au fost de acord, in scris, cu introducerea in contractul individual de furnizare/prestare incheiat in nume propriu a clauzei de sistare/intrerupere a serviciului de alimentare cu apa in caz de neplata a contravalorii serviciului de canalizare;
d)solutia tehnica de realizare a bransamentelor proprii de alimentare cu apa, precum si tipul de contoare achizitionate/montate de catre proprietari au fost avizate de catre furnizor.
(4)Pentru serviciul public de alimentare cu energie termica, contractele individuale de furnizare intre furnizor si proprietari pot fi incheiate numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a)exista bransamente proprii individuale de alimentare cu energie termica realizate intre reteaua publica si reteaua interioara a fiecarei proprietati individuale, dotate cu aparate de masura legale pentru determinarea consumurilor la nivel de proprietate individuala;
b)toti proprietarii din condominiu incheie contracte individuale de facturare;
c)solutia tehnica de realizare a bransamentelor proprii de alimentare cu energie termica si tipul de contoare achizitionate/montate de catre proprietar au fost avizate da catre furnizor;
d)citirea contoarelor individuale si defalcarea consumurilor individuale si comune din condominiu se realizeaza de catre o societate specializata, avizata de autoritatea de reglementare competenta, cheltuielile cu citirea contoarelor fiind suportate de catre asociatia de proprietari.
(5)Operatorii economici care furnizeaza/presteaza servicii de utilitati publice catre consumatorii alimentati/racordati printr-un bransament/racord comun au obligatia sa asigure aceste servicii numai daca la nivel de condominiu exista o asociatie de proprietari constituita in conditiile legii care sa aiba calitatea de utilizator, titular de contract, sau daca in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se constituie asociatii de proprietari conform legii.
(6)Contractele de furnizare/prestare servicii de utilitati publice in care asociatia de proprietari este titular de contract se incheie pentru toti consumatorii din condominiu, inclusiv pentru proprietarii din condominiu care nu sunt semnatari ai acordului de asociere si nu au calitatea de membri ai asociatiei de proprietari.
Afişează Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2018    Noua lege a asociatiilor de propritari    Legea asociatiilor de proprietari 2018    Legea asociatiilor de proprietari 2019    Legea 230/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.