Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

  Publicat: 01 Aug 2018       498850 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor (Noua lege a asociatiilor de proprietari care inlocuieste Legea 230/2007)

Publicata in Monitorul Oficial numarul 660 din data de 30 iulie 2018

Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Debitorii care declara ca se obliga astfel incat fiecare dintre ei este tinut fata de creditor pentru intreaga datorie.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.

(7)Niciun proprietar nu poate sa lezeze dreptul altui proprietar de a beneficia de facturarea individuala si sa afecteze furnizarea/prestarea serviciului pentru intreg condominiul ca urmare a neachitarii cotelor de contributie ce ii revin la cheltuielile asociatiei de proprietari.

Articolul 97
(1)In situatia in care asociatia de proprietari este titulara contractului de furnizare/prestare servicii de utilitati publice, in vederea facturarii individuale, contractul de furnizare/prestare servicii de utilitati publice este insotit de conventii de facturare individuala anexe la acesta. Conventiile de facturare individuala se incheie in conditiile stabilite in legislatia specifica aplicabila fiecarui serviciu de utilitati publice.
(2)Furnizorul serviciilor de utilitati publice incheie conventii de facturare individuala pentru fiecare unitate de proprietate imobiliara din condominiu, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3)In baza conventiilor de facturare individuala, furnizorii emit facturi individuale catre toti proprietarii din condominiu care includ atat contravaloarea consumului repartizat proprietatii individuale, cat si contravaloarea cotei-parti ce le revine din consumul comun.
(4)Conventiile individuale de facturare a serviciului public de alimentare cu apa si cu energie termica incheiate intre furnizor si proprietarii din condominii in calitate de consumatori individuali, anexate la contractul de furnizare/prestare incheiat la nivelul asociatiei, se incheie in una dintre urmatoarele conditii:
a)la propunerea furnizorului serviciilor de utilitati publice, cu acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu;
b)la solicitarea asociatiei de proprietari, in urma hotararii adunarii generale cu acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu.
(5)In situatiile prevazute la alin. (4) lit. b) furnizorii serviciilor de utilitati publice sunt obligati sa dea curs solicitarii asociatiei de proprietari, iar proprietarii suporta toate costurile suplimentare generate de facturarea individuala a respectivului serviciu . Costurile suplimentare se includ in facturile lunare individuale.
(6)In functie de modul de facturare practicat in condominiu, fiecare proprietar are obligatia sa plateasca asociatiei de proprietari, respectiv furnizorului serviciilor de utilitati publice, contravaloarea serviciilor aferente unitatii de proprietate imobiliara.
(7)In baza contractelor individuale de furnizare/prestare servicii de utilitati publice sau in baza conventiilor individuale de facturare, anexe la contractul de furnizare/prestare incheiat la nivelul asociatiei, pentru recuperarea debitelor, furnizorii pot actiona direct impotriva proprietarilor restantieri.

Articolul 98
(1)Furnizorul serviciilor de utilitati publice are dreptul de a actiona in instanta proprietarul care se face vinovat de neplata facturilor individuale emise in baza contractelor individuale sau a conventiilor individuale, dupa caz, mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afisarea listei, cu notificarea proprietarului restant cu cel putin 7 zile inainte de demararea procedurii de actiune in instanta.
(2)Sentinta data in favoarea furnizorului serviciilor de utilitati publice, pentru sumele datorate, poate fi pusa in executare pentru acoperirea datoriilor la zi prin orice modalitate permisa de Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare.

Articolul 99
(1)Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile si obligatiile cu privire la serviciul furnizat apartin, pe de o parte, furnizorului si, de cealalta parte, proprietarului.
(2)In cazul contractelor incheiate intre furnizorii serviciilor de utilitati publice si asociatia de proprietari, in lipsa conventiilor individuale de facturare, asociatia de proprietari repartizeaza facturile catre proprietari prin lista de plata lunara, incaseaza si achita sumele reprezentand contravaloarea consumului facturat si instiinteaza furnizorul cu privire la debitori .
(3)In cazul facturarii individuale la nivel de proprietar, conform art. 95 lit. b), furnizarea serviciilor de utilitati publice la nivelul intregului condominiu nu poate fi intrerupta/sistata temporar pentru neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de catre unul sau mai multi proprietari. Furnizarea serviciilor comunitare de utilitati publice poate fi intrerupta/sistata temporar numai proprietarilor restantieri, pana la achitarea facturilor/sumelor restante, in baza contractului de furnizare/ prestare incheiat la nivel individual, respectiv a conventiei individuale de facturare incheiata intre furnizor si proprietarii din condominii in calitate de consumatori individuali, anexate la contractul de furnizare/prestare incheiat la nivelul asociatiei.
(4)In cazul facturarii individuale la nivel de proprietar, conform art. 95 lit. b), proprietatile individuale din condominii pot fi deconectate/debransate de la serviciile de utilitati publice la cerere, in baza solicitarii in scris a proprietarilor acestora si cu respectarea prevederilor legale in vigoare, sau in caz de neplata a sumelor datorate, in baza contractelor individuale sau a conventiilor individuale de facturare anexate la contractul de furnizare/prestare incheiat la nivelul asociatiei, dupa caz.
(5)In cazul serviciilor de utilitati publice care se factureaza individual este interzisa sistarea, limitarea sau intreruperea furnizarii/prestarii serviciului la nivel de condominiu, pentru neplata facturilor de catre unul sau mai multi proprietari.
(6)Condominiile pot fi deconectate/debransate de la serviciile de utilitati publice numai la cererea asociatiei de proprietari, in baza solicitarii in scris a tuturor proprietarilor din condominiu si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(7)Pentru recuperarea debitelor cu privire la serviciile de utilitati publice facturate individual la nivel de proprietar, furnizorul serviciului actioneaza strict impotriva proprietarilor restantieri, in baza contractului de furnizare/prestare individual sau, dupa caz, a conventiei individuale anexate la contractul de furnizare/prestare incheiat la nivelul asociatiei.
SECTIUNEA 2: Contractarea si facturarea serviciilor de utilitati publice in ansamblurile rezidentiale

Articolul 100
(1)Proprietarii/Dezvoltatorii ansamblurilor rezidentiale au obligatia sa asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice catre toti utilizatorii din ansamblul rezidential in baza contractelor de furnizare/prestare intocmite cu respectarea clauzelor din contractele-cadru elaborate de catre autoritatea de reglementare competenta .
(2)In ansamblurile rezidentiale calitatea de utilizator, titular al contractului de furnizare/prestare servicii de utilitati publice, revine:
a)asociatiei de proprietari constituita la nivelul intregului ansamblu rezidential, in cazul in care instalatiile aflate in proprietatea sau administrarea furnizorului se branseaza/ racordeaza la instalatiile comune interioare ale ansamblului rezidential aflate in proprietatea comuna a tuturor proprietarilor din ansamblul rezidential;
b)proprietarului/dezvoltatorului ansamblului rezidential, in cazul in care instalatiile aflate in proprietatea sau administrarea furnizorului se branseaza/racordeaza la instalatiile aflate in proprietatea proprietarului/dezvoltatorului ansamblului rezidential;
c)asociatiei de proprietari constituita la nivelul unui condominiu de tip bloc, in cazul in care instalatiile aflate in proprietatea sau administrarea furnizorului se branseaza/ racordeaza la instalatiile comune interioare ale condominiului de tip bloc aflate in proprietatea comuna a tuturor proprietarilor din acel condominiu de tip bloc;
d)proprietarului, in cazul in care instalatiile aflate in proprietatea sau administrarea furnizorului se branseaza/ racordeaza direct la instalatiile interioare ce apartin proprietatii individuale.
(3)In situatiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b), asociatia de proprietari constituita la nivelul ansamblului rezidential, respectiv proprietarul/dezvoltatorul ansamblului rezidential preda autoritatii administratiei publice locale, in termen de 6 luni de la finalizarea lucrarilor de constructii, cu titlu gratuit, retelele comune si terenul aferent pana la bransamentele imobilelor din ansamblul rezidential, in vederea preluarii in administrare si exploatare a acestor retele de catre furnizorul care asigura aceste servicii in unitatea administrativ-teritoriala respectiva. In cazul asociatilor de proprietari constituite la nivelul ansamblurilor rezidentiale, decizia de predare in administrare se face cu acordul scris al tuturor proprietarilor.
(4)In cazul ansamblurilor rezidentiale finalizate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, proprietarul/dezvoltatorul ansamblului rezidential preda autoritatii administratiei publice locale, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, cu titlu gratuit, retelele comune si terenul aferent pana la bransamentele imobilelor din ansamblul rezidential, in vederea preluarii in administrare si exploatare a acestor retele de catre furnizorul care asigura aceste servicii in unitatea administrativ - teritoriala respectiva.
(5)In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), proprietarul/dezvoltatorul ansamblului rezidential are obligatia sa asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice catre toti utilizatorii din ansamblul rezidential in baza contractelor de furnizare/prestare intocmite cu respectarea clauzelor din contractele-cadru elaborate de catre autoritatea de reglementare competenta .

Articolul 101
(1)Preturile si tarifele practicate pentru furnizarea serviciilor de utilitati publice de catre proprietarii/dezvoltatorii ansamblurilor rezidentiale se aproba de catre autoritatea de reglementare competenta . Acestia au obligatia sa tina evidenta contabila separata pentru fiecare serviciu de utilitate publica furnizat/prestat.
(2)Proprietarii/Dezvoltatorii ansamblurilor rezidentiale au obligatia sa monteze la bransamentele imobilelor contoare de masurare-inregistrare a consumurilor, conform legislatiei in vigoare. Determinarea consumurilor care se factureaza se face numai prin metoda directa in baza indicatiilor contoarelor montate la bransamentul fiecarui imobil din ansamblul rezidential.
(3)Proprietarii/Dezvoltatorii ansamblurilor rezidentiale care asigura furnizarea serviciilor de utilitati publice prin retele private au aceleasi drepturi si obligatii ca si operatorii care furnizeaza/ presteaza servicii de utilitati publice prin intermediul retelelor publice, fiindu-le aplicabile sanctiunile din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si din legislatia specifica serviciului furnizat/prestat.
CAPITOLUL IX: Contraventii si sanctiuni

Articolul 102
(1)Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa constituie, potrivit legii penale, infractiuni:
a)neconvocarea adunarii generale, conform prevederilor prezentului act normativ;
b)necomunicarea de catre proprietar a modificarii suprafetei utile catre asociatia de proprietari si administratia financiara locala;
c)neluarea de catre asociatia de proprietari, de presedinte sau de catre comitetul executiv al asociatiei de proprietari a tuturor masurilor necesare pentru repararea, reabilitarea si mentinerea in stare de siguranta si functionare a condominiului si a instalatiilor comune aferente pe toata durata existentei acestora, conform prevederilor legale in vigoare;
d)nerespectarea de catre proprietari a prevederilor art. 31 alin. (1);
Afişează Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2018    Noua lege a asociatiilor de propritari    Legea asociatiilor de proprietari 2018    Legea asociatiilor de proprietari 2019    Legea 230/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.