Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

  Publicat: 01 Aug 2018       495805 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor (Noua lege a asociatiilor de proprietari care inlocuieste Legea 230/2007)

Publicata in Monitorul Oficial numarul 660 din data de 30 iulie 2018

Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, \"prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ocupatia activitatea utila, aducatoare de venit (in bani sau in natura)
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

e)nerespectarea statutului, a acordului de asociere, precum si neindeplinirea sau depasirea atributiilor de catre presedinte, membrii comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de catre administrator;
f)punerea in pericol de catre proprietari a integritatii structurale a condominiului sau a altor proprietati individuale, precum si a bunei functionari a instalatiilor aferente acestora;
g)schimbarea de catre proprietar a destinatiei locuintei sau spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta fara autorizatiile si aprobarile legale;
h)neexecutarea de catre proprietar a lucrarilor de intretinere, reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii aflate in proprietatea sa individuala, daca aceasta este de natura sa aduca prejudicii celorlalti proprietari. Fac exceptie cazurile in care au fost indeplinite prevederile art. 30 alin. (5);
i)modificarea aspectului proprietatii comune de catre proprietari, precum si a elementelor constructive ale condominiului fara respectarea prevederilor prezentei legi;
j)neluarea masurilor in scopul constituirii fondului de reparatii sau a fondului de rulment;
k)neincheierea de catre administrator a asigurarii pentru raspunderea civila profesionala a administratorului;
l)utilizarea cu alta destinatie a fondului de rulment sau a fondului de reparatii, altfel decat este prevazut la art. 71 si 72;
m)utilizarea si gestionarea veniturilor asociatiei de proprietari, altfel decat este prevazut la art. 20, 70 si 74;
n)neaplicarea sau nerespectarea prevederilor art. 95-97 si ale art. 99 din prezenta lege de catre furnizorii serviciilor de utilitati publice;
o)neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de catre proprietarii ansamblurilor rezidentiale, conform prevederilor art. 14;
p)nefurnizarea sau refuzul proprietarilor/dezvoltatorilor ansamblurilor rezidentiale de a furniza/presta serviciile de utilitati publice prin intermediul retelelor aflate in proprietatea acestora catre locuintele sau spatiile cu alta destinatie din respectivele ansambluri rezidentiale;
q)desfasurarea de catre persoane fizice sau juridice a activitatii de administrare a condominiilor fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 64;
r)nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (1) lit. s);
s)nerespectarea prevederilor art. 104 alin. (1).
(2)Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)faptele prevazute la alin. (1) lit. d), f) si k), cu amenda de la 500 lei la 3.000 lei;
b)faptele prevazute la alin. (1) lit. a), b), c), r) si s), cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
c)faptele prevazute la alin. (1) lit. e) si j), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei;
d)faptele prevazute la alin. (1) lit. g), h), i), m), p) si q), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
e)faptele prevazute la alin. (1) lit. l), n), si o), cu amenda de la 4.000 lei la 9.000 lei.
(3)Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la alin. (1) se aplica persoanelor fizice sau juridice vinovate.
(4)Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1), facuta la sesizarea oricarei persoane interesate sau din oficiu, precum si aplicarea sanctiunilor corespunzatoare se fac dupa cum urmeaza:
a)de catre Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul faptelor prevazute la alin. (1) lit. f), g) si h);
b)de catre primari sau de imputernicitii acestora sau de catre Politia Locala in cazul faptelor prevazute la alin. (1) lit. a)-e), i)-m) si o)-s);
c)de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice sau, dupa caz, de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in cazul faptelor prevazute la alin. (1) lit. n).
(5)In cazul in care contravenientul se afla la prima incalcare a obligatiei legale, organul constatator poate sa aplice sanctiunea avertismentului, conform prevederilor legale in vigoare, numai in cazul faptelor prevazute la alin. (1) lit. a), b), j) sau s).

Articolul 103
Prevederile referitoare la contraventii din prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 104
(1)In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, asociatiile de locatari din condominiile ale caror unitati de proprietate individuala au fost dobandite in proprietate in conditiile legii si care nu au fost reorganizate in asociatii de proprietari au obligatia sa se reorganizeze in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2)Asociatiile de proprietari infiintate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza statutul juridic obtinut la data infiintarii acestora, dar se vor organiza si vor functiona in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Articolul 105
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, presedintii asociatiilor de proprietari sunt obligati sa transmita autoritatilor administratiei publice locale numele si datele de contact actualizate privind presedintele comitetul executiv, comisia de cenzori/cenzorul si administratorul.

Articolul 106
Persoanele fizice atestate pentru functia de administrator in conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare, pot indeplini functia de administrator numai daca, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, obtin certificate de calificare profesionala care dovedesc calificarea profesionala pentru a indeplini ocupatia de administrator, in conformitate cu prezenta lege.

Articolul 107
In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi:
a)proprietarii din condominii sunt obligati sa aprobe un regulament al condominiului;
b)proprietarii care nu au informat asociatia de proprietari, in conformitate cu art. 34 alin. (3), respectiv cu privire la modificarile suprafetelor construite sau utile efectuate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt obligati sa comunice asociatiei de proprietari modificarile suprafetelor respective;
c)presedintii asociatiilor de proprietari sunt obligati sa actualizeze, in baza actelor de proprietate asupra locuintelor si/sau spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din condominiu, toate informatiile privind proprietatile, suprafetele si cotele-parti indivize aferente acestora, in vederea calculului cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei pentru respectiva locuinta .

Articolul 108
(1)In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in colaborare cu asociatiile profesionale si de reprezentare ale asociatiilor de proprietari, propun actualizarea standardului ocupational privind ocupatia de administrator de condominii.
Afişează Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2018    Noua lege a asociatiilor de propritari    Legea asociatiilor de proprietari 2018    Legea asociatiilor de proprietari 2019    Legea 230/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.