Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » METODOLOGIE din 25 iulie 2018 privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor ramase libere la concursul de rezidentiat

METODOLOGIE din 25 iulie 2018 privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor ramase libere la concursul de rezidentiat

  Publicat: 22 Aug 2018       1320 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
METODOLOGIE din 25 iulie 2018 privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor ramase libere la concursul de rezidentiat

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 719 din data de 21 august 2018

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1

Prin exceptie de la prevederile art. 16 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care la finele repartitiei candidatilor promovati la concursul de rezidentiat raman locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sanatatii poate organiza redistribuirea, la cerere, a candidatilor care la concursul de rezidentiat din sesiunea precedenta au fost declarati respinsi, desi au obtinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobata prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale, dar s-au clasat in afara numarului de locuri/posturi publicat la concurs.

Articolul 2
(1)In vederea organizarii redistribuirii prevazute la art. 1 se desemneaza o comisie tehnica formata din 8-12 membri dintre salariatii Ministerului Sanatatii si ai Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, al carei presedinte este de drept presedintele Comisiei centrale de rezidentiat din sesiunea de concurs in urma careia au ramas locurile/posturile neocupate.
(2)Comisia tehnica prevazuta la alin. (1) este desemnata prin ordin al ministrului sanatatii.
(3)Comisia tehnica are urmatoarele atributii:
a)stabilirea listei locurilor/posturilor ramase neocupate;
b)centralizarea cererilor de redistribuire;
c)alcatuirea clasificarii in vederea redistribuirii locurilor/posturilor ramase neocupate, tinandu-se cont de punctajul obtinut la concursul de rezidentiat promovat initial;
d)organizarea sesiunii de alegere a locurilor/posturilor ramase neocupate;
e)intocmirea proiectului de ordin privind confirmarea ca rezidenti a candidatilor care au ales loc/post.


CAPITOLUL II: Stabilirea listei locurilor/posturilor ramase neocupate. Depunerea cererilor

Articolul 3

In termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii sesiunii de alegere a locurilor/posturilor la sesiunea de rezidentiat pentru anul universitar in curs, comisia desemnata la art. 2 are obligatia de a afisa pe site-ul oficial al concursului de rezidentiat situatia locurilor/posturilor ramase neocupate.

Articolul 4
Candidatii care la concursul de rezidentiat din sesiunea precedenta au fost declarati respinsi, desi au obtinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobata prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale, dar s-au clasat in afara numarului de locuri/posturi publicat la concurs, depun cereri la Ministerul Sanatatii in termen de 15 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 3.

Articolul 5
Solicitarile celor interesati se depun direct la sediul Ministerului Sanatatii sau se transmit prin posta cu confirmare de primire, situatie in care se ia in considerare data depunerii solicitarii la serviciul postal, si vor contine:
a)cerere, in care se vor preciza: numele si prenumele, numele avut la data sustinerii concursului de rezidentiat, dupa caz, domeniul pentru care au concurat, numarul de concurs, numarul de telefon si adresa de e-mail de contact, acordul pentru folosirea datelor cu caracter personal;
b)copia unui act de identitate in termen de valabilitate;
c)copii ale documentelor privind schimbarea numelui (certificat de casatorie, certificat de divort etc.).

Articolul 6

Dupa expirarea termenului de depunere a cererilor prevazut la art. 4 orice alta solicitare nu mai este luata in considerare, iar candidatul respectiv pierde dreptul de a participa la redistribuirea locurilor/posturilor ramase neocupate.


CAPITOLUL III: Centralizarea cererilor de redistribuire. Alcatuirea clasificarii in vederea redistribuirii locurilor/posturilor ramase neocupate

Articolul 7

Comisia desemnata la art. 2 va centraliza cererile inregistrate in termen de 7 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere.

Articolul 8
In cazul in care comisia constata ca unele cereri sunt incomplete va notifica solicitantul in acest sens, la adresa de e-mail indicata, si va fi stabilit un termen de 3 zile lucratoare pentru completare.

Articolul 9
In situatia in care solicitantul nu isi completeaza cererea cu documentele lipsa in termenul comunicat de comisie, acesta nu va figura in clasificarea candidatilor cu drept de a alege unul din locurile/posturile ramase neocupate.

Articolul 10
Dupa expirarea termenului de depunere a documentelor lipsa prevazut la art. 8, comisia va alcatui clasificarea candidatilor care au depus cereri. Clasificarea va respecta clasificarea stabilita la concursul de rezidentiat sustinut initial.

Articolul 11
Clasificarea candidatilor care vor participa la redistribuirea locurilor/posturilor ramase neocupate se afiseaza pe site-ul oficial al concursului de rezidentiat in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 8. Cu aceeasi ocazie se anunta data, ora si locatia de desfasurare a redistribuirii locurilor/posturilor ramase neocupate.
Afişează METODOLOGIE din 25 iulie 2018 privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor ramase libere la concursul de rezidentiat pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Rezidentiat    Rezidentiat 2018Comentează: METODOLOGIE din 25 iulie 2018 privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor ramase libere la concursul de rezidentiat
Jurisprudenţă

Demisie pentru nerespectarea obligatiilor contractuale de catre angajator. Obligarea indeplinirii de sarcini din afara competentei profesionale
Pronuntaţă de: Tribunalul G, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 98 din 05.02.2016

Modalitatea de angajare a raspunderii patrimoniale in cazul salariatilor. Constatare prin hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Tribunalul Braila, Sectia Civila, Sentinta Civila nr. 449 din data de 21.06.2016

Rezidentiat. Legalitatea inserarii unei clauze penale in contractul individual de munca al medicului rezident
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - 2010

Medic rezident. Act aditional incheiat la contractul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea - Decizia nr. 964 din 05 iunie 2008Articole Juridice

Forma aplicabila in 2016 a Codului muncii
Sursa: EuroAvocatura.ro