Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 100/2018 privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii

OUG 100/2018 privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii

  Publicat: 29 Nov 2018       2942 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 991 din data de 22 noiembrie 2018


Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act adoptat de organele de stat,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Puterile publice existente in stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorānd din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare;
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.

Avand in vedere ca:

- prin infiintarea fondurilor suverane de dezvoltare si investitii se are in vedere crearea unor vehicule de investitii financiare/intermediere financiara in actiuni/participatii in proiecte/companii profitabile, segment neacoperit in prezent pe piata financiara din Romania, care, pe de o parte, sa aiba un rol multiplicator in economie pentru o dezvoltare sustenabila si, pe de alta parte, sa catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile catre sectorul real si proiecte profitabile;

- exista un decalaj in ceea ce priveste atragerea resurselor financiare disponibile de catre companii/proiecte profitabile sub forma unor instrumente/investitii de tip "equity", in conditiile in care multe dintre companiile care au proiecte de investitii rentabile sunt indatorate foarte mult si au nevoie de capital pentru a se dezvolta/extinde, iar altele sunt noi si sunt considerate riscante de catre banci si sunt sprijinite prin imprumuturi, doar intr-o anumita masura;

- in economie nu exista un instrument public care sa sprijine acest segment financiar al instrumentelor de tip actiuni private sau participatii in proiecte de infrastructura, institutiile cu capital majoritar de stat precum CEC Bank - S.A., Eximbank - S.A. sau FNGCIMM - S.A. - IFN acoperind doar instrumentele de finantare de tipul creditelor si imprumuturilor, factoring, capital de lucru, precum si scrisorile de garantie;

- in considerarea faptului ca aspectele mai sus mentionate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general privind conditiile pe care o societate reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerata fond suveran de dezvoltare si investitii.

Art. 2

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a)fonduri suverane de dezvoltare si investitii - societati pe actiuni infiintate conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prezentei ordonante de urgenta, detinute integral de stat, care au ca activitate principala operatiuni financiare, inclusiv efectuarea de investitii financiare in nume si cont propriu, cu aport in numerar si in natura la capitalul social, inclusiv sub forma de actiuni detinute de stat la societati, inclusiv strategice, atat pe piata interna, cat si pe piata externa, care indeplinesc criteriile economice si cerintele de clasificare in afara conturilor guvernamentale potrivit metodologiei Uniunii Europene. Fondurile suverane pot desfasura si alte operatiuni economice ca activitati secundare;

b)proiect rentabil - proiect de investitii pentru care se urmareste obtinerea unei rate de rentabilitate pe termen lung corespunzatoare domeniului in care se realizeaza investitia;

c)proiect sustenabil - proiect de investitii viabil care contribuie la dezvoltarea economica a tarii;

d)conditii de piata, de transparenta si de competitivitate - in cazul activelor/instrumentelor tranzactionabile, sunt acele conditii care asigura vanzarea sau cumpararea la valoare de piata, prin proceduri transparente si competitive;

e)strategia fondurilor suverane de dezvoltare si investitii - strategia pe termen mediu privind efectuarea investitiilor financiare in scopul obtinerii de profit si de dezvoltare economica a tarii, inclusiv privind administrarea actiunilor detinute in portofoliu, in conditiile indeplinirii unor obiective de risc si rentabilitate stabilite de catre adunarea generala a actionarilor corelat cu asigurarea resurselor de finantare necesare desfasurarii activitatii fiecarui fond suveran de dezvoltare si investitii, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 3

Fondurile suverane de dezvoltare si investitii, denumite in continuare Fonduri, au ca scop atat dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri atrase, de proiecte de investitii rentabile si sustenabile, in diverse sectoare economice, prin participarea directa ori prin intermediul altor fonduri de investitii sau al unor societati de investitii, singure sau impreuna cu alti investitori institutionali sau privati, inclusiv prin participarea in parteneriate public-private, cat si administrarea activelor financiare proprii, in vederea obtinerii de profit.

Art. 4

(1)Fondurile sunt persoane juridice romane ale caror conditii de organizare si functionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului si care se infiinteaza si functioneaza ca societati pe actiuni, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentei ordonante de urgenta, precum si ale actelor constitutive ale Fondurilor.

(2)Prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. (1) se stabilesc urmatoarele:

a)obiectul de activitate si sediul social;

b)autoritatea publica centrala care exercita, in numele statului roman, drepturile si obligatiile izvorate din calitatea de actionar unic al fiecarui Fond;

c)valoarea initiala a capitalului social si numarul actiunilor;

d)pachetele de actiuni care se transfera cu titlu de aport in natura de statul roman la capitalul social;

e)metodele de evaluare a aportului in natura;

f)durata de functionare determinata sau nedeterminata;

g)alte aspecte prevazute de lege si care vizeaza organizarea si functionarea fiecarui Fond .

(3)Incadrarea societatilor, ale caror actiuni urmeaza sa faca parte din capitalul social al fiecarui Fond, in categoria societatilor de interes strategic se efectueaza prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. (1), pe baza propunerilor transmise de autoritatile publice tutelare.

(4)Fondurile sunt detinute in intregime, in mod direct pe toata durata de functionare, de catre statul roman.

Art. 5

(1)Statul poate aporta bunuri mobile si imobile, inclusiv numerar la capitalul social al fiecarui Fond .

(2)Resursele financiare necesare acoperirii varsamintelor in numerar se asigura din bugetul autoritatii publice centrale care exercita, in numele statului roman, drepturile si obligatiile izvorate din calitatea de actionar unic, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie si/sau din venituri rezultate din privatizare inregistrate in contul Trezoreriei Statului.

(3)Aportul in natura se stabileste prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 4 alin. (1) si se poate compune si din bunuri mobile si imobile proprietate privata a statului.

(4)Bunurile mobile si imobile aduse ca aport la capitalul social initial de statul roman potrivit prevederilor alin. (3) trec din domeniul privat al statului in proprietatea fiecarui Fond la data inmatricularii la registrul comertului.

(5)Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor aduse aport la capitalul social al fiecarui Fond, care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate pe un sistem multilateral de tranzactionare, sunt considerate transferuri directe in sensul legislatiei pietei de capital .

(6)Prevederile art. 37 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nu sunt aplicabile.

Art. 6

(1)Fondurile sunt administrate in sistem dualist de catre un consiliu de supraveghere si un directorat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Consiliul de supraveghere este format din 9 membri, din care un reprezentant din cadrul autoritatii publice centrale, autoritate care exercita, in numele statului roman, drepturile si obligatiile izvorate din calitatea de actionar unic si un reprezentant din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Membrii Consiliului de supraveghere sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, pe baza urmatoarelor criterii de selectie, care se detaliaza in hotararea Guvernului prevazuta la art. 4 alin. (1): expertiza in domeniul financiar-bancar necesara indeplinirii responsabilitatilor specifice fondurilor suverane, experienta in administrarea de societati, integritate profesionala, buna reputatie, cunostinte, aptitudini si experienta adecvate complexitatii activitatii specifice fondurilor suverane, precum si a criteriilor stabilite in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)Prin derogare de la dispozitiile art. 15312 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durata de 5 ani cu drept de reinnoire.

(4)Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, primii membri ai Consiliului de supraveghere se numesc temporar de catre actionar prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care reprezinta statul ca actionar, iar Consiliul de supraveghere numeste directoratul, pana la numirea noilor membri ai Consiliului de supraveghere si ai directoratului, pe o perioada care sa nu depaseasca optsprezece luni.

(5)Mandatul primilor membri ai Consiliului de supraveghere si ai directoratului are ca obiectiv organizarea activitatii fondurilor suverane.

(6)Numirea primilor membri ai Consiliului de supraveghere se realizeaza in baza unui proces de selectie care are in vedere criteriile prevazute la alin. (2) si cele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7)Fondurile intocmesc si publica rapoarte in conformitate cu cerintele prevazute la art. 63, 65 si 67 din Legea nr. 24/2017.

(8)Rapoartele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si pe pagina web a fiecarui Fond si a autoritatii publice centrale care reprezinta statul ca actionar unic al fiecarui Fond .

(9)Fiecare Fond raporteaza trimestrial autoritatii publice centrale care reprezinta statul ca actionar situatia privind valoarea activelor si pasivelor, precum si a investitiilor aprobate.

Art. 7

(1)Strategia fiecarui Fond se elaboreaza de catre directorat, se avizeaza de Consiliul de supraveghere si se aproba de catre adunarea generala a actionarilor, in baza unor linii directoare aprobate in prealabil prin hotarare de Guvern.

Afişează OUG 100/2018 privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 100/2018    Fonduri suverane de dezvoltare si investitii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.