Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ghidul de finantare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, din 11.12.2018

Ghidul de finantare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, din 11.12.2018

  Publicat: 08 Jan 2019       3804 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 17 din 08.01.2019.

Prezentul ghid a fost adoptat prin Ordinul nr. 1305/2018 al Ministrului Mediului.


(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, īn cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Poluanti evacuati īn mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta formularul completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.


CAPITOLUL I Dispozitii generale

ARTICOLUL 1 Ghidul de finantare
(1) Ghidul de finantare, denumit in continuare ghid, constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza informatii referitoare la derularea Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, denumit in continuare program .
(2) Ghidul contine dispozitii privind:
a) scopul, obiectul si indicatorul de performanta ale programului;
b) informatii relevante, cu caracter general;
c) eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus si a cheltuielilor acestuia;
d) atributiile unitatilor administrativ-teritoriale si ale consiliilor judetene in cadrul programului;
e) metodologia de analiza, evaluare, selectare, aprobare, implementare, decontare, finantare si monitorizare a proiectului propus;
f) alte informatii relevante.

ARTICOLUL 2 Scopul, obiectul si indicatorul de performanta ale programului
(1) Scopul programului il reprezinta cresterea eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin producerea de energie electrica din surse regenerabile la locuintele situate la cel putin de 2 km fata de reteaua nationala de distributie a energiei electrice si prin reducerea utilizarii combustibililor conventionali.
(2) Obiectul programului il reprezinta finantarea achizitionarii si instalarii sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabila, nepoluante.
(3) Indicatorul de performanta al programului reprezinta cantitatea totala de gaze cu efect de sera (kg CO2) redusa, prin instalarea sistemelor fotovoltaice calculata pe toata perioada de monitorizare a proiectului, astfel:

- I=IA£ni=1I-ixf

unde:
f = factor emisie CO2 (0,31452 kg CO2/kWh conform raportului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei/2017);
n = numarul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;
E = energia electrica produsa de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh).

ARTICOLUL 3 Sursa de finantare pentru derularea programului
Programul se deruleaza multianual, iar finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu rezultate din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, in limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

ARTICOLUL 4 Definitii
(1) In sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritate - Administratia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar - unitatea administrativ-teritoriala careia i-a fost aprobat dosarul de finantare si care are incheiat un contract de finantare nerambursabila cu Autoritatea in cadrul programului;
c) cerere de decontare - formular prevazut in anexa nr. 3 la contractul de finantare nerambursabila, prin care unitatea administrativ-teritoriala solicita decontarea si plata cheltuielilor eligibile efectuate in baza prezentului ghid;
d) cerere de finantare nerambursabila - formular prevazut in anexa nr. 1 la ghid, prin care unitatea administrativ-teritoriala solicita finantare din Fondul pentru mediu;
e) contract de finantare nerambursabila - act juridic incheiat intre unitatea administrativ-teritoriala si Autoritate in vederea finantarii implementarii proiectului, al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la ghid;
f) gospodarie izolata neracordata la reteaua de distributie a energiei electrice - constructie, denumita in continuare gospodarie, care este situata la cel putin 2 km fata de reteaua de distributie a energiei electrice, are destinatia de locuinta si este locuita de catre o persoana fizica, denumita in continuare detinator;
g) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de catre beneficiar cu achizitia de produse si lucrari necesare implementarii proiectului si care pot fi finantate din Fondul pentru mediu;
h) dosar de decontare - dosar care cuprinde cererea de decontare, insotita in mod obligatoriu de documentele justificative stipulate in anexa nr. 2 la contractul de finantare nerambursabila;
i) dosar de finantare - dosar care cuprinde cererea de finantare nerambursabila, insotita in mod obligatoriu de documentele prevazute in ghid in vederea obtinerii finantarii necesare achizitionarii si instalarii sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
j) lista potentialilor beneficiari - lista care cuprinde unitatile administrativ-teritoriale in raza teritoriala a carora se afla satele, precum si numarul de gospodarii aferente acestora din urma, elaborata in baza informatiilor transmise Ministerului Energiei, in anul 2017, de catre consiliile judetene si prefectii judetelor, denumita in continuare lista;
k) sistem fotovoltaic - complex de instalatii, echipamente si elemente noi, destinat producerii de energie electrica utilizand energia solara;
l) utilizator al sistemului fotovoltaic - detinatorul care locuieste intr-o gospodarie pentru folosinta careia UAT a depus dosar de finantare, a incheiat contract cu Autoritatea si a realizat proiectul;
m) solicitant - unitate administrativ-teritoriala care a depus dosar de finantare la Autoritate, in cadrul programului.
(2) In cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele reguli de interpretare:
a) termenul de "zi" sau "zile" reprezinta zi calendaristica ori zile calendaristice, daca nu se specifica altfel. Termenul se calculeaza fara a se lua in calcul prima si ultima zi, iar cand ultima zi cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza. Documentele si actele solicitate prin ghid pot fi utilizate si in data eliberarii lor;
b) cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ si forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
(3) Acronime
a) UAT - unitate/a administrativ-teritoriala;
b) CJ - consiliul judetean;
c) SPV - spatiu privat virtual.

ARTICOLUL 5 Cuantumul finantarii
(1) Finantarea nerambursabila, acordata de Autoritate, este in procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deserveste o gospodarie.
(2) Finantarea se acorda esalonat, in interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finantare si pe masura implementarii proiectului.

Afişează Ghidul de finantare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, din 11.12.2018 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Finantare panouri solare    Energie verde    Legislatie panouri solare    Finantare fotovoltaice    Casa verde finantare    Norme juridice casa verde    Reguli obtinere finantare fotovoltaice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

CJUE: Energia regenerabila dobandita gratuit de catre producatorii de energie electrica ramane neimpozitata in perioada 2008-2012
Sursa: Euroavocatura.ro