Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Ghidul de finantare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, din 11.12.2018

Ghidul de finantare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, din 11.12.2018

  Publicat: 08 Jan 2019       2217 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 17 din 08.01.2019.

Prezentul ghid a fost adoptat prin Ordinul nr. 1305/2018 al Ministrului Mediului.


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci

ARTICOLUL 6 Categorii de cheltuieli eligibile ale proiectului
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile:
a) achizitia sistemului fotovoltaic pentru o putere de cel putin 1 kwp, avand ca principale parti componente:
- panou fotovoltaic;
- incarcator;
- baterii (acumulatori);
- invertor;
- materiale conexiuni si sigurante;
- modul inregistrare - stocare date si comunicatie a acestora;
- structura de montaj a sistemului;
- tablou electric de curent continuu-alternativ;
b) achizitia instalatiei electrice exterioare si interioare in imobil;
c) montajul si punerea in functiune a sistemului fotovoltaic, a instalatiei electrice exterioare si interioare, reprezentand maximum 15% din costurile echipamentelor si instalatiilor electrice;
d) TVA aferenta cheltuielilor eligibile.
(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

ARTICOLUL 7 Etapele derularii programului
Etapele in cadrul programului sunt urmatoarele:
1. transmiterea listei catre Autoritate;
2. publicarea listei pentru care se pot depune cereri de finantare, precum si sumele aferente acestora;
3. publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare pentru solicitanti, precum si a informatiilor privind sumele alocate acestora;
4. depunerea dosarelor de finantare, centralizarea si transmiterea acestora la Autoritate;
5. analiza dosarelor de finantare si publicarea rezultatelor, dupa cum urmeaza:
- lista UAT beneficiare, inclusiv a numarului de gospodarii aprobate si datele de identificare a acestora si a detinatorului, potrivit informatiilor indicate in cererea de finantare, precum si a sumelor aferente;
- lista UAT respinse/numarului de gospodarii respinse;
6. depunerea contestatiilor si solutionarea acestora;
7. incheierea contractelor de finantare nerambursabila;
8. implementarea proiectelor, depunerea cererilor de decontare si finantarea acestora;
9. monitorizarea proiectelor;
10. raportarea rezultatelor programului.

ARTICOLUL 8 Organizarea sesiunii de finantare
(1) Pentru organizarea sesiunii de finantare, prin dispozitie a presedintelui Autoritatii, se aproba:
a) sesiunea de depunere a dosarelor de finantare;
b) suma alocata sesiunii de finantare si sumele repartizate UAT;
c) modelul grilelor de verificare si evaluare a conformitatii dosarelor de finantare si criteriilor de eligibilitate, conform prevederilor din ghid;
d) alte instructiuni sau documente interne ale Autoritatii, pentru realizarea evaluarii, aprobarii si implementarii proiectelor.
(2) Dispozitia/ile presedintelui prevazuta/e la alin. (1), continand informatiile de la lit. a) si b), se publica pe pagina de internet a Autoritatii, cu cel putin 5 zile inainte de data deschiderii sesiunii de finantare .
(3) Dispozitia/ile presedintelui privind elementele de la alin. (1) lit. c) si d) se publica pe pagina de internet a Autoritatii inaintea inceperii analizei dosarelor de finantare .

CAPITOLUL II Derularea programului

ARTICOLUL 9 Transmiterea, catre Autoritate, a listei potentialilor beneficiari
In termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ghid, Ministerul Energiei transmite Autoritatii lista potentialilor beneficiari.

ARTICOLUL 10 Publicarea listei potentialilor beneficiari pentru care se pot depune cereri de finantare, precum si sumele aferente
Publicarea dispozitiei privind deschiderea sesiunii
(1) In maximum 2 zile de la implinirea termenului prevazut la art. 9, Autoritatea publica lista unitatilor administrativ-teritoriale care pot depune cereri de finantare, numarul de gospodarii si sumele alocate acestora.
(2) In acelasi timp cu publicarea listei prevazute la alin. (1), Autoritatea publica dispozitia privind deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finantare si suma alocata sesiunii.

ARTICOLUL 11 Criterii de eligibilitate a solicitantilor si continutul dosarelor de finantare
(1) Unitatile administrativ-teritoriale care se regasesc in lista prevazuta la art. 10 alin. (1) pot depune dosare de finantare daca intrunesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) au acordul Consiliului local pentru participarea in cadrul programului, pentru derularea procedurilor de achizitie publica necesare achizitionarii si instalarii sistemelor fotovoltaice finantate si pentru implementarea si monitorizarea functionarii proiectelor;
b) solicita finantare doar pentru gospodariile aflate pe raza teritoriala proprie, locuite si pentru care exista acordul scris al detinatorului privind participarea in program in conditiile art. 22 prevazute in ghid;
c) nu au obligatii restante la bugetul de stat, la bugetul local si Fondul pentru mediu, conform legislatiei nationale in vigoare.
(2) Dosarul de finantare cuprinde urmatoarele documente:

Afişează Ghidul de finantare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, din 11.12.2018 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Finantare panouri solare    Energie verde    Legislatie panouri solare    Finantare fotovoltaice    Casa verde finantare    Norme juridice casa verde    Reguli obtinere finantare fotovoltaice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

CJUE: Energia regenerabila dobandita gratuit de catre producatorii de energie electrica ramane neimpozitata in perioada 2008-2012
Sursa: Euroavocatura.ro