Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulament privind organizarea si functionarea Garzii financiare

Regulament privind organizarea si functionarea Garzii financiare

  Publicat: 17 Mar 2009       21802 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Regulament privind organizarea si functionarea Garzii financiare.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 04/07/1991

Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
I. Dispozitii generale

Art. 1. - Garda financiara si unitatile sale teritoriale sint un corp de control financiar specializat al statului, militarizat, neincazarmat, care functioneaza in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.
Modul de organizare si functionare a acestui corp, conditiile de recrutare, promovare, disciplina, drepturile si obligatiile personalului in exercitarea atributiilor de serviciu, precum si procedura de constatare a faptelor si de contestare a actelor incheiate sint supuse dispozitiilor stabilite in prezentul regulament.

II. Organizarea si functionarea Garzii financiare

Art. 2. - Garda financiara este organizata si functioneaza la nivel central in Ministerul Economiei si Finantelor, iar in teritoriu sint constituite sectii ale acesteia in cadrul directiilor generale ale controlului financiar de stat .
Art. 3. - Garda financiara este pusa sub comanda unui comisar general, sef al Garzii financiare, cu rang de subsecretar de stat, care conduce, administreaza, controleaza si raspunde de intreaga activitate .
Activitatea garzii financiare este coordonata de comandamentul garzii, condus de secretarul de stat - sef al Departamentului controlului financiar de stat si al contabilitatii din Ministerul Economiei si Finantelor.
Comandamentul Garzii financiare se compune din: comisarul general, sef al Garzii financiare, conducatorii directiilor de impozite si taxe, Directiei generale a controlului financiar, Directiei generale a participatiilor statului si gestiunii capitalului de stat, Directiei generale a vamilor, Inspectiei generale de preturi si tarife.
Comandamentul Garzii financiare analizeaza si dezbate problemele si rezultatele activitatii acesteia, stabilind masuri de perfectionare a muncii; comandamentul poate invita la sedintele sale conducatori si specialisti din cadrul altor compartimente din Ministerul Economiei si Finantelor sau de la alte ministere, departamente si institutii publice cu atributii in domeniul economico-financiar si al controlului.
Art. 4. - Comandamentul Garzii financiare se intruneste trimestrial sau ori de cite ori este nevoie si isi desfasoara activitatea pe baza programelor de actiune .
Art. 5. - Comisarul general, sef al Garzii financiare are urmatoarele atributii principale:
a) asigura, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, conducerea cu eficienta si operativitate a aparatului Garzii financiare;
b) asigura ca fiecare persoana sa-si indeplineasca indatoririle si sa aplice dispozitiile prevazute de legi, regulamente, ordine; asigura controlul activitatii sectiilor teritoriale;
c) executa anchete si inspectii speciale ordonate de ministrul economiei si finantelor, ministrul bugetului, veniturilor statului si controlului financiar, comandamentul garzii sau din proprie initiativa;
d) in cazul descoperirii de nereguli si incorectitudini, ia sau ordona masurile ce se impun;
e) primeste si asigura solutionarea sesizarilor si reclamatiilor in legatura cu abaterile de la reglementarile fiscale, vamale si de la normele de comert, cu consultarea directiilor de specialitate din Ministerul Economiei si Finantelor;
f) prevede si supune la timp conducerii Ministerului Economiei si Finantelor necesarul de resurse pentru asigurarea conditiilor de desfasurare normala a activitatii;
g) emite delegatii subalternilor pentru misiuni si insarcinari speciale;
h) aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare personalului din subordine;
i) stabileste, cu acordul ministrului bugetului, veniturilor statului si controlului financiar, atributiile celorlalte functii de conducere din aparatul Garzii financiare.
Comisarul general raspunde in fata comandamentului pentru intreaga activitate a Garzii financiare.
Semestrial, comisarul general, sef al Garzii financiare va prezenta spre analiza conducerii ministerului un raport asupra activitatii acesteia desfasurate in perioada supusa raportarii.
Art. 6. - Comisarul general, sef al Garzii financiare este imputernicit sa emita reguli, metode si procedee privind executarea controlului, raportarea rezultatelor si alte dispozitii necesare bunei desfasurari a controlului.
Art. 7. - Garda financiara, la nivel central, face parte din Ministerul Economiei si Finantelor, iar in judete si municipiul Bucuresti este organizata pe sectii in structura directiilor generale ale controlului financiar de stat .
Garda financiara si sectiile acesteia au in structura divizii si alte compartimente de specialitate, potrivit organigramei aprobate de ministrul economiei si finantelor.
La nivel central, Garda financiara este condusa de comisarul general si adjunctii acestuia; sectiile sint conduse de un comisar sef de sectie si adjuncti, iar diviziile, de catre un comisar sef de divizie.
Art. 8. - Sectiile Garzii financiare sint subordonate ierarhic numai comisarului general, sef al Garzii financiare.

III. Conditiile de recrutare si promovare a personalului

Art. 9. - Selectionarea personalului in vederea incadrarii, definitivarii si inaintarii in functii ierarhice sau de conducere se face pe baza de concurs, potrivit legii.
Art. 10. - Garda financiara isi recruteaza personalul de executie pentru ocuparea functiilor de comisar dintre cetatenii romani care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sa fie majori, barbati cu serviciul militar satisfacut, apti pentru serviciul operativ si sa nu depaseasca virsta de 45 ani; la constituirea Garzii financiare pot fi incadrate persoane din aparatul Ministerului Economiei si Finantelor, in virsta de peste 45 ani, cu conditia ca numarul acestora sa nu depaseasca 40% din numarul total;
b) sa aiba un comportament demn si civilizat in societate si sa nu fi fost pedepsiti pentru savirsirea unor infractiuni;
c) sa fie absolventi ai unor institutii de invatamint superior economic sau juridic. Pot fi angajate si persoane cu pregatire medie de specialitate economica, in proportie de 20% din numarul de posturi de specialitate, dar numai in conditiile in care nu pot fi recrutate cadre cu pregatire superioara.
Art. 11. - La infiintarea Garzii financiare, salariatii directiilor generale de control financiar din Ministerul Economiei si Finantelor si ai Inspectiei generale de preturi si tarife, care au o vechime in munca de control de cel putin un an, vor putea fi transferati fara concurs in aparatul Garzii financiare, in functii echivalente sau superioare. Transferurile pe functii sint conditionate de rezultatele testului psihologic si controlului medical.
Ofiterii si subofiterii activi, specializati in asigurarea functionarii in regim militarizat a Garzii financiare, pot fi detasati, din cadrul ministerelor de care apartin, la solicitarea Ministerului Economiei si Finantelor.
Art. 12. - Candidatii care solicita posturi in Garda financiara vor fi supusi unei preselectii medicale si psihologice, care este eliminatorie, ce se va organiza si desfasura prin centrele medicale ale Ministerului de Interne, comandamentelor militare judetene sau alte unitati medicale specializate.
Art. 13. - Candidatii admisi la preselectie se pot prezenta la concursurile organizate prin ordin al secretarului de stat - sef al Departamentului controlului financiar de stat si al contabilitatii, in care sint stipulate componenta comisiilor de examinare, locul si conditiile de desfasurare a concursului.
Art. 14. - La incadrare, personalul Garzii financiare este obligat sa depuna juramintul prevazut de lege, care se va consemna intr-un act scris, semnat de persoana in cauza, si se va pastra in arhiva unitatii din care face parte.
Personalul Garzii financiare din Ministerul Economiei si Finantelor, precum si comisarii sefi de sectie, adjunctii acestora si sefii de divizii vor depune juramintul in fata comandamentului Garzii financiare.
Persoanele incadrate la sectiile Garzii financiare din cadrul judetelor si municipiului Bucuresti vor depune juramintul in fata comisarului sef de sectie, la ceremonie participind si un reprezentant al comisarului general, sef al Garzii financiare.
Art. 15. - Numirea comisarilor generali adjuncti, a personalului Garzii financiare din Ministerul Economiei si Finantelor, precum si a comisarilor sefi de sectii, adjunctilor acestora si sefilor de divizii din unitatile sale teritoriale, se va face prin ordin al ministrului bugetului, veniturilor statului si controlului financiar.
Pentru personalul operativ de executie si auxiliar al Garzii financiare din Ministerul Economiei si Finantelor si din teritoriu, incadrarea se va face prin decizie a comisarului general, la propunerea comisarilor sefi de sectie, cu consultarea Directiei generale a organizarii, salarizarii, resurse umane si gestiune din Ministerul Economiei si Finantelor.
Art. 16. - Transferul personalului Garzii financiare, aplicarea masurilor disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de munca, se fac, in conditiile legii, de catre organele care l-au incadrat.Afişează Regulament privind organizarea si functionarea Garzii financiare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   Comentează: Regulament privind organizarea si functionarea Garzii financiare
Articole Juridice

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Precizari privind salariul minim brut pe tara garantat in plata aplicabil de la 1 ianuarie 2019 si legea zilierilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Principiul de baza al incadrarii in grupele de munca este cel al analizei conditiilor de munca, care trebuie sa aiba in vedere conditiile concrete de
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 1119/2015, pronuntata in sedinta publica din data de 03.03.2015

Constatarea grupei de munca pentru o serie de activitati care presupun conditii nocive de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita Sectia I civila, Sentinta civila nr. 1758/2015, pronuntata in sedinta publica din data de 09.11.2015

Continuitatea sporului (respectiv sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu) de doctorat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 60/A/2017, pronuntata in sedinta publica din data de 18 ianuarie 2017

Ştiri Juridice

16 iunie instituita prin lege ca Ziua Limbii Romani
11 Jan 2019 | 447

Tezele de doctorat se vor transmite atat in format tiparit, cat si digital Bibliotecii Nationale
11 Jan 2019 | 495

Centrul de retinere si arestare preventiva din cadrul I.P.J. Sibiu a fost evaluat ca indeplinind conditii corespunzatoare
11 Jan 2019 | 425