Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Hotararea nr. 90/2019 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Hotararea nr. 90/2019 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

  Publicat: 21 Feb 2019       3472 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 90/2019 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Publicata in Monitorul Oficial nr. 134 din 20.02.2019

Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Opera audiovizuala care infatiseaza fapte de viata sau spune o poveste
Opera audiovizuala, alta decat sitcomul si telenovela,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Opera audiovizuala realizata in proportie de 80% intr-un platou de filmare in fata unei audiente live sau inregistrate si a unor decoruri limitate ca numar, multicamera,
Opera audiovizuala destinata a fi difuzata pe un canal de televiziune cu o frecventa de cel putin 3 ori pe saptamana,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

Art. I. -

Hotararea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 508 din 20 iunie 2018, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Scopul schemei de ajutor de stat il reprezinta sprijinirea culturii de film si productiei de film in Romania, constand atat in filme cinematografice, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in filme si seriale de televiziune, precum si orice alte productii audiovizuale astfel cum sunt definite in Conventia Europeana asupra coproductiilor cinematografice, inclusiv prin atragerea de productii straine."

2. La articolul 2, literele c), h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"c) data acordarii ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului in conformitate cu regimul juridic national aplicabil. In sensul prezentei scheme, data acordarii ajutorului este considerata data emiterii ordinului presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza pentru aprobarea Certificatului de solicitant si a Acordului de finantare in baza hotararii transmise de Comisia de Film in Romania;

. . . . . . . . . .

h) intensitatea ajutorului - valoarea bruta a ajutorului exprimata ca procent din costurile eligibile, inainte de deducerea impozitelor si a altor taxe, inclusiv TVA;

i) obligatie de teritorializare a cheltuielilor -obligatia impusa beneficiarilor de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza de a cheltui o suma minima si/sau de a desfasura un nivel minim de activitate de productie pe teritoriul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (4) al Regulamentului (UE) nr. 651/2014."

3. La articolul 2, dupa litera i) se introduc cinci noi litere, literele j)-n), cu urmatorul cuprins:

"j) inceperea lucrului la proiectul sau la activitatea respectiva - primul angajament ferm, prin care realizarea proiectului in Romania este irevocabila; prospectiunile preliminare pentru determinarea locatiei de realizare a proiectului, obtinerea permiselor si realizarea studiilor nu sunt considerate drept inceperea lucrului;

k) miniserie de televiziune - opera audiovizuala care infatiseaza fapte de viata sau spune o poveste intr-un numar de maximum 8 episoade, fiecare episod avand o durata de maximum 60 de minute;

l) serial de televiziune - opera audiovizuala, alta decat sitcomul si telenovela, destinata a fi difuzata prin satelit, cablu sau internet pe parcursul mai multor sezoane. Un sezon va contine intre 8 si 13 episoade, fiecare episod avand o durata de maximum 45 de minute;

m) sitcom - opera audiovizuala realizata in proportie de 80% intr-un platou de filmare in fata unei audiente live sau inregistrate si a unor decoruri limitate ca numar, multicamera, respectiv filmare simultana cu maximum 3 camere, cu o durata de cel mult 30 de minute, al carei scenariu nu are fir epic ce se dezvolta pe mai multe episoade si care infatiseaza situatii comice ale unor personaje cu tipare predefinite neevolutive si pentru care productia unui episod nu necesita mai mult de 2 zile de filmare;

n) telenovela - opera audiovizuala destinata a fi difuzata pe un canal de televiziune cu o frecventa de cel putin 3 ori pe saptamana, cu o durata de cel mult 60 de minute, care infatiseaza fapte de viata si relatiile sufletesti ale unui numar mare de personaje, in mod esential melodramatic, al carei scenariu prezinta un fir epic continuu, fara finalitate, care se desfasoara pe parcursul mai multor episoade (minimum 80). Un sezon va contine pana la 20 de episoade si perioada de timp dintre inceputul unui sezon si inceputul urmatorului sa fie de minimum 12 luni."

4. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu urmatorul cuprins:

"(51) Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde pe langa bugetul prevazut la alin. (2) si sumele stabilite cu aceasta destinatie, dar neutilizate in anii anteriori, in limita bugetului maxim al schemei si in limita creditelor bugetare si de angajament aprobate prin legile bugetare anuale.

(52) In cazul in care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, cererile de acord pentru finantare care nu s-au incadrat in bugetul anual alocat, dar care indeplinesc cumulativ conditiile si criteriile de eligibilitate prevazute de prezenta hotarare, sunt analizate de Comisia de Film in Romania, urmand sa fie finantate din bugetul anului urmator, in cazul in care sunt aprobate.

(53) Ordinele presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza pentru aprobarea certificatelor de solicitant si a acordurilor de finantare se emit in ordinea in care au fost emise hotararile Comisiei de Film in Romania, dupa suplimentarea bugetului anual alocat schemei in anul in curs sau in limita bugetului alocat in anul urmator, in conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, in limita bugetului maxim al schemei."

5. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Alocarile prevazute la alin. (1) se acorda in conditiile in care minimum 20% din bugetul total al proiectului se realizeaza pe teritoriul Romaniei."

6. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) detin calitatea de producator, coproducator si/sau de prestator de servicii de productie si produc filme de fictiune de scurt, mediu si lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distributiei direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animatie, partial sau in intregime pe teritoriul Romaniei;".

7. La articolul 6 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

"g) fac dovada contributiei financiare proprii sau a cofinantatorilor la finantarea proiectului in cazul producatorilor/coproducatorilor, iar in cazul prestatorilor de servicii fac dovada contributiei proprii a producatorului strain. Contributia financiara trebuie sa acopere cel putin bugetul total al productiei, exclusiv TVA, mai putin ajutorul de stat solicitat in baza prezentei scheme, cu respectarea prevederilor art. 15."

8. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) In conditiile prezentei hotarari, ajutorul de stat se acorda pentru productia de filme indiferent de mediul prin care sunt exploatate, precum filme de fictiune de scurt, mediu si lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distributiei direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animatie."

9. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) orice cheltuieli realizate anterior datei inregistrarii cererii de finantare in conformitate cu prevederile schemei;".

10. La articolul 10, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza va publica, pe site-ul sau, invitatia de a depune formulare de cerere pentru prezenta schema de ajutor de stat in fiecare an, pana la data de 31 decembrie, pentru anul urmator.

. . . . . . . . . .

(5) Inainte de semnarea acordului de finantare, furnizorul verifica respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate prevazute in prezenta schema, pentru fiecare aplicant in parte, pe baza hotararilor pentru aprobarea certificatelor de solicitant emise de catre Comisia de Film in Romania."

11. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Ulterior finalizarii proiectului de film si cheltuirii bugetului aferent proiectului eligibil, dar nu mai tarziu de 2 ani de la emiterea Acordului de finantare al masurii de sprijin prevazute de prezenta hotarare, solicitantul va depune la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza o cerere de plata insotita de un raport de audit care sa certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate in conformitate cu Acordul de finantare al masurii de sprijin prevazute de prezenta hotarare si cu prevederile prezentei hotarari."

12. La articolul 12, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(9) Totodata, ulterior primirii raportului de audit, Comisia de Film in Romania va emite hotarari care vor reprezenta certificarea cuantumului cheltuielilor eligibile care urmeaza sa fie platite beneficiarilor. In niciun caz nu se va putea hotari plata unei sume care sa depaseasca suma mentionata in Acordul de finantare al masurii de sprijin prevazute de prezenta hotarare si cu prevederile prezentei scheme."

13. La articolul 15 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) orice alt ajutor de stat, in legatura cu aceleasi costuri eligibile, care se suprapun partial sau integral, numai in cazul in care cumulul respectiv nu are drept rezultat depasirea intensitatii maxime prevazute de art. 54 alin. (6) al Regulamentului (UE) nr. 651/2014."

14. La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Ajutoarele de stat exceptate in temeiul prezentei scheme nu se cumuleaza cu niciun tip de ajutoare de minimis in raport cu aceleasi costuri eligibile daca un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care o depaseste pe cea prevazuta in art. 54 alin. (6) al Regulamentului (UE) nr. 651/2014."

15. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 151 Revocarea acordului de finantare

Acordul de finantare se revoca si ajutorul de stat platit se recupereaza in mod corespunzator, dupa caz, in oricare din urmatoarele situatii:

a) se dovedeste ca beneficiarul a inceput lucrul la proiectul sau la activitatea respectiva inainte de inregistrarea unei cereri de finantare cu respectarea prevederilor prezentei scheme;

b) in urma implementarii proiectului nu rezulta ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 6 alin. (3) lit. b);

c) se dovedeste ca beneficiarul a dat declaratii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a indeplini criteriile de eligibilitate prevazute de prezenta schema."

Art. II.

Cererile de acord pentru finantare depuse si nesolutionate pana la finalul anului pentru care a fost deschisa o sesiune de inregistrare, inclusiv cele aferente anului 2018, vor fi analizate si solutionate in anul urmator in limitele creditelor de angajament si bugetare stabilite in conditiile legii cu respectarea bugetului maxim anual si a bugetului maxim aferent schemei.

Afişează Hotararea nr. 90/2019 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 421/2018    HG 90/2019    Cinematografie    OG 39/2005

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.