Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019

Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019

  Publicat: 28 Feb 2019       1632 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019
Publicat in Monitorul Oficial nr. 154 din 27.02.2019

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Articolul 1
Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala, denumita in continuare Comisia sau CNDIE, este un organism de specialitate, consultativ, fara personalitate juridica, infiintat in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, denumit in continuare MEN.

Articolul 2
CNDIE se constituie si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului regulament, aprobat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, avand ca mandat coordonarea implementarii Planului de actiune pentru desegregare scolara si cresterea calitatii educationale in unitatile de invatamant preuniversitar.


CAPITOLUL II
Atributiile CNDIE


Articolul 3
CNDIE are urmatoarele atributii:
a) avizeaza, in urma consultarii cu organizatiile neguvernamentale de profil, Metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de segregare scolara enuntate in prezentul ordin si Metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare scolara;
b) coordoneaza realizarea unui raport anual privind segregarea scolara si calitatea serviciilor educationale din Romania, in conformitate cu prevederile Planului de actiune pentru desegregare scolara si cresterea calitatii educationale in unitatile de invatamant preuniversitar din Romania; in exercitarea acestei atributii, Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala poate face propuneri pentru imbunatatirea sistemului de indicatori care sunt urmariti anual prin Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR) si de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP) pentru monitorizarea tuturor formelor de segregare scolara;
c) elaboreaza strategii si/sau norme metodologice privind desegregarea scolara si incluziunea educationala in conformitate cu nevoile specifice identificate in cadrul raportului anual privind segregarea scolara si calitatea serviciilor educationale din Romania;
d) monitorizeaza, la nivel national, implementarea masurilor corective pentru prevenirea si eliminarea tuturor formelor de segregare scolara, pe toate criteriile enuntate in prezentul ordin, in colaborare cu inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu alte organisme aflate in subordinea Ministerului Educatiei Nationale si cu alti parteneri educationali;
e) poate acorda asistenta tehnica comisiilor scolare pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii in activitatea acestora de monitorizare, prevenire sau combatere a tuturor formelor de segregare scolara, in mod direct sau prin intermediul inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti;
f) acorda asistenta tehnica inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE) in activitatea acestora de monitorizare, prevenire sau combatere a tuturor formelor de segregare scolara;
g) colaboreaza cu Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in domeniul monitorizarii, prevenirii si eliminarii oricaror forme de segregare scolara;
h) analizeaza acte normative elaborate de Ministerul Educatiei Nationale sau ale altor ministere sau organisme guvernamentale, in conformitate cu Planul de actiune pentru desegregare scolara si cresterea calitatii educationale in unitatile de invatamant preuniversitar, in domeniul prevenirii si eliminarii oricaror forme de segregare scolara;
i) propune ministrului educatiei nationale aplicarea sanctiunilor corespunzatoare prevazute in prezentul regulament in cazurile identificate de segregare scolara.

Articolul 4
La propunerea CNDIE, Ministerul Educatiei Nationale va incheia protocoale de colaborare cu institutiile publice cu care CNDIE are obligatia de a colabora, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6.134/2016 privind interzicerea segregarii scolare in unitatile de invatamant preuniversitar.

Articolul 5
Protocoalele de colaborare vor include modalitatile si metodologiile specifice de colaborare interinstitutionala, care vor fi elaborate si negociate de CNDIE cu partenerii institutionali.


CAPITOLUL III
Componenta CNDIE


Articolul 6
(1) Comisia este formata din 17 membri, specialisti si experti reprezentand Ministerul Educatiei Nationale, mediul academic, organizatii neguvernamentale si alte institutii relevante, precum si reprezentanti ai beneficiarilor directi si indirecti ai educatiei, respectiv reprezentanti ai elevilor si parintilor.
(2) Membrii Comisiei sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei nationale la propunerea:
a) Agentiei Romane pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar - un membru;
b) Institutului de Stiinte ale Educatiei - un membru;
c) organizatiilor asociative ale elevilor - doi membri;
d) organizatiilor asociative ale parintilor - doi membri;
e) organizatiilor neguvernamentale sau interguvernamentale (ONG-uri sau alte organizatii care au ca mandat protejarea si promovarea drepturilor minoritatii rome, protejarea si promovarea drepturilor copiilor si elevilor cu dizabilitati, protejarea si promovarea drepturilor copiilor si elevilor din familii dezavantajate/mediul rural) - patru membri;
f) mediului universitar - un membru;
g) organizatiilor sindicale din sistemul de educatie, reprezentand cadrele didactice - doi membri;
h) Ministerului Educatiei Nationale - patru membri: secretarul de stat pentru Invatamantul in limbile minoritatilor, un reprezentant al Directiei generale educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial, un reprezentant al Directiei generale invatamant secundar superior si educatie permanenta, un reprezentant al Directiei generale minoritati si relatia cu Parlamentul .

Articolul 7
Calitatea de membru al Comisiei se dobandeste in baza numirii prin ordin al ministrului educatiei nationale pentru un mandat de 2 ani. Mandatul unui membru CNDIE poate fi reinnoit la expirarea mandatului, fara a exista vreo limita in privinta numarului de mandate exercitate, avand in vedere natura tehnica a mandatului exercitat in cadrul CNDIE. Calitatea de membru al Comisiei da dreptul fiecarui membru la un vot.

Articolul 8

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CNDIE    Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.