Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019

Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019

  Publicat: 28 Feb 2019       1500 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019
Publicat in Monitorul Oficial nr. 154 din 27.02.2019

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.

Membrii CNDIE, in exercitarea mandatului lor, au urmatoarele obligatii:
a) de a participa la sedintele de lucru si activitatile CNDIE;
b) de a respecta normele etice sau deontologice;
c) de a indeplini sarcinile care le revin ca urmare a calitatii detinute.

Articolul 9

Calitatea de membru al Comisiei inceteaza in urmatoarele situatii:
a) incheierea valabilitatii mandatului;
b) renuntarea unilaterala la mandat de catre membru, comunicata in scris ministrului educatiei nationale;
c) retragerea motivata a mandatului membrului de catre institutia sau organizatia care l-a desemnat;
d) absenta nemotivata de la maximum 4 sedinte consecutive;
e) deces;
f) incalcarea prevederilor legale si a prezentului regulament.

Articolul 10
In cazul in care unul dintre membrii Comisiei pierde aceasta calitate, in locul acestuia va fi numit prin ordin al ministrului educatiei nationale un nou membru, potrivit aceleiasi proceduri prin care au fost desemnati anterior.


CAPITOLUL IV
Organizarea si structurile CNDIE
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale


Articolul 11
Structurile CNDIE sunt presedintele, secretariatul tehnic si subcomisiile tematice.


SECTIUNEA a 2-a
Presedintele


Articolul 12
Presedintele CNDIE este secretarul de stat pentru Invatamantul in limbile minoritatilor din Ministerul Educatiei Nationale, are dreptul la un singur vot, la fel ca orice membru al CNDIE, si are urmatoarele atributii:
a) convoaca sedintele CNDIE si conduce lucrarile plenului Comisiei;
b) stabileste ordinea de zi a sedintelor de lucru ale Comisiei, pe baza propunerilor membrilor CNDIE; ordinea de zi poate fi modificata prin decizie a membrilor Comisiei, la cererea oricarui membru al Comisiei;
c) poate invita, motivat, la lucrarile plenului Comisiei si alti experti externi;
d) poate infiinta subcomisii tematice, pe durata si cu un mandat determinate, care pot include membri CNDIE si alti experti externi;
e) reprezinta CNDIE in relatia cu ministrul educatiei nationale si cu tertii.

Articolul 13
Recomandarile formulate de catre subcomisiile tematice sau de catre expertii externi invitati la lucrarile plenului Comisiei sunt adoptate de catre CNDIE, daca se supun votului plenului Comisiei si sunt intrunite conditiile stipulate in prezentul regulament pentru adoptarea recomandarilor Comisiei.

Articolul 14
In cazul absentei presedintelui CNDIE, conducerea lucrarilor si stabilirea ordinii de zi a sedintelor plenului Comisiei se fac de catre un membru delegat, in scris, de presedintele CNDIE, iar atunci cand presedintele se afla in imposibilitatea de a delega, delegarea atributiilor presedintelui va fi facuta de ministrul educatiei nationale. Membrul delegat va avea astfel doua voturi in procesul de adoptare a deciziilor CNDIE.

Articolul 15
Presedintele CNDIE ii poate delega unui membru al CNDIE toate sau o parte din atributiile sale, pe perioada determinata sau nedeterminata, si poate revoca respectivele delegari.


SECTIUNEA a 3-a
Secretariatul tehnic al CNDIE


Articolul 16

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CNDIE    Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.