Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019

Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019

  Publicat: 28 Feb 2019       1514 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019
Publicat in Monitorul Oficial nr. 154 din 27.02.2019

Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.

Activitatea CNDIE, in conditiile legi, este sprijinita tehnic de catre un secretariat tehnic. Secretariatul tehnic al CNDIE va fi asigurat prin Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul si Directia generala educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial.

Articolul 17
Secretariatul tehnic va asigura asistenta tehnica necesara pentru pregatirea lucrarilor plenului Comisiei, a lucrarilor subcomisiilor tematice si a presedintelui CNDIE. Presedintele CNDIE coordoneaza activitatea secretariatului tehnic.

Articolul 18
Ministerul Educatiei Nationale, in conditiile legii, va asigura resursele necesare functionarii CNDIE.


SECTIUNEA a 4-a
Subcomisiile tematice


Articolul 19
In cazul in care in activitatea CNDIE este identificata necesitatea constituirii uneia sau a mai multor subcomisii tematice, cu titlu de exemplu, subcomisii tematice pe fiecare criteriu de segregare scolara, presedintele CNDIE poate infiinta una sau mai multe subcomisii tematice, cu acordul plenului CNDIE.

Articolul 20
Mandatul subcomisiilor va fi conferit pe o perioada determinata, pana la realizarea sarcinilor arondate. La lucrarile subcomisiilor tematice pot fi invitati si experti externi.


CAPITOLUL V
Functionarea CNDIEArticolul 21
In activitatea sa, CNDIE formuleaza recomandari de politica educationala, pe care le propune spre adoptare ministrului educatiei nationale, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Articolul 22
Adoptarea unei recomandari de politica educationala de catre CNDIE se face prin consensul membrilor ei. In cazul in care nu se poate ajunge la consens, o recomandare a CNDIE este adoptata daca intruneste votul favorabil al unei majoritati calificate de minimum 12 voturi.

Articolul 23
Comisia si subcomisiile tematice lucreaza in sedinte ordinare si extraordinare. Plenul CNDIE se intruneste in sedinte ordinare, cate o sedinta in fiecare trimestru. In situatii exceptionale, presedintele CNDIE poate convoca, in sedinta extraordinara, plenul Comisiei sau al subcomisiilor tematice.

Articolul 24
Convocarea membrilor CNDIE sau invitarea expertilor externi la sedintele CNDIE sau ale subcomisiilor tematice se face de catre secretariatul tehnic al CNDIE, la solicitarea presedintelui CNDIE, cu cel putin 5 zile lucratoare in avans .

Articolul 25
Odata cu convocarea membrilor CNDIE li se vor comunica acestora: ordinea de zi a sedintei, procesul-verbal al sedintei anterioare, precum si orice material relevant pentru sedinta pentru care a fost facuta convocarea.

Articolul 26
Participarea la sedinte si exercitarea votului pot fi fizice, efective sau virtuale (prin intermediul tehnologiilor de comunicare sau in alt mod). Exercitarea votului, in cazul membrilor care nu sunt prezenti fizic la sedinta, se face in scris, pana la termenul-limita stabilit de presedintele CNDIE.

Articolul 27
Expertii externi invitati la sedintele CNDIE sau ale subcomisiilor tematice nu au drept de vot si nu participa la etapa de vot din cadrul sedintelor.

Articolul 28
Documentele sedintelor CNDIE, precum si ale subcomisiilor tematice sunt: procesul-verbal al sedintei anterioare, ordinea de zi, lista de prezenta, orice document care este supus dezbaterilor din sedinta respectiva. Procesul-verbal al sedintei cuprinde rezumatul discutiilor la fiecare subiect si rezultatul votului. Secretariatul tehnic este responsabil cu pregatirea, inregistrarea si arhivarea documentelor sedintelor CNDIE.


CAPITOLUL VI
Dispozitii finale


Articolul 29
Prezentul regulament se completeaza, de drept, cu actele normative in vigoare.

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CNDIE    Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.