Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Hotararea nr. 112/2019 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului

Hotararea nr. 112/2019 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului

  Publicat: 05 Mar 2019       3001 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 112/2019 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului

Publicata in Monitorul Oficial nr. 171 din 04.03.2019

Act adoptat de organele de stat,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,

Articolul 1


(1) Prezenta hotarare stabileste cadrul institutional si unele masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului, denumit in continuare Regulament.


(2) Prevederile prezentei hotarari se aplica bauturilor spirtoase prevazute in anexa nr. I la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si in anexa nr. II la Regulament.


Articolul 2.


In sensul prezentei hotarari, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a) categorie de bautura spirtoasa - una dintre categoriile 1-46 din anexa nr. II la Regulament;


b) indicatie geografica a unei bauturi spirtoase - una dintre indicatiile geografice inregistrate in anexa nr. III la Regulament;


c) autoritatea competenta cu atributii in verificarea documentatiei pentru inregistrarea si protectia indicatiei geografice a bauturilor spirtoase - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;


d) autoritatea responsabila cu controalele in ceea ce priveste respectarea obligatiilor instituite in anexa nr. II la Regulament - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;


e) organism de certificare a produselor - organ de control, astfel cum este definit la art. 2 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor, recunoscut de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si acreditat in conformitate cu standardul SR EN 17065:2013 - Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care certifica produse, procese si servicii;


f) cerere de inregistrare a unei indicatii geografice - cererea depusa in conformitate cu modelul stabilit in anexa nr. I la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 716/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase;


g) dosar tehnic - document care stabileste cerintele pe care trebuie sa le respecte bautura spirtoasa potrivit prevederilor art. 17 alin. (4) din Regulament si se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. II la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 716/2013.


Articolul3.


(1) Conformitatea cu specificatiile din dosarul tehnic se verifica si se certifica de catre organisme de certificare potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) din Regulament.


(2) Costurile aferente verificarii si certificarii realitatii datelor cuprinse in cererea de inregistrare si in dosarul tehnic, precum si cele aferente controlului respectarii dosarului tehnic sunt suportate de operatorii care fac obiectul controlului respectiv.


Articolul 4.


(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea competenta cu atributii in verificarea documentatiei pentru inregistrarea si protectia indicatiei geografice a bauturilor spirtoase.


(2) Procedura de verificare a documentatiei pentru inregistrarea unei indicatii geografice si dobandirea protectiei bauturilor spirtoase, procedura de declarare a opozitiei la nivel national si procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de inregistrare a indicatiei geografice a bauturilor spirtoase, in vederea dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.


(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea responsabila cu controalele in ceea ce priveste respectarea obligatiilor instituite in anexa nr. II la Regulament, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004.


(4) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea competenta cu atributii in verificarea si monitorizarea activitatii si recunoasterea organismelor de certificare a bauturilor spirtoase.


(5) Regulamentul privind recunoasterea organismelor de certificare a bauturilor spirtoase ce au dobandit protectia indicatiilor geografice (IG) si supravegherea activitatii acestor organisme se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.


(6) In situatia in care nu sunt recunoscute organisme de certificare a bauturilor spirtoase de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, corectitudinea datelor cuprinse in dosarul tehnic pentru inregistrarea si protectia indicatiei geografice a bauturilor spirtoase se verifica de catre o comisie de verificare si certificare a bauturilor spirtoase care sunt inregistrate sau care aplica pentru a fi recunoscute ca indicatii geografice (IG), aprobata prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in termen de 30 de zile de la intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Aceasta comisie elibereaza procesul-verbal de conformitate cu specificatiile din dosarul tehnic, care insoteste dosarul tehnic prevazut la art. 17 alin. (4) din Regulament.


Articolul 5.


Prezenta hotarare se aplica tuturor raporturilor juridice nascute si care se afla in derulare in temeiul vechii reglementari, precum si efectelor viitoare ale raporturilor juridice anterior nascute.


Articolul 6.


La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 276/2014 pentru infiintarea sistemului privind protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 17 aprilie 2014, se abroga.


Articolul 7.


Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

Afişează Hotararea nr. 112/2019 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 112/2019    Indicatii geografice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

O persoana autorizata numai sa inregistreze un nume de domeniu „.eu” pentru titularul unei marci nu este un „titular de drepturi anterioare”
Sursa: EuroAvocatura.ro

O marca ce cuprinde indicatia geografica „Cognac” nu poate fi inregistrata pentru a desemna o bautura spirtoasa care nu intra sub incidenta acestei indicatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actele necesare pentru inregistrarea unei indicatii geografice si a denumirii de origine
Sursa: EuroAvocatura.ro

Indicatia geografica
Sursa: EuroAvocatura.ro