Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele privind educatia si formarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica, din 11.01.2019

Normele privind educatia si formarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica, din 11.01.2019

  Publicat: 05 Mar 2019       4417 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Colegiul Psihologilor de Romania (COPSI) a adoptat Normele privind educatia si formarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica, din 11.01.2019.
Actul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 173 din 05.03.2019.

1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Confirmare intr-o anumita functie
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Furnizorii de formare profesionala sunt prestatorii de servicii de formare profesionala, persoane juridice de drept public sau privat ori persoane fizice, care au prevazut in actul de infiintare sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente activitati de formare profesionala.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Educatia si formarea profesionala a psihologilor au doua componente: formarea initiala si formarea continua.

(2) Formarea initiala a psihologilor consta in absolvirea ciclurilor 1 si 2 de studii universitare - licenta si master - prevazute de sistemul Bologna, in domeniul psihologiei, respectiv al specialitatii pentru care se solicita atestarea profesionala, sau a unui program de licenta de lunga durata - 4-5 ani, echivalent in conditiile legii, in acord cu descrierea profesiei de psiholog in Cadrul european al calificarilor, Clasificarea ocupatiilor din Romania si Registrul national al calificarilor din invatamantul superior. Prin exceptie, formarea initiala a psihologilor din specialitatile psihoterapie si consiliere psihologica, precum si a altor specialisti care pot accesa competenta generala in psihoterapie include si un program specific de formare profesionala de lunga durata in domeniul psihoterapiei, respectiv consilierii, urmat dupa absolvirea studiilor de licenta, derulat prin intermediul unei asociatii profesionale de psihoterapie cu statut de furnizor de formare profesionala avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania - denumit in continuare CPR, sau prin colaborarea unei asociatii profesionale cu statut de furnizor de formare profesionala avizat de catre CPR cu o universitate.

(3) Formarea continua este ulterioara formarii initiale si se orienteaza spre dezvoltarea de competente care pot defini un traseu de specializare profesionala sau asigura psihologilor dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite. Acumularea de credite din formarea continua reprezinta o conditie a mentinerii atestatului de libera practica si de schimbare a treptei de atestare.

Art. 2. - (1) Formarea profesionala a psihologilor este realizata prin intermediul programelor de formare, care pot fi derulate de mai multe categorii de entitati cu statut de furnizor de formare, in functie de tipul programului. Cu exceptia programelor de studii universitare acreditate, Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior, denumita in continuare ARACIS, programele de formare profesionala pentru psihologi se organizeaza numai sub egida CPR si cu avizul Comitetului director al CPR, denumit in continuare comitetul director.

(2) Programele de formare profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica pot fi:

a) programe universitare de licenta in psihologie acreditate ARACIS;

b) programe universitare de masterat in psihologie acreditate ARACIS;

c) programe de formare profesionala de lunga durata in domeniul psihoterapiei, cu o durata de minimum 4 ani, respectiv minimum 500 de ore formare profesionala, 250 de ore dezvoltare personala/experienta terapeutica personala, 150 de ore supervizare;

d) programe de formare profesionala de lunga durata in domeniul consilierii psihologice, cu o durata de minimum 2 ani, respectiv minimum 250 de ore formare profesionala, 150 de ore dezvoltare personala/experienta terapeutica personala, 50 de ore supervizare, organizate in aceleasi conditii ca si programele de formare in psihoterapie;

e) programe de formare profesionala de lunga durata in domeniul psihologie judiciara - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf, cu durata de 400 de ore de formare profesionala, dintre care 1/3 activitati practice;

f) programe de formare profesionala continua cu caracter repetitiv, in aceeasi structura, de durata variabila, organizate de furnizori de formare profesionala;

g) programe de formare profesionala continua cu caracter unic: conferinte, workshopuri, simpozioane, scoli de vara, cursuri online si alte evenimente stiintifice organizate de diferite entitati de formare . Acestea sunt asimilate formarii continue, cu conditia indeplinirii standardelor de calitate prevazute in prezentul document. Programele de durata foarte redusa - spre exemplu, workshopuri de 2-4 ore, pot fi derulate si de psihologi sau cabinete in nume individual, filialele teritoriale ale colegiului sau alte entitati;

h) alte categorii de programe de formare profesionala continua, cu conditia avizarii de catre CPR: programe de doctorat in psihologie, programe postuniversitare in psihologie, programe universitare in psihiatrie, stagii practice/clinice supervizate, programe de supervizare profesionala etc.

(3) Programele de educatie si formare profesionala in psihologie parcurse in afara Romaniei vor fi recunoscute de CPR, cu conditia echivalarii diplomei de studii de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, denumit in continuare CNRED.

Art. 3. - (1) Activitatea de formare profesionala continua este obligatorie.

(2) Psihologii cu drept de libera practica au obligatia de a obtine un numar de minimum 10 credite de formare profesionala pentru fiecare an de practica in profesie.

(3) Acumularea unui numar inferior de credite suspenda dreptul psihologului de a obtine o treapta de specializare superioara, pana la obtinerea a cel putin 10 credite profesionale pentru fiecare an de practica in profesie.

Art. 4. - Formarea profesionala a psihologilor are urmatoarele obiective:

a) dezvoltarea competentelor profesionale, transversale si de specialitate;

b) cunoasterea si respectarea de catre psihologi a standardelor de calitate in serviciile psihologice;

c) actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregatirii profesionale in profesia de psiholog, prin insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne, in scopul cresterii calitatii serviciilor psihologice;

d) accesul la alte specializari profesionale, respectiv obtinerea de noi competente profesionale, dupa caz;

e) cresterea posibilitatilor de mobilitate pe piata muncii internationala pentru psihologii romani.

Art. 5. - (1) Programele de studii universitare de licenta si master in psihologie sunt organizate de catre universitati, cu acreditarea ARACIS.

(2) Celelalte programe de formare profesionala in psihologie pot fi organizate de catre persoane juridice de drept public sau privat, de catre filialele locale ale colegiului, persoane fizice sau alte entitati avizate de catre comitetul director in conditiile prezentelor norme, denumite in continuare furnizori de formare profesionala .

Art. 6. - (1) Formarea profesionala a psihologilor se organizeaza in mod distinct si specializat, potrivit specialitatilor profesionale reglementate.

Afişează Normele privind educatia si formarea profesionala ale psihologilor cu drept de libera practica, din 11.01.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Educatia si formarea psihologilor    Norme profesie psiholog

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.