Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele privind atestarea profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, din 11.01.2019

Normele privind atestarea profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, din 11.01.2019

  Publicat: 05 Mar 2019       3637 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
In Monitorul Oficial nr. 173 din 05.03.2019 au fost publicate Normele privind atestarea profesionala a psihologilor cu drept de libera practica elaborate de Colegiul Psihologilor din Romania (COPSI).

Confirmare intr-o anumita functie
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Confirmare intr-o anumita functie
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Dovada scrisa prin care

CAPITOLUL I Precizari generale introductive

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementeaza conditiile si procedura unica de acces in profesia de psiholog si de schimbare a nivelului/treptei de atestare profesionala in psihologie pentru psihologii care isi deruleaza activitatea pe teritoriul Romaniei.

(2) Prezentele norme stabilesc si cadrul normativ privind atestarea profesionala si recunoasterea profesionala in vederea exercitarii profesiei de psiholog pe teritoriul Romaniei de catre cetatenii straini, in conditiile legii.

(3) Atestarea dreptului de libera practica se face in baza standardelor privind formarea profesionala, supervizarea profesionala si experienta profesionala. Prezentele norme definesc standardele minimale pentru atestarea dreptului de libera practica in toate specialitatile si la toate treptele de atestare profesionala.

(4) Cerintele pentru atestarea dreptului de libera practica trebuie sa fie echivalente pentru psihologii aflati pe aceeasi treapta in diferite specialitati.

(5) In vederea asigurarii unei maxime oportunitati pentru mobilitatea psihologilor romani pe piata muncii europeana, standardele privind formarea si atestarea dreptului de libera practica sunt aliniate cu standardele relevante europene.

Art. 2. - (1) Cetatenii romani, precum si categoriile de cetateni straini reglementate prin lege pot solicita obtinerea atestatelor de libera practica in Romania.

(2) Accesul in profesia de psiholog se realizeaza numai prin obtinerea atestatului de libera practica emis de catre Colegiul Psihologilor din Romania (CPR), in conditiile legii.

(3) Practicarea profesiei de psiholog in Romania se realizeaza numai in baza detinerii unui atestat de libera practica emis de CPR.

(4) Atestarea sau recunoasterea dreptului de libera practica in psihologie, in oricare dintre specialitatile profesionale, pe teritoriul Romaniei, se realizeaza numai de catre CPR, in conditiile legii.

(5) Titlul unic de calificare in profesia de psiholog pe teritoriul Romaniei este atestatul de libera practica.

(6) Titlul unic de calificare obtinut de catre un psiholog cuprinde titlul profesional de psiholog, pe cand titlul unic de calificare obtinut de catre o alta persoana asimilata in conditiile legii si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005, cu completarile ulterioare (Norme metodologice), nu cuprinde titlul profesional de psiholog.

Art. 3. - (1) Accesul in profesia de psiholog a cetatenilor straini se realizeaza pentru cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European, precum si pentru cetatenii statelor cu care Romania are incheiate conventii bilaterale in domeniu, in conditiile in care acestia si-au stabilit domiciliul in Romania sau au drept de sedere temporara in Romania, pentru perioada acordarii acestui drept, si poate lua una dintre urmatoarele forme:

a) recunoasterea documentelor de calificare profesionala, a titlului profesional sau a titlului de calificare profesionala, obtinute in tara de origine sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European sau cu care Romania are incheiate conventii bilaterale in domeniu, in regim de servicii permanente sau in regim de servicii temporare;

b) obtinerea atestatului de libera practica, in conditiile legii.

(2) Recunoasterea documentelor de calificare profesionala sau a titlului profesional obtinut potrivit alin. (1) atrage in mod automat eliberarea titlului unic de calificare profesionala pe teritoriul Romaniei si inregistrarea in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, Partea I, dupa caz.

(3) In vederea realizarii accesului in profesie pentru persoanele si in formele prevazute in alin. (1) acestia trebuie sa urmeze procedura prevazuta la art. 10 din normele metodologice si sa prezinte urmatoarele documente indosariate:

a) cererea de acces in profesia de psiholog adresata comitetului director al CPR (comitetul director), in original;

b) pasaportul sau actul de identitate, in fotocopie;

c) certificatul, diploma sau atestatul eliberat de catre autoritatea competenta pentru profesia de psiholog din tara de origine, tradus si legalizat in Romania sau recunoscut de catre misiunile diplomatice romane din tara de origine, dupa caz;

d) certificatul eliberat de catre autoritatea competenta pentru profesia de psiholog din tara de origine cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute de legea nationala pentru desfasurarea activitatii de psiholog in tara de origine de catre solicitant, precum si cu privire la competentele si vechimea in profesie ale acestuia, neaplicarea vreunei sanctiuni de interzicere sau suspendare a exercitarii profesiei, tradus si legalizat in Romania sau recunoscut de catre misiunile diplomatice romane din tara de origine, dupa caz;

e) diplomele de studii obtinute - licenta si master, traduse si legalizate in romana sau recunoscute in conditiile legii, dupa caz;

f) dovada obtinerii si/sau inregistrarii dreptului de sedere in Romania, in fotocopie;

g) adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru exercitarea profesiei de psiholog;

h) certificatul de cazier judiciar, eliberat de catre autoritatile din tara de origine, dupa caz;

i) opisul cuprinzand actele depuse la dosarul de acces in profesie.

Afişează Normele privind atestarea profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, din 11.01.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Ştiri Juridice