Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto

Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto

  Publicat: 24 Mar 2019       3837 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 513/2019 pentru aprobarea Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, adaugarea de noi categorii si, in cazul obtinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie, autorizarea si aplicarea sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia, precum si tarifele pentru eliberarea autorizatiei in vederea realizarii evaluarii psihologice specifice obtinerii permisului de conducere auto si vizarea anuala a acesteia din 14.02.2019

Publicat in Monitorul Oficial nr. 222 din 21.03.2019

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Clasificare a creditelor pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

Articolul 1

Se aproba Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, adaugarea de noi categorii si, in cazul obtinerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie, autorizarea si aplicarea sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia, precum si tarifele pentru eliberarea autorizatiei in vederea realizarii evaluarii psihologice specifice obtinerii permisului de conducere auto si vizarea anuala a acesteia, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

Articolul 2

Serviciul medical din Ministerul Transporturilor va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin .

CAPITOLUL I

Stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie


Articolul 1
(1) In contextul prezentelor norme, evaluarea psihologica specifica inceperii pregatirii la scoala de conducatori auto pentru obtinerea permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie, denumit in continuare permis de conducere auto, defineste demersul de cunoastere prin mijloace de investigare adecvate, realizat de catre un psiholog cu drept de libera practica in specialitatea psihologia transporturilor, denumit in continuare psiholog, cu scopul identificarii factorilor psihologici specifici activitatii de conducere auto a autovehiculelor si tramvaielor, relevanti pentru obtinerea sau prelungirea permisului de conducere auto, inclusiv pentru interventiile psihologice.

(2) Evaluarea psihologica prevazuta la alin. (1) se realizeaza de catre psihologii care detin in mod valabil dreptul de libera practica, organizati prin una dintre formele de exercitare a profesiei prevazute de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificarile ulterioare, inregistrate la Colegiul Psihologilor din Romania, precum si psihologii cu drept de libera practica angajati in reteaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor sau in cadrul laboratoarelor psihologice organizate ca societati comerciale in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si agreate de Ministerul Transporturilor, pentru examinarea persoanelor care concura la siguranta rutiera.

Articolul 2
Evaluarea psihologica specifica, prevazuta la art. 1 alin. (1), precum si stabilirea treptei de specializare aferenta atestatului de libera practica in specialitate, necesar pentru fiecare activitate psihologica specifica desfasurata de catre psihologii cu drept de libera practica, se desfasoara potrivit procedurilor si standardelor de calitate in serviciile psihologice.

Articolul 3
Evaluarea psihologica prevazuta la art. 1 alin. (1) se efectueaza obligatoriu inaintea inceperii pregatirii practice la scoala de conducatori auto in vederea obtinerii permisului de conducere auto sau pentru obtinerea de noi categorii, si in cazul obtinerii unui nou permis de conducere auto in cazul celor care au fost anulate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Articolul 4
(1) Evaluarea psihologica prevazuta la art. 1 alin. (1) se finalizeaza cu urmatoarele documente:
a) aviz psihologic apt;
b) aviz psihologic inapt.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) lit. a) face parte din dosarul de scolarizare al candidatului si este obligatoriu inaintea inceperii pregatirii practice de conducatori auto in vederea obtinerii permisului de conducere auto sau obtinerea de noi categorii .
(3) Activitatile si documentele prevazute la alin. (1) sunt realizate in conformitate cu standardele de calitate in serviciile psihologice, mentionate la art. 2.
(4) Modelul documentului profesional prevazut la alin. (1) este prevazut in anexa nr. 1.
(5) Avizele psihologice eliberate de psihologul examinator vor avea aplicate stampila unitatii, semnatura, precum si stampila cu timbru sec, in partea dreapta sus a avizului. Continutul si forma stampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale stampilei cu tus.
(6) Seria avizelor va cuprinde indicativul judetului in care se afla unitatea psihologica, iar numarul avizului va avea doua componente: prima componenta va fi identica cu numarul certificatului de autorizare, iar a doua va fi identica cu numarul curent al avizului.
(7) In cazul avizelor de INAPT se vor mentiona posibilitatea de contestatie, termenul de efectuare a acesteia, precum si locul unde se va depune contestatia .

Articolul 5
Valabilitatea documentelor prevazute la art. 4 alin. (1), in vederea inceperii pregatirii practice la scoala de conducatori auto pentru obtinerea permisului de conducere auto sau pentru obtinerea de noi categorii, este de 6 luni de la data inregistrarii in registrul de evidenta a actelor profesionale ale psihologului cu drept de libera practica.

Articolul 6
Candidatul al carui permis de conducere auto a fost anulat ca urmare a ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 114 alin. (1) si art. 115 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere medical pentru conducere auto a autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitata, printr-un document eliberat de o unitate de asistenta medicala autorizata, precum si faptul ca este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.


CAPITOLUL II
Stabilirea conditiilor de autorizare de catre Ministerul Transporturilor a activitatii de evaluare psihologica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaieArticolul 7
(1) In vederea autorizarii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) inregistreaza la structura medicala din cadrul Ministerului Transporturilor o cerere de autorizare insotita de documente doveditoare privind indeplinirea conditiilor necesare, care constituie dosarul de autorizare.
(2) Dosarul de autorizare trebuie sa contina urmatoarele documente doveditoare:
a) cerere de autorizare, prevazuta in anexa nr. 2;
b) dovada platii tarifului de autorizare;
c) dovezile privind indeplinirea conditiilor prevazute de art. 8 alin. (4), dupa cum urmeaza:
1. in cazul titularului:
- atestatul de libera practica in specialitatea psihologia transporturilor in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
- actul constitutiv al persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2), in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
- copia certificatului unic de inregistrare emis de registrul comertului, insotit de anexa, in copie semnata pentru conformitate cu originalul;

Afişează Normele privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Permis auto    Evaluare psihologica    Permis de conducere auto    Ordinul 513/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Conducerea unui autoturism pe drumuri publice, fara permis de conducere. Dare de mita. Uz de fals
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 12 din 21.03.2012

Majorare impozite si taxe locale datorate de persoane juridice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.326 din data 14.02.2011Articole Juridice

Autoritatile publice pot oferi medicilor avantaje financiare pentru a stimula prescrierea unor medicamente mai ieftine
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazuri in care trebuie sustinut testul de verificare la cunoasterea regulilor de circulatie
Sursa: EuroAvocatura