Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019

Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019

  Publicat: 26 Mar 2019       2337 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 230 din 26.03.2019

Documentatie economica prin care se determina cantitatea necesara de materiale, de manopera si de utilaj precum si valoarea lucrarii ce urmeaza a se executa.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, īn cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.

b) liste de cantitati privind suplimentarile de lucrari;

c) piese desenate;

d) deviz aferent notelor de renuntare;

e) devizul-oferta pentru lucrarile suplimentare care nu sunt evidentiate in oferta initiala, asumat de autoritatea contractanta.

(4) In cazul in care beneficiarul solicita Autoritatii finantarea lucrarilor suplimentare, acestea vor fi finantate doar dupa analiza eligibilitatii si, dupa caz, dupa actualizarea anexei nr. 1 la contractul de finantare nerambursabila.

(5) Autoritatea poate aproba finantarea lucrarilor suplimentare, fara a depasi valoarea contractului de finantare nerambursabila.

(6) Modificarile de solutie tehnica/Lucrarile suplimentare intervenite in implementarea proiectului, care implica modificarea cheltuielilor eligibile prevazute in contract, vor putea fi finantate doar dupa actualizarea anexei nr. 1 la contractul de finantare nerambursabila, chiar daca acestea au fost deja realizate in teren si au fost depuse documentele justificative la Autoritate .

ARTICOLUL 22

Achizitiile publice

(1) Intreaga responsabilitate pentru intocmirea documentatiei de achizitie publica, organizarea si derularea procedurii de achizitie publica si realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind achizitiile publice si ale actelor normative aplicabile in materie de investitii publice revine beneficiarului.

(2) La stabilirea conditiilor contractelor de achizitie, beneficiarul finantarii trebuie sa aiba in vedere faptul ca Autoritatea va proceda la plata cererilor de decontare/avans doar pentru cheltuieli eligibile aprobate.

ARTICOLUL 23

Reguli de publicitate

Beneficiarul finantarii este obligat sa instaleze un panou de informare inscriptionat cu sintagma: "INCHIDEREA DEPOZITULUI DE DESEURI ESTE FINANTATA DIN FONDUL PENTRU MEDIU" la locul de implementare a proiectului si sa il mentina si sa il intretina in buna stare pe toata durata de valabilitate a contractului.

ARTICOLUL 24

Publicarea informatiilor relevante privind Programul

(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante in legatura cu Programul se publica pe site-ul Autoritatii, www.afm.ro, la sectiunea "Informatii privind Programul privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme".

(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate in mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub forma de comunicate de presa din partea Ministerului Mediului si Administratiei Fondului pentru Mediu.

ARTICOLUL 25

Pastrarea documentelor de catre Autoritate

(1) Autoritatea pastreaza documentele gestionate in cadrul Programului, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele sale interne.

(2) Documentatia depusa de catre solicitant care a fost aprobata nu se restituie. Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.

(3) Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate restitui dosarul de finantare in conditiile in care acesta a fost respins; cererea de finantare nu poate face obiectul restituirii.

ARTICOLUL 26

Monitorizare

(1) Monitorizarea finantarii acordate in cadrul Programului se face de catre structura de specialitate responsabila cu monitorizarea implementarii proiectelor din cadrul Autoritatii, pe o perioada de 1 an.

(2) Monitorizarea finantarii demareaza odata cu depunerea raportului de finalizare la Autoritate si are in vedere urmarirea obligatiilor beneficiarilor, stipulate in contract si in ghidul de finantare, precum si atingerea scopului declarat in Program .

(3) Beneficiarul investitiei este raspunzator pentru intretinerea, supravegherea si automonitorizarea depozitului neconform pe toata perioada de valabilitate a contractului de finantare nerambursabila, conform prevederilor legislatiei in materie.

(4) Este interzisa instrainarea sau grevarea cu sarcini a terenului aferent investitiei din cadrul Programului, in perioada de monitorizare.

(5) In perioada supusa monitorizarii, beneficiarul are obligatia sa raporteze catre autoritatile de mediu teritoriale, la un interval de 6 luni, rezultatele activitatii de automonitorizare postinchidere, conform Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Structura de specialitate responsabila cu monitorizarea implementarii proiectelor din cadrul Autoritatii poate solicita beneficiarului orice alte date, informatii si/sau documente relevante in legatura cu finantarea acordata, in perioada supusa monitorizarii.

(7) Beneficiarul va permite personalului Autoritatii cu atributii de verificare si monitorizare a proiectelor accesul la locatia de implementare a proiectului, in perioada de monitorizare.

(8) In situatia in care Autoritatea constata nerespectarea conditiilor de acordare a finantarii, notifica beneficiarul in vederea remedierii, dupa caz, a deficientei respective. In cazul in care beneficiarul nu remediaza deficientele in termenul stabilit in notificare, Autoritatea poate aplica masurile prevazute in contractul de finantare nerambursabila.

ARTICOLUL 27

Responsabilitati privind gestionarea datelor cu caracter personal

Autoritatea raspunde, in conditiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal apartinand persoanelor fizice in cadrul Programului, pe care aceasta le prelucreaza. Prin depunerea cererii de finantare la Autoritate, precum si prin incheierea contractului de finantare nerambursabila cu reprezentantul legal/imputernicitul beneficiarului, acesta declara ca este de acord cu privire la gestionarea si prelucrarea de catre Autoritate a tuturor datelor si informatiilor furnizate, precum si cu privire la transmiterea acestora catre terte institutii sau persoane juridice in vederea verificarii indeplinirii tuturor obligatiilor si clauzelor prevazute in prezentul ghid sau in scopul elaborarii de situatii si statistici.

ARTICOLUL 28

Dispozitii finale

Afişează Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ghid de finantare    Deseuri municipale neconforme    Ministerul Mediului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.