Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulament de organizare si functionare a Administratiei nationale a drumurilor

Regulament de organizare si functionare a Administratiei nationale a drumurilor

  Publicat: 17 Mar 2009       11474 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Regulament de organizare si functionare a Administratiei nationale a drumurilor.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 31/01/1991

Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Latura a activitatii de comert exterior si cooperare internationala, care consta in totalitatea operatiilor de achizitionare,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

CAPITOLUL I
Denumire, forma juridica, obiect de activitate si sediuArt. 1. - Administratia nationala a drumurilor infiintata prin reorganizarea actualei Directii a drumurilor din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului si a directiilor regionale de drumuri si poduri, va functiona cu statut de regie autonoma.

Art. 2. - Administratia nationala a drumurilor are personalitate juridica, desfasoara o activitate cu caracter lucrativ finantata de la bugetul statului pe baza prezentului Regulament.

Art. 3. - Sediul Administratiei nationale a drumurilor este in Bucuresti, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.CAPITOLUL II
Obiectul de activitate al Administratiei nationale a drumurilorAdministratia nationala a drumurilor are ca obiect de activitate administrarea, intretinerea si exploatarea drumurilor nationale in scopul desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta a circulatiei si coordoneaza dezvoltarea unitara a intregii retele de drumuri din Romania in concordanta cu cerintele economiei nationale si a nevoilor de aparare.

In scopul realizarii obiectului sau de activitate, desfasoara si activitati cu caracter industrial, de proiectare, constructii, intretinere si reparatii a parcului de masini si utilaje.

Pentru utilizarea capacitatilor din dotare poate acorda asistenta tehnica, executa lucrari sau produce materiale pentru terte persoane juridice sau fizice.

Art. 4. - Administratia nationala a drumurilor are urmatoarele atributii:

4.1. elaboreaza studii si prognoze pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri publice, le supune spre aprobare organelor competente si urmareste, realizarea acestora pentru a satisface cerintele economiei nationale si a celor de aparare;

4.2. analizeaza si face propuneri cu privire la construirea de noi drumuri, desfiintarea de drumuri, precum si clasarea si declasarea acestora;

4.3. colaboreaza cu organele din ministere, organe centrale si locale ale administratiei de stat, in scopul dezvoltarii unitare a intregii retele de drumuri potrivit nevoilor economiei nationale si a celor de aparare;

4.4. elaboreaza studii si programe privind proportiile, nivelurile si ritmurile de dezvoltare a activitatii proprii;

4.5. intocmeste programe anuale si de perspectiva si asigura urmarirea lucrarilor de intretinere, reparare, modernizare si constructie a drumurilor nationale, podurilor si autostrazilor;

4.6. pregateste elementele necesare negocierii cu reprezentantul statului pe baza programelor de lucrari, a volumului de activitati posibil de realizat si executarea acestuia in conditiile asigurarii bazei materiale, fie direct de pe piata libera, fie prin repartitii pentru materiale dirijate sau din import;

4.7. pregateste elementele necesare negocierii cu reprezentantii statului a cheltuielilor necesare pentru intretinerea, repararea, modernizarea si constructia drumurilor publice si a podurilor;

4.8. programeaza si coordoneaza activitatea organizatorica in vederea asigurarii reparatiilor si intretinerii drumurilor, podurilor, utilajelor si mijloacelor, precum si distribuirea acestora si a fortei de munca intre unitati in functie de necesitati;

4.9. fundamenteaza politica surselor de finantare a unitatilor din structura;

4.10. elaboreaza prognoze anuale si de lunga durata asupra asigurarii necesarului la principalele materiale specifice, stabilind ponderea din resurse interne si din import si coordoneaza activitatea de producere a unor astfel de materiale;

4.11. elaboreaza programul de aprovizionare tehnico-materiala, trateaza obtine si desfasoara cotele si repartitiile pentru materialele deficitare;

4.12. coordoneaza si indruma metodologic intreaga activitate de aprovizionare tehnico-materiala si de transport a unitatilor din structura;

4.13. elaboreaza studii, analize si propuneri pentru corelarea sarcinilor de productie cu planul de aprovizionare, norme de consum, norme de stoc, probleme tehnice si de investitii;

4.14. urmareste, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea si finantarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale precum si executarea si receptionarea pe teren a lucrarilor respective;

4.15. elaboreaza norme tehnice privind constructia, modernizarea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor;

4.16. emite acorduri si autorizatii pentru instalatiile si constructiile ce se executa in zona drumurilor nationale;

4.17. realizeaza programarea si executarea activitatii financiare, intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuielii analiza executiei acestora;

4.18. contracteaza cu Banca credite financiare rambursabile potrivit reglementarilor in vigoare;

4.19. studiaza piata interna si externa pentru asigurarea aprovizionarii si executarea de lucrari de specialitate;

4.20. realizeaza importul de tehnologii si de utilaje pentru modernizarea dotarii existente, intocmeste documentatii pentru importul diferitelor materiale si materii prime, urmareste tratarea importurilor prin unitatile de comert exterior, derularea contractelor de livrare catre unitatile subordonate;

4.21. initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifica, cu firme straine;

4.22. efectueaza direct operatii de comert exterior, organizindu-si compartiment specializat de import, export, marketing si conjunctura cu consultarea Ministerului Comertului si Turismului;

4.23. reprezinta tara la consfatuiri si actiuni pe plan international in organismele la care Administratia nationala a drumurilor este afiliata, cit si la alte manifestari internationale organizate pe teme de drumuri si poduri;

4.24. avizeaza producerea si importul de rasini, utilaje, echipamente si instalatii specifice intretinerii si repararii drumurilor;

4.25. organizeaza tinerea de licitatii pentru contractarea lucrarilor de investitii si reparatii capitale si intocmeste documentatiile necesare desfasurarii acestora;

4.26. elaboreaza documentatii pentru concesionarea de lucrari si exploatare autostrazi;

4.27. desfasoara activitatea de colaborare si control asupra concesionarului;

4.28. desfasoara activitatea de colaborare si participare la societatile mixte la care Administratia nationala a drumurilor este parte si are interese;

Afişează Regulament de organizare si functionare a Administratiei nationale a drumurilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice