Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea nr. 195/2019 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019

Hotararea nr. 195/2019 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019

  Publicat: 05 Apr 2019       1281 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 261 din 04.04.2019.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Tabel care infatiseaza rezultatele unor calcule efectuate pe baza de elemente
Tabel care infatiseaza rezultatele unor calcule efectuate pe baza de elemente
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Tabel care infatiseaza rezultatele unor calcule efectuate pe baza de elemente
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. XVII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 171/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .


Articolul 1
(1) Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate realizarii proiectelor de comunicare, informare publica si promovare a imaginii si intereselor romanesti peste hotare, precum si de finantare a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cuprinse in anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se aloca Directiei pentru strategii guvernamentale si Departamentului pentru dezvoltare durabila .
(2) Suma de 10.000 mii lei se repartizeaza si se utilizeaza conform destinatiilor prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare de catre Directia pentru strategii guvernamentale.
(3) Suma de 5.000 mii lei se repartizeaza si se utilizeaza conform destinatiilor prevazute in anexa de catre Departamentul pentru dezvoltare durabila .


Articolul 2
(1) Secretariatul General al Guvernului aloca fondurile prevazute la art. 1 alin. (2) pe baza propunerii Directiei pentru strategii guvernamentale privind oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si pe baza avizelor de specialitate ale directiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic si juridic.
(2) Secretariatul General al Guvernului aloca fondurile prevazute la art. 1 alin. (3) pe baza propunerii insusite din punctul de vedere al oportunitatii si necesitatii de consilierul de stat al prim-ministrului desemnat sa coordoneze Departamentul pentru dezvoltare durabila si pe baza avizelor de specialitate ale directiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic si juridic.
(3) Directia pentru strategii guvernamentale justifica fondurile prevazute la art. 1 alin. (2) prin documente legale aprobate de ordonatorul principal de credite.
(4) Departamentul pentru dezvoltare durabila justifica fondurile prevazute la art. 1 alin. (3) prin documente legale avizate de consilierul de stat si aprobate de ordonatorul principal de credite.
(5) La solicitarile Directiei pentru strategii guvernamentale si ale Departamentului pentru dezvoltare durabila, insusite de catre conducatorii acestor structuri si cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot acorda avansuri de pana la 30% din valoarea contractelor incheiate pentru derularea programelor, proiectelor si actiunilor prevazute in anexa, fara solicitarea unei scrisori de garantie bancara, pe baza avizelor de specialitate prevazute la alin. (1) si (2).
(6) Pentru sumele avansate potrivit alin. (3), beneficiarii vor prezenta documente justificative in termen de 10 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau actiunilor, dar nu mai tarziu de 10 decembrie 2019.
(7) Directia pentru strategii guvernamentale si Departamentul pentru dezvoltare durabila pot utiliza fondurile prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) si pentru finantari nerambursabile, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologiile privind regimul de finantare nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor mentionate in anexa, elaborate de Directia pentru strategii guvernamentale si Departamentul pentru dezvoltare durabila si avizate de directiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, se aproba prin ordin al secretarului general al Guvernului.

ANEXA

REPARTIZAREA SI UTILIZAREA
sumelor prevazute la lit. c) si d) dianexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019

Articolul 1
Suma de 10.000 mii lei prevazuta la lit. c) "Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare" din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 se va utiliza pentru finantarea urmatoarelor proiecte si actiuni realizate de Directia pentru strategii guvernamentale, in limita sumei de 6.000 mii lei, si de Departamentul pentru dezvoltare durabila in limita sumei de 4.000 mii lei, independent sau in parteneriat cu structuri din tara si din strainatate (institutii publice, organizatii neguvernamentale, asociatii si fundatii, organisme internationale etc.), precum si pentru finantari nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) organizarea si participarea la proiecte, actiuni, evenimente de comunicare si/sau campanii de informare publica si promovare a imaginii, istoriei, culturii si intereselor romanesti, desfasurate in tara si peste hotare;
b) organizarea de consultari si dezbateri publice, de evenimente si campanii de informare referitoare la strategii, programe si politici publice guvernamentale si/sau subiecte si teme de actualitate in plan intern si/sau european/international, precum si de actiuni destinate diseminarii informatiilor de interes public privind actul de guvernare si politicile guvernamentale;
c) achizitionarea/realizarea, editarea, traducerea, tiparirea, multiplicarea si difuzarea in tara si in strainatate a unor materiale de prezentare si promovare a Romaniei si de afirmare a culturii si identitatii nationale, precum si a unor materiale de promovare si informare interna cu privire la politicile guvernamentale si la politicile UE (carti, brosuri, publicatii periodice, enciclopedii, dictionare, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale scolare, tiparituri, bannere, pixuri, stilouri, afise, harti, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, insigne, monede si medalii comemorative si/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare traditionale, instrumente muzicale, drapele, stegulete, uniforme de diverse tipuri, piese de recuzita si obiecte de vestimentatie, materiale sportive, materiale promotionale si alte materiale);
d) organizarea, finantarea si participarea la seminare, colocvii, schimburi de experienta, vizite de documentare, intalniri de lucru, conferinte, mese rotunde, workshopuri, targuri, expozitii, festivaluri, congrese, evenimente publice si reuniuni desfasurate in tara si in strainatate, inclusiv actiuni si proiecte organizate de institutii UE sau organisme asociate acestora, pe tema politicilor publice guvernamentale, a promovarii actului de guvernare si a sustinerii comunicarii europene;
e) sprijinirea unor publicatii din tara (carti, brosuri, pliante, periodice, tiparituri) in scopul asigurarii informarii publice cu privire la actul de guvernare si a sustinerii proiectelor si actiunilor de promovare a culturii, identitatii si intereselor romanesti, in tara si peste hotare;
f) sprijinirea dotarii scolilor, catedrelor si bibliotecilor folosite si/sau frecventate de vorbitori de limba romana in terte state cu materiale de promovare a limbii si culturii romane, prin achizitia si distribuirea de astfel de materiale (carti, dictionare, albume, enciclopedii, manuale scolare, atlase, harti, CD-uri, DVD-uri si altele) catre autoritatile abilitate ale tarilor respective, conform acordurilor bilaterale incheiate cu statele in cauza;
g) sustinerea financiara a Programului oficial de internship al Guvernului Romaniei, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul;
h) sustinerea financiara a unor proiecte, actiuni, conferinte, seminare, workshopuri, reuniuni si alte manifestari desfasurate in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
i) sustinerea financiara in domeniile promovarii programelor de sport si sustinerii proiectelor de dezvoltare a structurilor sportive, precum si in legatura cu organizarea Turneului Final al Campionatului European de Fotbal 2020, initiate de catre consilierul de stat desemnat pe aceste problematici;
j) alte activitati necesare si oportune pentru organizarea si finalizarea unor actiuni specifice obiectului de activitate al Directiei pentru strategii guvernamentale si al Departamentului pentru dezvoltare durabila, conform reglementarilor legale in vigoare.

Articolul 2
Suma de 5.000 mii lei prevazuta la lit. d) "Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural" din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 se va utiliza pentru finantarea urmatoarelor proiecte si actiuni realizate de Directia pentru strategii guvernamentale, in limita sumei de 4.000 mii lei, si de Departamentul pentru dezvoltare durabila in limita sumei de 1.000 mii lei, inclusiv a proiectelor si actiunilor realizate in parteneriat cu structuri din tara si din strainatate (institutii publice, organizatii neguvernamentale, asociatii si fundatii, organisme si organizatii internationale etc.), precum si pentru finantari nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) actiuni cu caracter stiintific si social-cultural, inclusiv actiuni si proiecte desfasurate in tara sau in strainatate si dedicate marcarii unor evenimente semnificative pentru istoria, cultura si identitatea nationala;
b) organizarea si participarea la seminare, colocvii, simpozioane, intalniri de lucru, conferinte, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, targuri, expozitii, festivaluri, spectacole, evenimente publice desfasurate in tara si in strainatate, avand ca obiectiv promovarea unor masuri, proiecte, programe si strategii guvernamentale de interes national si european, inclusiv sprijinirea procesului de reforma a administratiei publice din Romania si dezvoltarea colaborarii cu mediul asociativ;
c) achizitionarea unor sondaje de opinie, studii, evaluari, rapoarte si analize de politici publice si strategii pentru optimizarea programelor si strategiilor guvernamentale, inclusiv in ceea ce priveste monitorizarea si evaluarea calitatii serviciilor publice si, respectiv, sprijinirea liberului acces la informatii de interes public si a transparentei decizionale in administratia publica;
d) achizitionarea unor baze de date, rapoarte/analize interne si internationale in domenii de interes guvernamental;
e) organizarea, finantarea si participarea la actiuni si proiecte de studii, evaluari si analize de politici publice si strategii guvernamentale, care pot fi desfasurate inclusiv in colaborare cu organisme private, structuri de tip asociativ si institutii din tara si din strainatate;
f) invitarea in Romania a reprezentantilor unor institutii academice si de cercetare, a unor experti si consultanti in domeniile de activitate specifice Directiei pentru strategii guvernamentale si Departamentului pentru dezvoltare durabila, a reprezentantilor unor institutii de media, ai unor organizatii neguvernamentale internationale, institutii europene sau state membre UE;
g) alte activitati necesare si oportune pentru organizarea si finalizarea unor actiuni specifice obiectului de activitate al Directiei pentru strategii guvernamentale si al Departamentului pentru dezvoltare durabila, conform reglementarilor legale in vigoare.

Articolul 3
Pentru proiectele si actiunile cuprinse la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, Directia pentru strategii guvernamentale si Departamentul pentru dezvoltare durabila pot acoperi urmatoarele cheltuieli:
a) cazare, transport si indemnizatie de delegare pentru deplasarile in tara ale persoanelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfasoara activitati specifice Directiei pentru strategii guvernamentale si Departamentului pentru dezvoltare durabila, conform reglementarilor legale in vigoare;
b) cazare, transport, diurna si diverse pentru deplasarile in strainatate ale persoanelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfasoara activitati specifice Directiei pentru strategii guvernamentale si Departamentului pentru dezvoltare durabila, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) masa in barem de 85 lei/zi/persoana, tratatii (apa, ceai si/sau cafea) la un barem de 6,5 lei/zi/persoana, cazare in unitati hoteliere si in pensiuni turistice in limita sumei de 230 lei/persoana/zi pentru participantii la actiunile si proiectele realizate de Departamentul pentru dezvoltare durabila si la initiativa Directiei pentru strategii guvernamentale, inclusiv cele realizate in parteneriat cu alte structuri, institutii si/sau organizatii din tara sau strainatate; in situatii temeinic fundamentate, ordonatorul de credite poate aproba majorarea limitei de cazare cu pana la 50%;
d) tratatii la un barem de 6,5 lei/zi/persoana, mese oficiale, cocteiluri, cadouri si vizionarea unor spectacole pentru delegatii din tara sau strainatate, oferite de consilierul de stat coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabila si la initiativa Directiei pentru strategii guvernamentale, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;
e) cazare si transport intern si international pentru participantii la actiunile si proiectele realizate de Departamentul pentru dezvoltare durabila si la initiativa Directiei pentru strategii guvernamentale, inclusiv cele realizate in parteneriat cu alte institutii si/sau organizatii din tara sau strainatate, precum si transport intern si international pentru diverse echipamente si materiale (costume, decoruri, instrumente, aparatura tehnica, exponate) necesare pentru desfasurarea actiunilor si proiectelor mentionate;
f) bilete de acces si taxe de participare la diverse conferinte, reuniuni, summituri, congrese, seminare, spectacole, concursuri si alte evenimente si manifestari desfasurate in tara sau in strainatate, bilete de acces si taxe de vizitare a unor obiective cultural-turistice din Romania sau din strainatate, taxe postale, taxe de viza, polite de asigurare pentru calatorii in strainatate si asigurari medicale, polite de asigurare pentru obiecte de arta, exponate muzeale si artefacte culturale aflate in proprietatea unor persoane fizice sau juridice;
g) onorarii pentru prestatii artistice si cultural-stiintifice, respectiv pentru solisti, interpreti de muzica (voce), instrumentisti (violonisti, pianisti etc.), sefi orchestra, sefi partida, compozitori, autori de texte/cantautori, dirijori, concert-maestri, ilustratori muzicali, coordonatori muzicali, coordonatori artistici, coregrafi, balerini, dansatori, performeri, membri si coordonatori ai unor formatii corale, actori profesionisti sau amatori, regizori, regizori scena, scenaristi, recuziteri si alt personal tehnico- administrativ asociat activitatilor cultural-artistice, scriitori, poeti, artisti plastici si vizuali (pictori, sculptori, desenatori, graficieni, fotografi, operatori si editori video si multimedia etc.), muzeografi, ghizi, custozi de manifestari artistice, pedagogi muzeali, decoratori, alti specialisti si creatori in domeniul artei si culturii, inclusiv artisti si mesteri populari, artizani si mestesugari, precum si pentru specialisti in domeniul dezvoltarii durabile, lectori si conferentiari, alti specialisti si experti apartinand societatii civile sau mediului de afaceri invitati sa sustina conferinte si prelegeri publice in domeniile in care sunt recunoscuti ca specialisti, in limita maxima a sumei de 15.000 lei brut/persoana;

Afişează Hotararea nr. 195/2019 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Proiecte de comunicare    Informare publica    Promovare    Actiuni cu caracter stiintific    Legea Bugetului de Stat    Legea 50/2019    HG 195/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Conditiile legale necesare functionarii cluburilor si localurilor (constructii aglomerate)
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Spete privind infractiuni de prejudiciu pentru bugetul de stat, finalizate prin acte de sesizare a instantelor de judecata
Sursa: EuroAvocatura.ro