Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Metodologia de organizare si executare a controalelor la nivelul autoritatilor publice responsabile in domeniul protectiei infrastructurilor critice nationale/europene

Metodologia de organizare si executare a controalelor la nivelul autoritatilor publice responsabile in domeniul protectiei infrastructurilor critice nationale/europene

  Publicat: 08 Apr 2019       666 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metodologia de organizare si executare a controalelor la nivelul autoritatilor publice responsabile in domeniul protectiei infrastructurilor critice si al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice nationale/europene, din 04.04.2019 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 264 din 05.04.2019 si aprobata prin Decizia Primului Ministru nr. 68/2019.

Puterile publice existente in stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Structuri neguvernamentale, sindicate, asociatii, fundatii si altele asemenea,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Articolul 1

Controlul activitatii desfasurate de autoritatile publice responsabile desemnate in temeiul Hotararii Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autoritatilor publice responsabile in domeniul protectiei infrastructurilor critice nationale si europene, precum si de proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri critice nationale si europene, denumiti in continuare A.P.R. si P/O/A, se realizeaza in conformitate cu prezenta metodologie, precum si cu respectarea prevederilor legale in vigoare care reglementeaza domeniul protectiei infrastructurilor critice.

Articolul 2
Prezenta metodologie reglementeaza modalitatea de organizare si executare a controalelor la A.P.R. si P/O/A, stabilind conceptul si tipurile de control, scopul si principiile, obiectivele generale si specifice, organizarea si desfasurarea controlului, reguli generale privind competenta, documentele ce se elaboreaza pe timpul si la finalul activitatii si masurile pentru imbunatatirea activitatii.

Articolul 3
(1) Dispozitiile prezentei metodologii se aplica A.P.R. si P/O/A in conditiile stabilite de art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 18/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prezenta metodologie nu aduce atingere activitatilor care prin acte normative de nivel superior sunt date in competenta de control a altor organisme .

Articolul 4
In sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile utilizate au intelesul stabilit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 18/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL II
Conceptul si tipurile de control, scopul, principiile si obiectivele acestuia


Articolul 5

(1) In intelesul prezentei metodologii, controlul este reprezentat de ansamblul activitatilor desfasurate de comisia de control constand in evaluarea, verificarea si cuantificarea performantelor in raport cu obiectivele planificate si indicarea masurilor ce se impun pentru eliminarea disfunctiilor si imbunatatirea performantelor.
(2) Tipurile de control care se organizeaza si se executa potrivit prezentei metodologii sunt:
a) controlul tematic - reprezinta activitatea de verificare prin care sunt urmarite constatarea, analizarea, evaluarea, indrumarea si/sau sprijinul unei/unor activitati determinate;
b) controlul inopinat - reprezinta verificarea desfasurata cu operativitate in vederea identificarii unor eventuale deficiente privind legalitatea, corectitudinea si exactitatea indeplinirii atributiilor de serviciu in domeniul protectiei infrastructurilor critice nationale/europene, denumite in continuare ICN/ICE, desemnate la nivelul entitatii controlate, conform legii.

Articolul 6
Controlul entitatilor mentionate la art. 1 se realizeaza in scopul imbunatatirii si uniformizarii activitatii acestora la nivel national, precum si pentru identificarea unor solutii legale si eficiente in eliminarea unor disfunctionalitati aparute in activitatea de protectie a infrastructurilor critice nationale/europene.

Articolul 7
Principiile care stau la baza activitatii de control sunt:
1. principiul legalitatii organizarii si executarii activitatii de control - se refera la activitatile specifice controlului, desfasurate in acord cu prevederile Constitutiei si ale legislatiei in materie;
2. principiul obiectivitatii controlului - presupune o evaluare corecta si reala a rezultatelor obtinute, a cauzelor care au determinat neregulile si a masurilor necesare inlaturarii ori diminuarii efectelor negative si integrarii celor pozitive;
3. principiul oportunitatii si necesitatii executarii controlului - presupune verificarea, in teren, a modului de implementare a masurilor stabilite prin planurile de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice nationale/europene;
4. principiul integralitatii si obiectivitatii - vizeaza cresterea nivelului de incredere cu privire la obiectivitatea activitatii de indrumare, sprijin si control desfasurate, precum si a responsabilizarii personalului angrenat in derularea acestui tip de activitati;
5. principiul eficacitatii - se refera la relevanta controlului in raport cu atingerea obiectivelor propuse;
6. principiul eficientei - are in vedere maximizarea rezultatelor activitatii de control in raport cu resursele utilizate: umane, financiare, de timp;
7. principiul preventiei - presupune prevederea si identificarea posibilelor erori si nereguli in scopul prevenirii acestora pe intreg parcursul desfasurarii procesului de management;
8. principiul continuitatii - activitatile de control trebuie sa aiba un caracter permanent.

Articolul 8
(1) Pe timpul executarii controalelor se urmareste indeplinirea obiectivului general si a unor obiective specifice.
(2) Obiectivul general vizeaza modul de indeplinire a responsabilitatilor care privesc activitatea A.P.R. sau P/O/A supusi controlului, ce decurg din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 18/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si din actele normative subsecvente, precum si a obiectivelor stabilite in Strategia nationala privind protectia infrastructurilor critice.
(3) Obiectivele specifice se stabilesc prin planul de control si vizeaza, de regula:
a) evaluarea stadiului indeplinirii responsabilitatilor/atributiilor in domeniul protectiei infrastructurilor critice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
b) verificarea stadiului implementarii masurilor stabilite in planurile de securitate ale operatorilor pentru cresterea nivelului de securitate al infrastructurii critice nationale/europene;
c) evaluarea eficientei masurilor implementate prin prisma raportului dintre resursele alocate si rezultatele obtinute, din perspectiva cresterii nivelului de securitate al infrastructurii critice nationale/europene;
d) existenta si eficacitatea unor planuri de masuri pentru eliminarea/diminuarea cauzelor/vulnerabilitatilor ce determina un nivel ridicat de risc;
e) masurile intreprinse pentru asigurarea pregatirii personalului in conditiile legii;
f) organizarea si executarea exercitiilor de testare a viabilitatii planurilor de securitate ale operatorilor de infrastructura critica;
g) evidenta si raportarea incidentelor;
h) activitatile desfasurate pentru revizuirea planurilor de securitate ale operatorilor de infrastructura critica;
i) revizuirea procesului de identificare si desemnare.


CAPITOLUL III
Organizarea si desfasurarea controlului

Afişează Metodologia de organizare si executare a controalelor la nivelul autoritatilor publice responsabile in domeniul protectiei infrastructurilor critice nationale/europene pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Infrastructuri critice    HG 35/2019    OUG 98/2010    Legea 18/2011    C.N.C.P.I.C.    Decizia 68/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.