Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului

Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului

  Publicat: 11 Apr 2019       2659 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 271 din 10.04.2019.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Sistem de subordonare a elementelor, a gradelor, a functiilor, a autoritatii etc. inferioare fata de cele superioare.
Sistem de subordonare a elementelor, a gradelor, a functiilor, a autoritatii etc. inferioare fata de cele superioare.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.

Articolul I

Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1161 din 8 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
Terorismul reprezinta acele actiuni, inactiuni, precum si amenintari cu privire la acestea, care prezinta pericol public, afecteaza viata, integritatea corporala sau sanatatea oamenilor, factorii materiali, relatiile internationale ale statelor, securitatea nationala sau internationala, sunt motivate politic, religios sau ideologic si sunt savarsite in unul din urmatoarele scopuri:
a) intimidarea populatiei sau a unui segment al acesteia, prin producerea unui puternic impact psihologic;
b) constrangerea nelegitima a unei autoritati publice ori organizatii internationale sa indeplineasca, sa nu indeplineasca sau sa se abtina de la indeplinirea unui anumit act;
c) destabilizarea grava sau distrugerea structurilor politice fundamentale, constitutionale, economice ori sociale ale unui stat sau organizatii internationale."
2. Articolul 2 se abroga.
3. La articolul 4, partea introductiva a punctului 1 si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"1. entitate terorista - persoana, grupare, grup structurat sau organizatie care, prin orice mijloc, direct sau indirect:
a) comite sau participa la acte de terorism;
b) se pregateste sa comita acte de terorism;".
4. La articolul 4, punctele 3 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"3. grup structurat - asocierea de trei sau mai multe persoane, avand o ierarhie proprie, constituita pentru o anumita perioada de timp pentru a actiona in mod coordonat in scopul savarsirii unor acte de terorism;
4. grupare terorista - asocierea de doua sau mai multe persoane care, fara a avea in mod necesar o structura si o ierarhie formal stabilite, s-a constituit in vederea savarsirii unor acte de terorism;".
5. La articolul 4, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu urmatorul cuprins:
"91. materiale de propaganda terorista - orice material in format scris, audio, video sau date informatice, precum si orice alta forma de exprimare prin care se face apologia terorismului ori se expun sau se promoveaza idei, conceptii, doctrine sau atitudini de sustinere si promovare a terorismului sau a unei entitati teroriste;".
6. La articolul 4, partea introductiva a punctului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"18. criza terorista - situatia de fapt creata anterior, pe timpul sau in urma savarsirii unui act de terorism, prin care:".
7. La articolul 4, dupa punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu urmatorul cuprins:
"181. managementul crizei teroriste - ansamblul actiunilor si/sau masurilor defensive si/sau ofensive, realizate in mod coordonat de catre autoritatile si institutiile publice, in situatia iminentei unui act de terorism, in timpul producerii sau in urma savarsirii unui act de terorism;".
8. La articolul 4, punctele 19-21 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"19. profit al entitatii teroriste - orice bun care reprezinta, partial sau total, direct ori indirect, un beneficiu obtinut in urma savarsirii actelor de terorism sau a desfasurarii unor activitati conexe terorismului;
20. interventie antiterorista - ansamblul masurilor defensive realizate anterior sau in situatia iminentei producerii unor acte de terorism, folosite pentru reducerea vulnerabilitatii factorilor umani, specifici si nespecifici, si a factorilor materiali;
21. interventie contraterorista - ansamblul masurilor ofensive realizate, in cazul unui act de terorism, in scopul eliberarii ostaticilor, capturarii ori anihilarii teroristilor, neutralizarii dispozitivelor utilizate de acestia, eliberarii obiectivelor atacate sau ocupate, precum si restabilirii ordinii legale;".
9. La articolul 4, dupa punctul 21 se introduc opt noi puncte, punctele 22-29, cu urmatorul cuprins:
"22. insotitori inarmati la bordul aeronavelor - personal apartinand Serviciului Roman de Informatii, care desfasoara activitati de mentinere a securitatii la bordul aeronavelor in scopul prevenirii si combaterii actelor de terorism;
23. control antiterorist de securitate - ansamblul masurilor specializate desfasurate cu privire la persoane, obiective sau bunuri in vederea detectarii unor mijloace distructive, substante toxice ori periculoase, arme de foc, dispozitive explozive de orice fel, munitii, explozivi, arme chimice, biologice, radiologice sau nucleare, ori a altor materiale ce pot fi utilizate in scopul comiterii unui act de terorism;
24. riposta imediata - ansamblul de masuri si/sau actiuni imediate si/sau graduale ale autoritatilor si institutiilor publice, ca reactie la un act de terorism iminent sau in desfasurare, in scopul impiedicarii ori limitarii efectelor acestuia, neutralizarii actiunilor agresive si/sau a dispozitivelor utilizate de catre teroristi si, dupa caz, crearii conditiilor necesare pentru transferul controlului operational asupra unor forte si mijloace;
25. interviu de securitate - activitate constand in derularea de discutii in cadrul carora personalul structurilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, cu sprijinul, dupa caz, al altor autoritati sau institutii publice, interpeleaza o persoana fizica, cu acordul prealabil al acesteia, in scopul obtinerii de date si informatii circumscrise domeniului prevenirii si combaterii terorismului;
26. transferul controlului operational - acordarea autoritatii de directionare si coordonare unitara a fortelor repartizate comandantului desemnat de catre institutia cu responsabilitati predominante, conform legii, in gestionarea etapei concrete de manifestare a crizei teroriste;
27. radicalizarea - procesul complex prin care o persoana ajunge sa isi perverteasca convingerile, sentimentele si comportamentul, ca urmare a adoptarii unei forme extremiste de gandire, in care utilizarea violentei si chiar a sacrificiului de sine prin metode suicidare sunt forme legitime si dezirabile de aparare si/sau satisfacere a unor interese promovate de entitatile teroriste;
28. furnizor de servicii de gazduire - un furnizor de servicii ale societatii informationale care constau in stocarea informatiilor furnizate de furnizorul continutului la cererea acestuia si in punerea informatiilor respective la dispozitia tertilor;
29. furnizor de continut - un utilizator care a furnizat informatii care sunt stocate sau care au fost stocate la cererea sa de catre un furnizor de servicii de gazduire."
10. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In acest scop cooperarea in domeniu se realizeaza ca Sistem national de prevenire si combatere a terorismului, denumit in continuare SNPCT, la care participa urmatoarele autoritati si institutii publice:
a) Serviciul Roman de Informatii, cu rol de coordonare tehnica;
b) Ministerul Afacerilor Interne;
c) Ministerul Apararii Nationale;
d) Ministerul Afacerilor Externe;
e) Ministerul Economiei;
f) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
g) Ministerul Mediului;
h) Ministerul Transporturilor;
i) Ministerul Sanatatii;
j) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale;
k) Ministerul Finantelor Publice;
l) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;

Afişează Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea nr. 58/2019    Legea 535/2004    Terorism    Prevenirea si combaterea Terorismului   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.