Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului

Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului

  Publicat: 11 Apr 2019       2767 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 271 din 10.04.2019.

Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Scopul politicii comunitare in domeniul mediului este de conserva, proteja si imbunatati calitatea mediului si de a proteja sanatatea oamenilor. De asemenea, are in vedere rezervele de materii prime, prin utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale. In cele din urma, prin aceasta politica se urmareste promovarea de masuri, la nivel international, pentru a rezolva problemele de mediu regionale si globale (Articolul 174).
Circumsatnta atenuanta prevazuta in scetiunea II, cap. V, t. III, art. 73, C. pen., partea generala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Expresie folosita in t. VIII, art. 146, C. proc. pen., partea generala,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
(lat. terror-terroris "frica , spaima, teroare"). Totalitatea actelor de violenta comise de un grup sau de un regim reactionar (vezi Dictionar enciclopedic al limbii romane, Buc. 1984).
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, īn temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, īn temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

29. La articolul 32, partea introductiva a alineatului (3) si literele a) -c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Constituie act de terorism si se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea unor drepturi savarsirea, in oricare din scopurile prevazute la art. 1, a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) producerea, dobandirea, detinerea, transportul, furnizarea, utilizarea sau transferarea catre alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, dispozitive explozive de orice fel, precum si cercetarea in domeniu ori dezvoltarea de asemenea arme, inclusiv a celor radiologice sau nucleare;
b) introducerea sau raspandirea in atmosfera, pe sol, in subsol ori in apa de produse, substante, materiale de orice fel, microorganisme sau toxine de natura sa puna in pericol viata, sanatatea oamenilor ori a animalelor sau mediul inconjurator ori provocarea de incendii, inundatii sau explozii care au drept efect punerea in pericol a vietilor umane;
c) perturbarea ori intreruperea aprovizionarii cu apa, electricitate sau orice alta resursa naturala fundamentala, care poate avea ca efect punerea in pericol a vietilor umane;".
30. La articolul 32 alineatul (3), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
"d) distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei instalatii nucleare ori radiologice ce contine materiale radioactive, apartinand faptuitorului sau altuia, ori impiedicarea luarii masurilor de conservare sau securitate nucleara a unei astfel de instalatii nucleare sau radiologice;
e) orice alte actiuni si inactiuni, indiferent de modalitatea de savarsire, prin care se realizeaza ori se urmareste distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, in intregime sau in parte, capturarea ori preluarea fara drept a controlului asupra unui bun, structura, infrastructura, sistem, retea, instalatie, resursa, serviciu, capacitate sau loc, public sau privat, daca fapta este de natura sa puna in pericol sau sa asigure faptuitorului posibilitatea punerii in pericol a vietii, integritatii corporale sau sanatatii persoanelor ori daca s-au produs consecinte deosebit de grave."
31. La articolul 32, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu urmatorul cuprins:
"(4) Amenintarea, in realizarea oricaruia din scopurile prevazute la art. 1, cu savarsirea unei fapte din cele prevazute la alin. (1) lit. a)-q) si alin. (3) lit. a)-e) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, fara ca pedeapsa aplicata sa poata depasi sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenintarii.
(5) Daca fapta prevazuta la alin. (4) este savarsita de o persoana din conducerea unei entitati teroriste, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 12 ani.
(6) Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 5 la 15 ani capturarea sau preluarea fara drept a unui vehicul, daca fapta a fost savarsita in oricare din scopurile prevazute la art. 1."
32. La articolul 33, partea introductiva si literele a) si b) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 33
(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi savarsirea, in oricare din scopurile prevazute la art. 1, a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) procurarea, detinerea, confectionarea, fabricarea, transportul sau furnizarea de produse ori tehnologii cu dubla utilizare sau de produse militare ori de materii explozive sau inflamabile, in scopul producerii de mijloace distructive, dispozitive explozive de orice fel, precum si a substantelor chimice, biologice, radiologice ori nucleare, de natura sa puna in pericol viata, sanatatea oamenilor, animalelor sau mediul;
b) oferirea de instructiuni cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substante nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de savarsire sau sprijinire a savarsirii unui act de terorism, stiind ca respectivele competente oferite sunt sau pot fi utilizate in acest scop."
33. La articolul 33 alineatul (1), dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele c) si d), cu urmatorul cuprins:
"c) primirea sau insusirea de instructiuni prin autodocumentare cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substante nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode specifice de savarsire sau sprijinirea savarsirii unui act de terorism;
d) furtul calificat savarsit in vederea comiterii infractiunilor prevazute la art. 32 alin. (1) si (3) si la alin. (1) si (2) din prezentul articol ."
34. La articolul 33, partea introductiva a alineatului (2) si literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Constituie, de asemenea, infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi savarsirea uneia dintre urmatoarele fapte:
a) inlesnirea trecerii frontierei, gazduirea ori facilitarea accesului in zona obiectivelor vizate a unei persoane despre care se cunoaste ca a participat sau a comis ori urmeaza sa participe sau sa comita o infractiune prevazuta la alin. (1) ori la art. 32 alin. (1) sau (3);
. . . . . . . . . .
c) falsificarea de inscrisuri oficiale sau utilizarea acestora in scopul inlesnirii savarsirii unui act de terorism;".
35. La articolul 33 alineatul (2), literele e) si f) se abroga.
36. Articolul 331 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 331
Fapta de a solicita uneia sau mai multor persoane, direct sau indirect, prin orice mijloace, sa savarseasca sau sa sprijine savarsirea unui act de terorism constituie infractiune si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea ce a facut obiectul solicitarii."
37. La articolul 332, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Promovarea unui mesaj prin propaganda savarsita prin orice mijloace, in public, cu intentia de a instiga la savarsirea unui act de terorism, indiferent daca mesajul sustine sau nu in mod direct terorismul ori daca au fost savarsite sau nu respectivele infractiuni, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani."
38. Articolul 34 se abroga.
39. La articolul 351, alineatul (2) se abroga.
40. La articolul 351, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Orice act de organizare sau de facilitare prin care se ofera asistenta oricarei persoane pentru a se deplasa in strainatate in scopuri teroriste, stiind ca asistenta astfel oferita este in acest scop, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi ."
41. La articolul 36, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 36
(1) Constituie infractiune de finantare a terorismului colectarea sau punerea la dispozitie, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cu intentia de a fi folosite sau cunoscand ca acestea urmeaza a fi folosite, in tot ori in parte, pentru savarsirea actelor de terorism sau pentru sustinerea unei entitati teroriste si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi .
(2) Savarsirea unei infractiuni in scopul obtinerii de fonduri, cu intentia de a fi folosite sau cunoscand ca acestea urmeaza a fi folosite, in tot sau in parte, pentru savarsirea actelor de terorism ori pentru sustinerea unei entitati teroriste, se pedepseste cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, al carei maxim se majoreaza cu 3 ani."
42. La articolul 36, alineatul (4) se abroga.
43. Articolul 37 se abroga.
44. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 371
(1) Tentativa faptelor prevazute la art. 32, 33, 331, art. 351, art. 36 alin. (1) se pedepseste.
(2) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori a instrumentelor, luarea de masuri, precum si intelegerea intervenita intre cel putin doua persoane in vederea savarsirii unui act de terorism, respectiv exprimarea inechivoca, indiferent de modalitate sau context, a intentiei de savarsire a unui act de terorism.
(3) Scopul unei actiuni sau inactiuni specifice actelor de terorism poate fi dedus din circumstante faptice obiective."
45. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 38
Alarmarea fara un motiv intemeiat, prin orice mijloace, direct sau indirect, a organelor specializate pentru a interveni in caz de pericol, a organelor cu atributii in domeniul securitatii nationale sau de mentinere a ordinii publice, cu privire la savarsirea unui act de terorism, efectuata in realizarea oricaruia din scopurile prevazute la art. 1, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda."
46. Dupa articolul 38 se introduc patru noi articole, articolele 381-384, cu urmatorul cuprins:
Afişează Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea nr. 58/2019    Legea 535/2004    Terorism    Prevenirea si combaterea Terorismului   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.