Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Metodologia de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru sedintele Comitetului director si Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania

Metodologia de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru sedintele Comitetului director si Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania

  Publicat: 12 Apr 2019       618 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
In Monitorul Oficial nr. 273 din 10.04.2019 a fost publicat Metodologia de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru sedintele Comitetului director si Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania, din 13.03.2019. Aceasta a fost aprobata prin Hotararea COPSI nr. 3/2019.

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Articolul 1
Hotararile Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania, respectiv ale Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania, ca foruri de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania, sunt aprobate prin votul membrilor acestora. In cazul hotararilor adoptate prin vot deschis, pentru a adopta o decizie, membrii acestor foruri de conducere pot vota atat in cadrul sedintelor, cat si de la distanta, exprimandu-si dreptul la vot prin mijloace electronice.


Articolul 2
In cazul acelor sedinte ale Comitetului director sau ale Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania in care scopul este dezbaterea sau in care se adopta acte cu caracter normativ, punerea la dispozitia participantilor a unui sistem de prezenta online, sincron, este obligatorie. In cazul in care sedinta se desfasoara in sistem videoconferinta sau in sistem mixt (prezenta fata in fata si videoconferinta), membri prezenti sincron sunt cei care dezbat si decid forma finala a ordinii de zi, precum si formularea finala a documentelor supuse la vot, prin vot simplu al celor prezenti in legatura sincrona.


Articolul 3
Pentru hotararile care nu reprezinta acte normative, votul poate fi desfasurat integral in format asincron.


Articolul 4
Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor este cel mentionat in art. 9 alin. (1), 2 si 3 din Regulamentul de organizare si functionare interna al Colegiului Psihologilor din Romania, aprobat prin Hotararea Conventiei nationale a Colegiului Psihologilor din Romania nr. 4/2018. Prin introducerea posibilitatii de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat, cvorumul/participarea la sedinta se calculeaza prin insumarea: (a) membrilor prezenti in sala; (b) a celor prezenti sincron, printr-un sistem online; (c) si a celor prezenti asincron, care isi exercita votul inaintea termenului- limita stabilit pentru exprimarea votului.


Articolul 5
Pentru a putea vota asincron, membrii forurilor de conducere au obligatia obtinerii semnaturii electronice ca masura de securizare. In absenta obtinerii semnaturii electronice personalizate, membrii vor putea vota doar daca participa la sedinta, fie in sala, fie printr-un sistem online tip videoconferinta.


Articolul 6
In cazul membrilor care participa la sedinta prin sistem videoconferinta, precum si in cazul membrilor prezenti in sala de sedinta, votul se exprima la momentul solicitat de catre presedintele de sedinta. In cazul membrilor care voteaza prin intermediul semnaturii electronice, votul se exprima pana cel tarziu la ora 23,59 a zilei in care are loc sedinta, in conditiile comunicarii documentelor in forma finala supusa votului in sedinta, nu mai tarziu de ora 22,00 a respectivei zile .


Articolul 7
Optiunea de vot prin intermediul semnaturii electronice este una facultativa, fiind decisa anterior sedintei de catre presedintele Colegiului Psihologilor din Romania, respectiv pe parcursul derularii sedintei, de catre majoritatea simpla a membrilor prezenti in sala sau prin sistem videoconferinta.


Articolul 8
In vederea asigurarii posibilitatii de vot electronic, documentele supuse aprobarii sunt transmise membrilor cu cel putin 10 zile inaintea de data sedintei.


Articolul 9
Pentru sedintele care au si o componenta sincrona (videoconferinta), derularea online se inregistreaza prin sistemul tehnic utilizat. Pentru sedintele care au si o componenta de prezenta fata in fata, derularea acestei componente se inregistreaza audio sau audiovideo.


Articolul 10
Procesul-verbal al sedintei va consemna explicit numarul de voturi pentru/impotriva/abtineri inregistrate, defalcat pentru fiecare modalitate de vot exprimata. In cazul voturilor securizate prin semnatura electronica, documentele respective se centralizeaza si se printeaza, devenind o anexa la procesul- verbal incheiat.


Articolul 11
Hotararile forurilor de conducere adoptate prin vot secret pot fi exprimate doar de catre membrii prezenti in sala la sedinta, cu asigurarea respectarii conditiilor necesare pentru pastrarea secretului privind votul exprimat.

Afişează Metodologia de vot prin sistem online sau printr-un alt sistem electronic securizat pentru sedintele Comitetului director si Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    COPSI    Vot prin sisteme online    Metodologie    Hotararea 3/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim