Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament)

Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament)

  Publicat: 12 Apr 2019       223 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 277 din 11.04.2019

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(despre litigii, conflicte etc.) rezolvat prin negociere, pe cale diplomatica.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.

(4) Data primei concilieri conform procedurii alese se va stabili nu mai tarziu de 10 zile calendaristice de la data primirii convocarii de catre parti.
(5) Consumatorul are obligatia sa confirme participarea la conciliere intr-un termen de 5 zile de la primirea convocarii, in caz contrar, litigiul se claseaza de la solutionare prin intermediul SAL-FIN.
(6) La solicitarea expresa scrisa a oricareia dintre parti se va putea stabili o alta data a procedurii de solutionare alternativa a litigiului prin propunerea unei solutii, o singura data, asupra careia trebuie sa isi dea acordul ambele parti.
(7) Conciliatorul va indruma partile pentru gasirea unor solutii reciproc avantajoase/concesii echitabile, propunand solutia pentru rezolvarea litigiului in mod amiabil.
(8) Partile vor beneficia de indrumarea conciliatorului pentru cel mult 3 intalniri. Daca in 3 intalniri partile nu se inteleg, concilierea se va considera a fi esuata.
(9) Partile aflate in conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane . Conciliatorul va atrage atentia persoanelor care participa la procedura asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii.
(10) Daca, pe parcursul concilierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, independenta sau impartialitatea conciliatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta partilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii procedurii.
(11) Conciliatorul comunica persoanelor implicate solutia propusa pentru solutionarea litigiului in vederea exprimarii de catre acestea a acordului sau a dezacordului privind solutia propusa conform art. 11 din OG nr. 38/2015. Incheierea concilierii ia sfarsit, dupa caz:
a) prin intocmirea de catre conciliator a unei hotarari motivate, iar in cazul in care partile nu accepta solutia propusa SAL-FIN emite o incheiere care cuprinde descrierea faptelor, solutia propusa si decizia partilor. Hotararea, respectiv incheierea se comunica partilor in termen de 15 zile calendaristice de la adoptare si produc efecte de la data comunicarii. Acestea pot fi atacate la instanta de judecata competenta . Hotararile care nu sunt atacate in termenul de 15 zile calendaristice de la data comunicarii constituie de drept titlu executoriu;
b) prin retragerea consumatorului din cadrul procedurii cazul este considerat clasat.
(12) Prin redactarea de catre conciliator si semnarea unei note de solutionare a concilierii, partile vor stabili si daca isi insusesc solutia in totalitate sau daca isi rezerva dreptul de a apela la o alta modalitate de solutionare a litigiului sau a unei parti din acesta.
(13) Daca se ajunge la o conciliere, litigiul este considerat rezolvat.
(14) Daca nu se ajunge la conciliere, la cererea de chemare in judecata, partea interesata poate anexa incheierea prin care se constata rezultatele procedurii SAL.

ARTICOLUL 11
Constituirea resurselor financiare
(1) Procedura de solutionare a litigiilor de catre SAL-FIN este gratuita pentru consumatorul parte in litigiu.
(2) In cazul in care pentru solutionarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate si apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicita.
(3) In cazul in care partile solicita solutionarea litigiului intr-o locatie diferita de cea a SAL-FIN pentru care este necesara deplasarea conciliatorului si a Secretariatului tehnic, partea solicitanta asigura spatiul si suporta costul deplasarii.

ARTICOLUL 12
Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii activitatii
A.S.F. asigura spatiul necesar desfasurarii activitatii SAL-FIN, cu exceptia cazului prevazut la art. 11 alin. (3).

ARTICOLUL 13
Obligatia de confidentialitate
Conciliatorii si personalul Secretariatului tehnic au obligatia de a asigura confidentialitatea procedurii.

ARTICOLUL 14
Limba utilizata in conciliereAfişează Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    SAL-FIN    Piata financiara nonbancara    ASF    Directiva 2013/11/UE    Directiva 2009/22/CE    OUG 93/2012Comentează: Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii in cadrul SAL-FIN (Anexa 1 la Regulament)