Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind numirea in functii de conducere a procurorilor si revocarea din aceste functii, din 09.04.2019

Regulamentul privind numirea in functii de conducere a procurorilor si revocarea din aceste functii, din 09.04.2019

  Publicat: 13 Apr 2019       2036 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 279 din 11.04.2019 si aprobat prin hotararea csm nr. 234/2019.

Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Persoane intre care exista legatura de afinitate.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale

CAPITOLUL I
Concursul sau examenul pentru numirea in functii de conducere a procurorilor

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Articolul 1
Numirea procurorilor in functii de conducere la parchetele de pe langa curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.

Articolul 2
(1) Evidenta posturilor vacante de conducere de la parchete este publica si disponibila permanent pe paginile de internet ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei, precum si prin afisare pe paginile de internet ale parchetelor.
(2) Posturile de conducere prevazute la alin. (1), care urmeaza a se vacanta, se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu 90 de zile inainte de data expirarii mandatelor.

Articolul 3
Numirea in functiile de procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie sau prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie, precum si de adjuncti ai acestora se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.

Articolul 4
Data, locul, tematica, bibliografia si calendarul concursului sau examenului se aproba de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si se afiseaza pe paginile de internet ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Institutului National al Magistraturii, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justitiei si la sediile parchetelor, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia.

Articolul 5
Concursul sau examenul consta in sustinerea urmatoarelor probe:
a) testare psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, precum si verificarea rezistentei la stres;
b) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei pentru care candideaza;
c) testare scrisa privind managementul, comunicarea si resursele umane.

SECTIUNEA a 2-a
Conditii pentru inscrierea la concurs sau examen

Articolul 6
(1) Pot participa la concursul sau examenul prevazut la art. 3 procurorii care au obtinut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani, indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege si au functionat cel putin 2 ani la parchetul la care este vacanta functia de conducere pentru care isi depun candidatura. Conditia de vechime trebuie indeplinita pana la data desfasurarii primei probe a concursului sau examenului. La calcularea conditiei minime de vechime pentru a participa la concurs sau examen nu se ia in considerare perioada in care procurorul a avut calitatea de auditor de justitie. La data depunerii candidaturii, candidatii trebuie sa functioneze efectiv la parchetul la care este vacanta functia de conducere pentru care isi depun candidatura.
Derogari (1)
(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), in situatia in care la doua concursuri consecutive pentru numirea intr-o functie de conducere nu se prezinta niciun candidat, la urmatorul concurs sau examen organizat pentru numirea in aceeasi functie de conducere pot participa si procurorii de la un alt parchet din circumscriptia aceleiasi curti de apel, care au dreptul sa functioneze la parchetul pentru care isi depun candidatura.
(3) Nu pot fi numiti in functii de conducere procurorii care au facut parte din serviciile de informatii sau au colaborat cu acestea ori procurorii care au un interes personal ce influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege.
(4) Procurorii care participa la concurs sau examen pentru o functie de conducere sunt obligati sa dea o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au facut parte din serviciile de informatii si nici nu au colaborat cu acestea, precum si o declaratie de interese care se actualizeaza anual ori in termen de 15 zile de la aparitia unei schimbari sau de la data la care procurorul a luat cunostinta despre aceasta.

Articolul 7
(1) Procurorii isi depun candidaturile insotite de declaratiile prevazute la art. 6 alin. (4) si documentele considerate relevante, in termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul National al Magistraturii.
(2) Modificarea optiunilor in ceea ce priveste depunerea candidaturilor poate fi realizata pana la data expirarii termenului de depunere a candidaturilor.
(3) Proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere se depune la Consiliul Superior al Magistraturii pana la termenul prevazut de calendarul concursului, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, pe suport specific, si se publica impreuna cu documentele relevante depuse pe intranetul parchetului la care exista postul de conducere pentru care se candideaza, dupa ce functia de conducere respectiva a fost ocupata de candidat in urma concursului. Depasirea, din motive imputabile, a termenului de depunere a proiectului atrage decaderea din dreptul de a mai participa la concurs.

SECTIUNEA a 3-a
Organizarea si desfasurarea concursului sau examenului

Articolul 8
(1) Comisia de organizare a concursului este condusa de un presedinte, care este desemnat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dintre procurorii care ocupa functiile de secretar general adjunct al Consiliului, director adjunct al Directiei resurse umane si organizare sau alte functii de conducere din aparatul tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Membrii comisiei de organizare se desemneaza de catre presedintele acesteia din personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, cu functii de conducere si executie, functionarii publici si personalul contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.

Articolul 9
(1) Comisia de examinare este numita de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si este formata din 2 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, procurorii care au urmat cursuri de management, precum si cei care au experienta manageriala. In comisia de examinare vor fi desemnati si membri supleanti, care vor inlocui de drept, in baza hotararii presedintelui comisiei de examinare, pana la finalizarea probei de concurs, in ordinea stabilita de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu isi pot exercita atributiile. Incidentele referitoare la presedintele comisiei de examinare se solutioneaza de ceilalti membri ai acesteia.
(2) Comisia de examinare este prezidata de un procuror desemnat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Desemnarea membrilor comisiei se face pe baza consimtamantului scris, exprimat anterior. In acest sens, Institutul National al Magistraturii ii consulta pe toti procurorii care pot face parte din aceasta comisie, potrivit legii.
(4) Procurorii care au facut parte din comisia de examinare la concursul anterior nu vor putea fi desemnati in aceasta comisie pentru urmatoarele doua sesiuni. Aceste dispozitii se aplica, in masura in care este posibil, si specialistilor in management si organizare institutionala.
(5) Din comisia de examinare nu pot face parte membrii Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii si persoanele din conducerea Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
(6) Modalitatile de plata si atributiile ce revin membrilor comisiei de examinare se stabilesc prin contracte de participare incheiate in doua exemplare intre acestia si Consiliul Superior al Magistraturii.

Articolul 10
(1) Nu pot fi numite in comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor.
(2) In cazul in care un membru al comisiei de examinare functioneaza la parchetul de la care provin unul sau mai multi candidati, acesta are obligatia sa se retraga de la examinarea acestora si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei in vederea inlocuirii sale in ceea ce ii priveste pe acesti candidati.
(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care un membru al comisiei de examinare a fost examinat anterior de unul dintre candidati, la un concurs pentru ocuparea unei functii de conducere, desfasurat in ultimii 3 ani.
(4) In alte situatii in care se formuleaza o cerere de retragere a unui membru al comisiei de examinare, de catre acesta sau de catre unul dintre candidati, presedintele apreciaza cu privire la inlocuire.
(5) In toate cazurile in care se dispune inlocuirea, membrul respectiv nu va putea participa la examinarea niciunuia dintre candidatii la functia de conducere de la parchetul respectiv.
(6) Aceeasi persoana nu poate face parte din mai mult de o comisie din cadrul aceluiasi concurs sau examen.

Afişează Regulamentul privind numirea in functii de conducere a procurorilor si revocarea din aceste functii, din 09.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Numirea procurorilor in functii de conducere    Posturi vacante    Revocarea din functie a procurorilor   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.