Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 69/2019 privind infiintarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica

Legea nr. 69/2019 privind infiintarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica

  Publicat: 04 May 2019       1656 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 329 din 25.04.2019

Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Procedura de consultare prevede ca Parlamentul European sa isi exprime pozitia asupra unei propuneri inaintate de Comisie.
(quorum) Minimul de membri necesar pentru ca o adunare sa fie legal constituita
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Consiliul Economic si Social este institutia publica de interes national, tripartita, autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului social la nivel national.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).

Articolul 1

Se infiinteaza Consiliul national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica, organism cu rol consultativ, fara personalitate juridica, cu activitate nepermanenta, denumit in continuare Consiliul, care functioneaza pe langa Secretariatul General al Guvernului, in coordonarea prim-ministrului.

Articolul 2

(1) Consiliul are rolul de a promova un cadru institutional adecvat pentru coordonarea politicilor publice si a actiunilor cu impact asupra resurselor umane din administratia publica, asigurand dezvoltarea resurselor umane din administratia publica, precum si de a evalua atingerea obiectivelor asumate de Guvernul Romaniei in domeniul resurselor umane.

(2) Consiliul indeplineste urmatoarele atributii:

a) evalueaza modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor asumate de Guvernul Romaniei in domeniul resurselor umane din administratia publica, prin documente strategice, si elaboreaza cu privire la acestea analize ale caror concluzii le prezinta prim-ministrului;

b) elaboreaza, la cererea prim-ministrului sau din proprie initiativa, rapoarte privind evolutiile inregistrate in domeniul resurselor umane din administratia publica, pe care le prezinta prim-ministrului;

c) identifica prioritatile de reforma in domeniul resurselor umane si le prezinta prim-ministrului;

d) avizeaza strategiile nationale privind resursele umane din administratia publica, precum si proiectele de acte normative cu impact asupra personalului din administratia publica, la nivel national;

e) formuleaza propuneri sau recomandari pentru armonizarea prioritatilor legislative in domeniul resurselor umane din administratia publica, promovate de institutiile cu atributii in acest domeniu, pe care le prezinta prim-ministrului;

f) faciliteaza publicitatea/promovarea activitatii derulate atat de Consiliu, cat si de institutiile publice reprezentate in acesta;

g) elaboreaza sau participa la elaborarea altor rapoarte, studii si analize cu privire la resursele umane din administratia publica, la solicitarea prim-ministrului;

h) propune proiectul de regulament de organizare si functionare al Consiliului.

(3) Consiliul elaboreaza si prezinta anual prim-ministrului un raport privind activitatea desfasurata si situatia resurselor umane din administratia publica, raport care se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe site-ul Secretariatului General al Guvernului.

(4) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Consiliul colaboreaza cu institutii si autoritati publice sau cu alte structuri cu atributii in domeniul resurselor umane. Consiliul solicita institutiilor si autoritatilor publice datele si informatiile necesare pentru elaborarea analizelor si rapoartelor din aria de competenta .

Articolul 3

(1) Consiliul este consultat obligatoriu cu privire la actele normative prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d).

(2) In procesul de elaborare a actelor normative, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa informeze Consiliul cu privire la intentia de reglementare a unor strategii nationale privind resursele umane din administratia publica, precum si cu privire la proiectele de acte normative cu impact asupra personalului din administratia publica la nivel national, cel mai tarziu la data publicarii acestora pe site-ul propriu, in procedura de consultare publica.

(3) Informarea prevazuta la alin. (2) trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

a) principalele probleme a caror solutionare este vizata prin proiectul de act normativ;

b) principalele solutii identificate prin proiectul de act normativ;

c) mijloacele disponibile pentru realizarea scopului propus;

d) calendarul estimat pentru derularea procedurii de consultare, avizare, respectiv adoptare a actului normativ.

(4) Avizul Consiliului se formuleaza si se transmite in scris. Avizul poate fi: favorabil, favorabil cu obiectii sau recomandari ori negativ.

Articolul 4

(1) Pentru desfasurarea reuniunilor Consiliului este necesara asigurarea unui cvorum de jumatate plus unu din numarul membrilor acestuia.

(2) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d), Consiliul emite avize consultative cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

(3) Avizele consultative, insotite, dupa caz, de recomandari, se emit in cadrul procesului de consultare preliminara interinstitutionala asupra strategiilor nationale privind resursele umane din administratia publica, precum si asupra proiectelor de acte normative cu impact asupra personalului din administratia publica la nivel national. Avizul consultativ se emite in termen de 10 zile de la data depunerii documentatiei, in cazul proiectelor de acte normative aflate in procedura obisnuita de adoptare, si in termen de 5 zile, in cazul celor aflate in procedura de urgenta.

(4) Proiectele de acte normative prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d) sunt retransmise Consiliului, spre informare, in forma rezultata in urma procesului de avizare, de catre Secretariatul General al Guvernului, anterior prezentarii acestora in sedinta a Guvernului.

Articolul 5

(1) Coordonarea Consiliului este asigurata de prim-ministru sau, in lipsa acestuia, de catre ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice. In absenta acestora, coordonarea este asigurata de reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, respectiv de reprezentantul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, dupa caz.

(2) Secretariatul General al Guvernului asigura secretariatul tehnic al Consiliului.

(3) Consiliul este format din:

a) cate un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, al Ministerului Finantelor Publice, al Ministerului Educatiei Nationale si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;

b) cate un reprezentant al structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale;

c) 2 reprezentanti ai mediului academic, desemnati de Consiliul National al Rectorilor;

d) un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale care activeaza in domeniul resurselor umane;

e) 2 reprezentanti ai confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national, care au in componenta lor organizatii sindicale ale angajatilor din administratia publica, desemnati de Consiliul Economic si Social.

(4) Criteriile de selectie a organizatiilor prevazute la alin. (3) lit. d) se aproba prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.

(5) Componenta nominala a Consiliului se stabileste prin decizie a prim-ministrului, la propunerea institutiilor si organizatiilor prevazute la alin. (3).

(6) Institutiile si organizatiile prevazute la alin. (3) desemneaza cate un membru titular si un membru supleant in Consiliu .

(7) Membrii Consiliului au un mandat de 4 ani.

(8) Membrii desemnati pentru a face parte din Consiliu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba cunostinte si competente specifice in domeniul functiei publice si/sau resurselor umane din administratia publica;

b) sa aiba experienta profesionala relevanta in ceea ce priveste administratia publica;

c) sa aiba o buna reputatie profesionala si personala.

(9) Membrii Consiliului, desemnati in conditiile alin. (5), au dreptul la o indemnizatie de sedinta care nu poate depasi 10% din indemnizatia stabilita de iege pentru functia de secretar de stat . Cuantumul indemnizatiei de sedinta se stabileste prin regulamentul prevazut la art. 8 alin. (5).

(10) Indemnizatia se acorda titularului si, numai in situatia neprezentarii acestuia, supleantului.

(11) Finantarea cheltuielilor necesare exercitarii atributiilor care revin Consiliului potrivit prevederilor prezentei legi se asigura prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Afişează Legea nr. 69/2019 privind infiintarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 69/2019    Consiliul national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica    Administratie publica    Resurse umane

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.