Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 69/2019 privind infiintarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica

Legea nr. 69/2019 privind infiintarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica

  Publicat: 04 May 2019       580 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 329 din 25.04.2019

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Articolul 6

(1) Consiliul se intruneste trimestrial si ori de cate ori este necesar, la convocarea coordonatorului sau, transmisa membrilor Consiliului prin intermediul secretariatului tehnic.

(2) La sedintele Consiliului, in functie de tematica supusa dezbaterii, pot fi invitati sa participe si reprezentanti ai altor ministere sau organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si reprezentanti ai mediului academic, ai organizatiilor neguvernamentale si reprezentanti ai federatiilor sindicale reprezentative pentru administratia publica.

(3) In exercitarea atributiilor sale privind asigurarea secretariatului tehnic al Consiliului, precum si pentru asigurarea logisticii si expertizei necesare desfasurarii corespunzatoare a activitatii si realizarii atributiilor acestuia, Secretariatul General al Guvernului poate incheia parteneriate sau protocoale de colaborare cu alte autoritati ori institutii publice, cu mediul academic si cu organizatii neguvernamentale.

Articolul 7

Secretariatul tehnic al Consiliului este constituit din minimum 3 persoane, nominalizate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, si are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare si functionare al Consiliului, pe baza propunerilor acestuia;

b) asigura comunicarea avizelor consultative, precum si, dupa caz, a recomandarilor Consiliului catre institutiile si autoritatile publice;

c) transmite, la cererea Consiliului, solicitarile prevazute la art. 2 alin. (4);

d) primeste si inregistreaza corespondenta adresata Consiliului;

e) intocmeste minuta fiecarei sedinte a Consiliului;

f) asigura logistica necesara desfasurarii sedintelor Consiliului;

g) transmite convocarile membrilor Consiliului;

h) centralizeaza informatiile privind intentiile de reglementare comunicate de institutiile si autoritatile publice, monitorizeaza procesul de elaborare si aprobare a acestora;

i) desfasoara alte activitati ce decurg din exercitarea atributiilor Consiliului si din regulamentul de organizare si functionare al acestuia.

Articolul 8

(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 31 ianuarie 2019.

(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se aproba, prin decizie a prim-ministrului, criteriile de selectie a organizatiilor prevazute la art. 5 alin. (3) lit. d).

(3) In termen de 30 de zile de la emiterea deciziei prevazute la alin. (2):

a) institutiile publice si organizatiile prevazute la art. 5 alin. (3) lit. a) -c) si e) au obligatia de a-si desemna reprezentantii in cadrul Consiliului;

b) Secretariatul General al Guvernului selecteaza reprezentantul organizatiilor neguvernamentale, prevazut la art. 5 alin. (3) lit. d).

(4) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se aproba, prin decizie a prim-ministrului, componenta nominala a Consiliului.Afişează Legea nr. 69/2019 privind infiintarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 69/2019    Consiliul national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica    Administratie publica    Resurse umane

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.