Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordonanta nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor. Actualizata 2009

Ordonanta nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor. Actualizata 2009

  Publicat: 17 Mar 2009       58682 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
Anexe Ordonanta 38.htm
Ordonanta nr. 38 din 30/01/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor. Actualizata 2009

Ultimele modificari aduse prin:
- O.U.G. nr. 120/2005
- O.G. nr. 19/2006
- O.G. nr. 57/2006
- Legea nr. 491/2006
- O.U.G. nr. 107/2008 publicata in MOF nr. 661 din 22/09/2008.

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - Dispozitiile prezentei ordonante se aplica functionarilor publici cu statut special, denumiti in continuare politisti, din unitatile Ministerului de Interne aflate sub incidenta Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului.CAPITOLUL II
Salarizarea politistilor si drepturile banesti ale elevilor si
studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilorSECTIUNEA 1
Salariul de baza al politistilorArt. 2. - Politistii au dreptul lunar la un salariu de baza, compus din: salariul pentru functia indeplinita, salariul pentru gradul profesional detinut, gradatii, sporul pentru misiune permanenta si, dupa caz, indemnizatia de conducere si salariul de merit.

Art. 3. - (1) Salariile ce se cuvin politistilor sunt diferentiate prin coeficienti de ierarhizare, in raport cu atributiile ce revin fiecarei functii, complexitatea si gradul de raspundere cerut de indeplinirea acesteia, solicitarile la efort si cu esalonul la care isi desfasoara activitatea .

(2) Principalele functii, nivelul studiilor si coeficientii de ierarhizare pentru functiile indeplinite, pe categorii, pentru politisti sunt prevazute in anexa nr. 1 lit. A si B.\"\"

(3) Functiile politistilor, pe coeficienti de ierarhizare si grade profesionale, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in raport cu esalonul la care isi desfasoara activitatea politistii.

(4) Salariul corespunzator functiei indeplinite se acorda de la data prevazuta in ordinul/dispozitia de numire. Pentru persoanele nou-incadrate sau reintegrate in randul politistilor salariul pentru functia indeplinita se acorda de la data prezentarii la serviciu .

(2) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 8/2004.Art. 4. - (1) Politistii, pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, pot primi un salariu de merit lunar, de pana la 20% din salariul pentru functia indeplinita.

(2) Salariul de merit se stabileste o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, in baza criteriilor elaborate prin ordin al ministrului de interne, si se acorda pentru cel mult 30% din numarul total de posturi prevazute in statele de organizare.

(3) Salariul de merit se poate acorda dupa cel putin un an de la incadrarea politistului.

(4) Salariul de merit se retrage in cursul anului daca politistului i s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 58 lit. a)-c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau este pus la dispozitie in conditiile prevazute la art. 65 alin. (2) din aceeasi lege.

Art. 5. - (1) Politistii imputerniciti sa asigure indeplinirea atributiilor functiilor prevazute cu indemnizatii de conducere beneficiaza pe perioada respectiva de salariul pentru functia in care sunt imputerniciti si de indemnizatia de conducere corespunzatoare functiei respective.

(2) Politistii imputerniciti isi mentin salariile pentru functia indeplinita si indemnizatiile de conducere avute anterior, daca acestea sunt mai mari decat cele acordate in baza prevederilor alin. (1).

(3) Regulile privind imputernicirea politistilor pe functiile prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.

Art. 6. - Pentru activitatea desfasurata in institutiile din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in calitate de militar, politist, functionar public si personal contractual, politistilor li se acorda un spor de fidelitate de pana la 20% din salariul de baza, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 7. - (1) Politistii beneficiaza de salariul pentru gradul profesional detinut, calculat in raport cu coeficientii de ierarhizare prevazuti in anexa nr. 1 lit. C.

(2) Salariul pentru gradul profesional detinut se acorda de la data obtinerii acestuia. Pentru persoanele nou-incadrate sau reintegrate in politie salariul pentru gradul profesional se plateste de la data prezentarii la serviciu .

Art. 8. - Politistii care indeplinesc functii pentru care sunt prevazute grade profesionale superioare gradului profesional pe care il au beneficiaza de o suma egala cu 50% din diferenta dintre salariul gradului profesional al functiei ocupate si salariul gradului profesional detinut. Sumele care se acorda in aceste conditii se includ in salariul gradului profesional detinut.

Art. 9. - (1) In raport cu timpul servit in calitate de politist si in functie de rezultatele obtinute, politistii au dreptul la 1-7 gradatii, care se acorda din 3 in 3 ani. Gradatiile obtinute de politisti pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante se mentin si dupa aceasta data .

(2) Persoanele nou-incadrate sau reintegrate in randul politistilor, precum si rezervistii concentrati beneficiaza de gradatii in raport cu vechimea in munca legal stabilita, dupa cum urmeaza:

Documente Atasate
Anexe Ordonanta 38.htm

Afişează Ordonanta nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor. Actualizata 2009 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Raport de munca nascut in temeiul unei intelegeri verbale. Identificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU - Sentinta civila nr. 19/22.01.2019

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 1597/03.09.2020 – Tribunalul Cluj

Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Concediu de odihna efectuat in avans. Plata nedatorata
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 4/ 14.01.2019 - Tribunalul ARAD

Ştiri Juridice