Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei "Investim in copii, investim in viitor", din 25.04.2019

Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei "Investim in copii, investim in viitor", din 25.04.2019

  Publicat: 09 May 2019       1518 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 354 din 08.05.2019

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

Articolul 1
Comisia "Investim in copii, investim in viitor" reprezinta un organism decizional, fara personalitate juridica, cu rolul de evaluare si selectare a proiectelor eligibile care vor beneficia de sprijin financiar in baza schemei de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim in copii, investim in viitor" reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 239/2019.


Articolul 2
Prezentul regulament de organizare si functionare a Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" stabileste atributiile, precum si modul de organizare si desfasurare a activitatii Comisiei "Investim in copii, investim in viitor", in calitatea sa de comisie de lucru a Consiliului de Programare Economica, si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Articolul 3
(1) Comisia "Investim in copii, investim in viitor" este formata din sapte membri, dintre care unul va fi ales presedinte, numiti prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP). Componenta Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" se constituie dintre personalitati marcante ale sportului romanesc si din domeniul educatiei.
(2) Conducerea Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" este asigurata de presedintele acesteia ales prin votul unanim al membrilor la prima sedinta a Comisiei.
(3) Componenta Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" se va publica pe site-ul CNSP in luna decembrie a fiecarui an de derulare a schemei de ajutor de minimis pentru anul urmator.
(4) Pentru anul 2019, CNSP va publica pe site-ul institutiei componenta Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim in copii, investim in viitor".
(5) Membrii Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" sunt desemnati in fiecare an si vor lucra conform modalitatilor reglementate pentru grupurile si comisiile de lucru ale Consiliului de Programare Economica, pana la solutionarea tuturor cererilor.


Articolul 4
(1) Comisia "Investim in copii, investim in viitor" evalueaza si selecteaza proiectele care indeplinesc conditiile de eligibilitate in termen de 30 de zile de la primirea cererii de acord pentru finantare si decide, printr-o hotarare, emiterea "Acordului de finantare" a masurii de sprijin prevazute de prezentul regulament.
(2) In cazul in care Comisia "Investim in copii, investim in viitor" decide emiterea "Acordului de finantare", CNSP aproba prin ordin al presedintelui Acordul de finantare si comunica in scris intreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat, serviciul de interes economic general pentru care se acorda ajutorul, precum si caracterul acestuia de ajutor de minimis, prin mentionarea titlului acestuia si a numarului de publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) In cazul in care Comisia "Investim in copii, investim in viitor" decide ca intreprinderea nu este eligibila pentru o alocare specifica in cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, CNSP ii comunica in scris beneficiarului acest lucru printr-o scrisoare de respingere.
(4) Hotararile Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" pot fi contestate la instanta de contencios administrativ in termenele si in conditiile prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Votul cu privire la selectia proiectelor eligibile se face cu majoritatea simpla a membrilor. Daca votul membrilor, exceptand presedintele, este paritar, atunci votul presedintelui prevaleaza.
(6) Dupa incheierea evaluarii proiectelor, Comisia "Investim in copii, investim in viitor" incheie un proces-verbal, care se arhiveaza la Comisie si se ataseaza la hotararea care se transmite CNSP.


Articolul 5
(1) Activitatea Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" se desfasoara in sedinte de lucru care au ca ordine de zi evaluarea proiectelor eligibile depuse.
(2) Sedintele de lucru se pot desfasura si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv al internetului, opiniile exprimate pe e-mail fiind incluse in procesul-verbal al sedintei desfasurate in acest mod.
(3) In cazul sedintelor desfasurate prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta se vor preciza data convocarii si termenul de raspuns, respectiv cand se considera incheiata reuniunea, iar prezenta va fi reprezentata de e-mailurile primite in respectivul interval orar.


Articolul 6
(1) Prezenta la lucrarile Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" nu poate fi delegata.
(2) Activitatea Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" se poate desfasura in prezenta a cel putin trei membri, incluzand si pe presedintele acesteia.
(3) In cazul absentei unui membru al Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" sau al imposibilitatii acestuia de a mai fi membru in comisie, presedintele acesteia va instiinta de indata CNSP pentru inlocuirea membrului respectiv.


Articolul 7
Procesele-verbale si hotararile Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" se publica pe site-ul CNSP intr-o sectiune speciala dedicata schemei de ajutor de stat .


Articolul 8
Secretariatul tehnic a Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" este asigurat de catre CNSP. Secretariatul desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:
a) inregistreaza cererile primite la Comisia "Investim in copii, investim in viitor" de la registratura CNSP;
b) asigura conditiile pentru desfasurarea sedintelor comisiei;
c) intocmeste procesele-verbale;
d) inregistreaza hotararile si le transmite CNSP prin registratura acesteia.


Articolul 9
Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" poate fi modificat prin consensul membrilor. Propunerile de modificare a regulamentului vor fi comunicate CNSP in vederea emiterii unui nou ordin .

Afişează Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei "Investim in copii, investim in viitor", din 25.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    GROwth    Investim in copii    investim in viitor    HG 239/2019    Regulament    Comisie    CNSP

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.