Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 99/2019 pentru modificarea si completarea OUGi nr. 139/2002

Legea nr. 99/2019 pentru modificarea si completarea OUGi nr. 139/2002

  Publicat: 11 May 2019       542 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
In Monitorul Oficial nr. 363 din 10.05.2019 a fost publicata Legea nr. 99/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Nationala a Padurilor.

Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Articolul I


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Nationala a Padurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 24/2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Articolul 4


(1) In structura organizatorica a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva se infiinteaza Directia de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridica specializata in activitatea de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor de rasa din patrimoniul statului, cu sediul in municipiul Bucuresti, strada Petricani nr. 9A, sectorul 2, condusa de un comitet director format din 5 membri si un director."


2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:


"(3) Directia de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor functioneaza in conformitate cu actul constitutiv aprobat de Consiliul de administratie al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva."


3. La articolul 6, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"Articolul 6


(1) Cheltuielile pentru intretinerea cabalinelor din Herghelia Nationala, in numar maxim de 2.060 capete cabaline, care sunt proprietate publica a statului, patrimoniu genetic national, precum si cheltuielile pentru promovarea in Herghelia Nationala a cabalinelor necesare pentru improspatarea acesteia se finanteaza de la bugetul de stat, prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si prin bugetul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.


. . . . . . . . . .


(3) Preturile pentru cabalinele promovate in Herghelia Nationala, precum si normele de cheltuieli pentru intretinerea cabalinelor care fac parte din categoria Herghelia Nationala, finantate de la bugetul de stat, se aproba prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura."


4. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Articolul 10


Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta ."


5. Dupa anexa nr. 5 se introduce o noua anexa, anexa nr. 6 care poate fi consultata aici.


Articolul II


In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Consiliul de administratie al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva va aproba actul constitutiv prevazut la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, aprobata cu modificari prin Legea nr. 24/2003, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.


Articolul III


(1) In termen de 30 de zile de la data aprobarii actului constitutiv prevazut la art. II din prezenta lege, Directia de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor prevazuta la art. (4) alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societatii Nationale "Cai de Rasa" - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, aprobata cu modificari prin Legea nr. 24/2003, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, preia de la Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, pe baza de protocol de predare-primire, activul si pasivul patrimonial aferent activitatilor privind cresterea, exploatarea si ameliorarea cabalinelor de rasa din patrimoniul statului.


(2) Preluarea-predarea activului si pasivului patrimonial in conditiile prevazute la alin. (1) se face pe baza unei inventarieri prealabile.


(3) Finantarea Directiei de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor prevazuta la alin. (1) se asigura, in conditiile legii, din venituri proprii, din subventii de la bugetul de stat, din sume repartizate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva provenite din veniturile proprii ale acesteia, precum si din alte surse legal constituite.


(4) Directorul Directiei de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor prevazute la alin. (1) are calitatea de ordonator tertiar de credite."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Legea nr. 99/2019 pentru modificarea si completarea OUGi nr. 139/2002 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 99/2019    OUG 139/2002    Societatea nationala ``Cai de Rasa`"    Regia Nationala a Padurilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.