Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Instructiunile tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, din 17.04.2019

Instructiunile tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, din 17.04.2019

  Publicat: 11 May 2019       712 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 364 din 10.05.2019

Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Trecerea unui imobil din proprietatea titularului de drept in proprietatea statului, in fapt sau in baza unui titlu valabil/nevalabil, prin nationalizare, expropriere, confiscare sau in alt mod;
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Trecerea unui imobil din proprietatea titularului de drept in proprietatea statului, in fapt sau in baza unui titlu valabil/nevalabil, prin nationalizare, expropriere, confiscare sau in alt mod;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.

Articolul 1


Titularii acordurilor petroliere vor calcula lunar redeventa petroliera datorata statului, prin aplicarea cotelor procentuale convenite prin acordul petrolier la productia bruta de petrol realizata.


Productia bruta de petrol realizata de titularii acordurilor petroliere, pe baza careia se calculeaza redeventa petroliera, se masoara conform anexei nr. 3 (Instructiuni tehnice privind masurarea si evidenta productiei brute de petrol) la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 41/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 7 mai 1998.


Articolul 2


Titularii acordurilor petroliere nu vor include in productia bruta de petrol realizata cantitatile de gaze extrase si reinjectate in zacamant in scopuri tehnologice, gazele arse la sonda, cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, si gazele extrase concomitent cu titeiul, neutilizate si nevalorificate de titularul acordului petrolier, predate statului fara plata .


Articolul 3


Redeventa petroliera se preda trimestrial, pana la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator celui pentru care se datoreaza.


Predarea redeventei petroliere se face catre unitatile specializate de transport al petrolului, pe baza de proces-verbal de predare-primire, in una sau mai multe transe, titularii acordurilor petroliere fiind obligati sa asigure predarea integrala in termenul prevazut la alineatul precedent.


Procesele-verbale de predare-primire a redeventei petroliere vor purta mentiunea "redeventa petroliera" si vor specifica denumirea titularului acordului petrolier care preda redeventa petroliera si denumirea utilizatorului.


Procesele-verbale de predare-primire a redeventei petroliere vor fi transmise Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale de catre titularii acordurilor petroliere, in termen de 15 zile de la expirarea termenului de predare.


Articolul 4


Masurarea redeventelor petroliere predate unitatilor specializate de transport al petrolului se face la statiile de predare ale titularilor acordurilor petroliere, care vor fi dotate cu echipamente si facilitati corespunzatoare de masurare si de determinare pentru corectii ale volumului petrolului.


Masurarea si corectiile redeventelor petroliere, precum si aparatura utilizata pentru masuratori se vor face si vor respecta aceleasi conditii pentru masurarea productiei brute de petrol prevazute in anexa nr. 3 (Instructiuni tehnice privind masurarea si evidenta productiei brute de petrol) la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 41/1998.


Articolul 5


Valorificarea cantitatilor de petrol reprezentand redeventa petroliera se va face pe baza unor contracte incheiate intre titularul acordului petrolier si utilizator, cu stipularea expresa a obligatiilor de plata ale utilizatorului, in conformitate cu prevederile art. 6 si 7.


Calculul contravalorii redeventelor petroliere si al valorii productiei brute de petrol, care sta la baza stabilirii taxelor pe activitatea de exploatare, datorate bugetului de stat de catre titularii acordurilor petroliere, se face prin luarea in considerare a preturilor practicate de titularii acordurilor la valorificarea cantitatilor proprii de petrol, in perioadele pentru care se datoreaza taxele de exploatare, respectiv redeventele petroliere, care sa nu fie mai mici decat preturile de referinta stabilite si comunicate lunar de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.


Articolul 6


Utilizatorul redeventei petroliere va suporta toate cheltuielile necesare pentru transportul, depozitarea si manipularea redeventei petroliere, pe distanta de la punctul de predare al titularului acordului petrolier pana la punctul sau de preluare .


Transportatorul va preda redeventa petroliera catre utilizator, pe baza de proces-verbal de predare-primire, cu mentionarea titularului acordului petrolier de la care provine si a faptului ca reprezinta redeventa petroliera.


Articolul 7


Contravaloarea redeventei petroliere se va plati de catre utilizator in contul titularului acordului petrolier de la care provine, in termen de cel mult 10 zile de la preluare .


Pentru neplata in termen de catre utilizator a contravalorii redeventei petroliere, titularul acordului petrolier va percepe de la acesta majorari de intarziere conform legii fiscale.


Articolul 8


Predarea redeventei petroliere si virarea contravalorii acesteia la bugetul de stat reprezinta obligatii fiscale ale titularilor acordurilor petroliere.


Pentru partea de redeventa petroliera nepredata in termenul prevazut la art. 3 se percep daune moratorii de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, aplicabile la contravaloarea partii de redeventa nepredate, precum si daune compensatorii, pana la acoperirea efectiva a prejudiciului creat.


Titularii acordurilor petroliere vor vira la bugetul de stat sumele reprezentand contravaloarea redeventei petroliere pana la data de 5 a celei de a doua luni a trimestrului urmator celui la care se refera redeventa.


Pentru nevirarea la bugetul de stat, in termenul prevazut la alineatul precedent, a sumelor reprezentand contravaloarea redeventelor petroliere, titularii acordurilor petroliere vor suporta majorari de intarziere conform legii fiscale.


Majorarile de intarziere platite de titularul acordului petrolier, potrivit prevederilor alineatului precedent, vor fi recuperate de la utilizatorul redeventei petroliere, daca intarzierea se datoreaza acestuia, in conformitate cu prevederile art. 7.


Articolul 9


Calculul redeventelor petroliere si al contravalorii acestora se face lunar si se inregistreaza in contabilitatea titularilor acordurilor petroliere. Eventualele regularizari vor fi efectuate in ultima luna a trimestrului, fara insa ca predarea integrala a redeventelor petroliere aferente trimestrului sa depaseasca termenul prevazut la art. 3.


Articolul 10


Inregistrarea in contabilitatea titularilor acordurilor petroliere a obligatiilor privind redeventa petroliera, conform art. 49 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se va face in functie de organizarea interna a activitatii acestora, potrivit prevederilor legale. In vederea asigurarii posibilitatii de control al datelor privind redeventa petroliera, inregistrarile mentionate vor fi efectuate in conturi analitic distincte.

Afişează Instructiunile tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, din 17.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Instructiuni tehnice    Acorduri petroliere    ANRM    Ordinul ANRM 41/1998    Legea petrolului    Legea 238/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.