Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Procedura si termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finantare si de plata a ajutorului de minimis privind programul guvernamental "gROwth- Investim in copii, investim in viitor"

Procedura si termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finantare si de plata a ajutorului de minimis privind programul guvernamental "gROwth- Investim in copii, investim in viitor"

  Publicat: 21 May 2019       2222 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 200/2019 privind procedura si termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finantare si de plata a ajutorului de minimis aprobat in baza Hotararii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim in copii, investim in viitor" a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 393 din 20.05.2019.

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Sume de bani (in lei sau in valuta) ale titularilor, aflate in conturi deschise la diverse banci.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Operatiune prin care completul de judecata chibzuierste si apreciaza asupra solutiei pe care urmeaza sa o pronunte in cauza supusa judecatii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

Articolul 1
Alocarea ajutorului de stat se face in conditiile respectarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim in copii, investim in viitor".

Articolul 2
(1) Inregistrarea cererilor de acord pentru finantare se realizeaza anual, in sesiune continua, si incepe de la data comunicata de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza pe site-ul sau.
(2) Nu se mai pot inregistra cereri de acord pentru finantare dupa data epuizarii bugetului anual alocat schemei.

Articolul 3
(1) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza transmite Comisiei "Investim in copii, investim in viitor" formularele de cerere de acord pentru finantare primite impreuna cu documentatia anexata, in vederea analizarii, evaluarii si selectiei.
(2) Documentatia anexata la formularul de cerere de acord pentru finantare sunt urmatoarele:
a) dovada detinerii terenului pentru minimum 10 ani, pe care va urma sa fie amplasata gradinita cu profil sportiv in conditiile stipulate de art. 7 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 239/2019;
b) dovada existentei surselor de finantare proprii sau atrase fara ca acestea sa faca obiectul unui ajutor de stat sau de minimis, la momentul depunerii cererii de finantare in conditiile stipulate de art. 13 alin. (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 239/2019;
c) devizul general pe categorii de cheltuieli, conform prevederilor legale in vigoare, cu respectarea conditiilor prevazute in anexele nr. 1 si 2 din Hotararea Guvernului nr. 239/2019 in conditiile stipulate de art. 14 lit. b) ale aceluiasi act normativ.

Articolul 4
(1) Cererile de acord pentru finantare se analizeaza in ordinea inregistrarii la registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza si in limita creditelor de angajament si bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.
(2) In cazul in care valoarea ajutorului de stat solicitat depaseste valoarea bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale, solutionarea cererilor de finantare se realizeaza astfel:
a) Se analizeaza cererile de acord pentru finantare in ordinea inregistrarii la Registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza si in limita bugetului anual alocat prin legile bugetare anuale;
b) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza publica pe site-ul sau, periodic, lista cererilor de acord pentru finantare depuse si stadiul analizei acestora (in analiza, s-a emis acord, s-a emis scrisoare de respingere, dupa caz) in limita bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale.
(3) In cazul in care in urma evaluarii, pe parcursul exercitiului financiar, se emit scrisori de respingere a cererilor de acord pentru finantare sau solicitantii comunica Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza renuntarea la "Acordul de finantare" emis si astfel raman disponibile credite de angajament si bugetare, cererile de acord pentru finantare, ramase in asteptare, care nu au facut obiectul evaluarii deoarece ajutorul solicitat depasea bugetul anual alocat, se vor analiza in ordinea inregistrarii la Registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. Pentru cererile de acord pentru finantare, aflate initial in asteptare, termenele de analiza/solutionare prevazute de actul normativ vor curge de la data publicarii pe site-ul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza a bugetului ramas disponibil .
(4) Cererile de acord pentru finantare se selecteaza in ordinea in care documentatia este completa si cu conditia respectarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 239/2019.
(5) Cererile de acord pentru finantare nesolutionate pana la data epuizarii bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale se restituie solicitantilor, iar Comisia Nationala de Strategie si Prognoza comunica pe site-ul sau ca nu se mai primesc cereri de finantare .

Articolul 5
Evaluarea cererilor de acord pentru finantare de catre Comisia "Investim in copii, investim in viitor" cuprinde urmatoarele etape:
1. Etapa 1 - analiza din punctul de vedere al conformitatii documentelor intr-un termen de maximum 15 zile lucratoare de la data la care cererea de acord pentru finantare este considerata completa in sensul criteriilor de conformitate, care include in principal:
(i) verificarea existentei si conformitatii formularului de acord de cerere pentru finantare si a documentatiei anexate acestuia;
(ii) solicitare de informatii suplimentare/clarificari in cazul in care se constata neconformitatea unor documente;
(iii) verificarea conformitatii documentelor transmise in urma solicitarii de informatii suplimentare, daca este cazul .
2. Etapa 2 - analiza din punctul de vedere al eligibilitatii proiectului de investitii intr-un termen de maximum 15 zile lucratoare de la data la care cererea de acord pentru finantare este considerata completa in urma finalizarii etapei 1, care include in principal:
(i) evaluarea cererii de acord pentru finantare si a documentelor anexate din punctul de vedere al indeplinirii conditiilor si criteriilor de eligibilitate;
(ii) solicitarea de informatii si/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finantare, daca este cazul;
(iii) deliberarea Comisiei;
(iv) solutionarea cererii de acord pentru finantare prin adoptarea unei hotarari privind emiterea acordului de finantare sau a unei hotarari de respingere motivata, comunicata beneficiarului printr-o scrisoare de respingere;
(v) transmiterea hotararii privind emiterea acordului de finantare sau a unei hotarari de respingere motivata catre presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza in vederea emiterii acordului de finantare sau a respingerii cererii de acord pentru finantare si aprobarea acestora prin ordin .

Articolul 6
(1) In cazul in care, oricand pe parcursul evaluarii cererii de acord pentru finantare, Comisia "Investim in copii, investim in viitor" constata urmatoarele:
a) existenta unor neconcordante in informatiile furnizate;
b) necesitatea unor documente suplimentare in vederea evaluarii conformitatii sau eligibilitatii cererii de acord pentru finantare,
Comisia "Investim in copii, investim in viitor" va comunica solicitantului necesitatea completarii/corectarii formularului de cerere de acord pentru finantare si/sau a documentelor anexate, insotita de motivarea corespunzatoare.
(2) Solicitantul are la dispozitie un termen de maximum 5 zile lucratoare sa transmita informatiile si documentele suplimentare solicitate de Comisia "Investim in copii, investim in viitor".
(3) Nu se iau in considerare documentele transmise de solicitant din proprie initiativa, in vederea completarii documentatiei aferente cererii de acord pentru finantare .
(4) Termenele de solutionare prevazute la art. 5 curg de la data la care documentatia este considerata completa in urma primirii informatiilor si documentelor suplimentare solicitate de Comisia "Investim in copii, investim in viitor".

Articolul 7
Comisia "Investim in copii, investim in viitor" adopta o hotarare de respingere motivata atunci cand constata urmatoarele:
a) nu sunt intrunite cumulativ conditiile de conformitate si eligibilitate prevazute de schema de ajutor de stat;
b) formularul de cerere de acord pentru finantare nu este insotit de documentele justificative necesare evaluarii prevazute la art. 7 lit. c) si art. 13 alin. (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 239/2019;

Afişează Procedura si termenele de evaluare a cererilor de acord pentru finantare si de plata a ajutorului de minimis privind programul guvernamental "gROwth- Investim in copii, investim in viitor" pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 200/2019    Comisia Nationala de Strategie si Prognoza    HG 239/2019    Schema de ajutor de minimis    GROwth    Program guvernamental

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.