Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Procedura de selectie a beneficiarilor si a proiectelor pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificarile si completarile ulterioare, din 09.05.2019

Procedura de selectie a beneficiarilor si a proiectelor pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificarile si completarile ulterioare, din 09.05.2019

  Publicat: 23 May 2019       984 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 401 din 22.05.201 si aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza 196/2019

Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Sume de bani (in lei sau in valuta) ale titularilor, aflate in conturi deschise la diverse banci.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Operatiune prin care completul de judecata chibzuierste si apreciaza asupra solutiei pe care urmeaza sa o pronunte in cauza supusa judecatii.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

CAPITOLUL I
Procedura de depunere si selectie

Articolul 1
Alocarea ajutorului de stat se face in conditiile respectarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 2
(1) Inregistrarea cererilor de finantare se realizeaza anual, in sesiune continua, si incepe de la data comunicata de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza pe site-ul sau.
(2) Nu se mai pot inregistra cereri de finantare dupa data epuizarii bugetului anual alocat schemei.

Articolul 3
(1) In vederea obtinerii finantarii, solicitantul transmite la registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza din strada Cristian Popisteanu nr. 2-4, sector 1, Bucuresti, formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1, insotit de documentele justificative necesare evaluarii prevazute in anexa nr. 2, intr-un singur exemplar tiparit si in format electronic de tip memory-stick sau CD.
(2) Transmiterea documentatiei se poate face prin posta sau servicii de curierat. De asemenea este permisa si depunerea personala a documentatiei la registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.
(3) Pe plic se mentioneaza "Concursul de selectie proiecte in baza schemei de ajutor de stat instituita prin Hotararea Guvernului nr. 421/2018".
(4) Se iau in considerare numai cererile de finantare inregistrate la registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza incepand cu data comunicata pe site.
(5) Cererile de finantare depuse la o alta adresa decat cea indicata sau inaintea datei comunicate se restituie solicitantilor.

Articolul 4
Comisia Nationala de Strategie si Prognoza transmite Comisiei de Film din Romania formularele de cerere primite impreuna cu documentatia anexata, in vederea analizarii, evaluarii si selectiei.

Articolul 5
(1) Cererile de finantare se analizeaza in ordinea inregistrarii la registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza si in limita creditelor de angajament si bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.
(2) In cazul in care valoarea ajutorului de stat solicitat depaseste valoarea bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale, solutionarea cererilor de finantare se realizeaza astfel:
a) se analizeaza cererile de finantare in ordinea inregistrarii la registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza si in limita bugetului anual alocat prin legile bugetare anuale;
b) Comisia Nationala de Strategie si Prognoza publica pe site-ul sau, periodic, lista cererilor de finantare depuse si stadiul analizei acestora (in analiza, s-a emis acord, s-a emis scrisoare de respingere, dupa caz) in limita bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale.
(3) In cazul in care in urma evaluarii, pe parcursul exercitiului financiar, se emit hotarari de respingere a cererilor de acord pentru finantare sau solicitantii comunica Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza renuntarea la "Acordul de finantare" emis si astfel raman disponibile credite de angajament si bugetare, cererile de finantare, ramase in asteptare, care nu au facut obiectul evaluarii deoarece ajutorul solicitat depasea bugetul anual alocat, se vor analiza in ordinea inregistrarii la registratura Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza. Pentru cererile de finantare, aflate initial in asteptare, termenele de analiza/solutionare prevazute de actul normativ vor curge de la data publicarii pe site-ul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza a bugetului ramas disponibil .
(4) Cererile de finantare se selecteaza in ordinea in care documentatia este completa si cu conditia respectarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 421/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Cererile de finantare nesolutionate pana la data epuizarii bugetului anual aprobat prin legile bugetare anuale se restituie solicitantilor, iar Comisia Nationala de Strategie si Prognoza comunica pe site-ul sau ca nu se mai primesc cereri de finantare, dar cele care indeplinesc cumulativ conditiile si criteriile de eligibilitate sunt analizate de Comisia de Film din Romania, urmand sa fie finantate din bugetul anului urmator, in cazul in care sunt aprobate.

Articolul 6
Evaluarea cererii de finantare de catre Comisia de Film din Romania cuprinde urmatoarele etape:
1. etapa 1 - analiza din punctul de vedere al conformitatii cu prevederile legale a documentelor (in baza anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 197/2019*), intr-un termen de maximum 15 zile lucratoare de la data la care cererea de finantare este considerata completa in sensul criteriilor de conformitate, care include in principal:
* Ordinul presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza nr. 197/2019 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(i) verificarea existentei si conformitatii formularului de cerere si a documentatiei anexate acestuia;
(ii) solicitare de informatii suplimentare/clarificari in cazul in care se constata neconformitatea unor documente;
(iii) verificarea conformitatii documentelor transmise in urma solicitarii de informatii suplimentare, daca este cazul;
2. etapa 2 - analiza din punctul de vedere al eligibilitatii proiectului de investitii intr-un termen de maximum 15 zile lucratoare de la data la care cererea de finantare este considerata completa in urma finalizarii etapei 1, care include in principal:
(i) evaluarea cererii de acord pentru finantare si a documentelor anexate din punctul de vedere al indeplinirii conditiilor si criteriilor de eligibilitate;
(ii) solicitarea de informatii si/sau documente pentru completarea cererii de finantare, daca este cazul;
(iii) deliberarea comisiei;
(iv) solutionarea cererii de finantare prin adoptarea unei hotarari privind emiterea certificatului de solicitant sau a unei hotarari de respingere motivata;
(v) transmiterea hotararii privind emiterea certificatului de solicitant sau a unei hotarari de respingere motivata catre presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza in vederea emiterii certificatului de solicitant si a acordului de finantare sau a respingerii cererii si aprobarea acestora prin ordin .

Articolul 7
(1) In cazul in care, oricand pe parcursul evaluarii cererii de finantare, Comisia de Film din Romania constata urmatoarele:
a) existenta unor neconcordante in informatiile furnizate;
b) necesitatea unor documente suplimentare in vederea evaluarii conformitatii sau eligibilitatii cererii de finantare, Comisia de Film din Romania va comunica solicitantului necesitatea completarii/corectarii formularului de cerere si/sau a documentelor anexate, insotita de motivarea corespunzatoare. Comisia va putea reveni cu solicitare de clarificari in masura in care raspunsul primit nu este edificator sau/si daca ori de cate ori considera necesare noi clarificari.
(2) Solicitantul are la dispozitie un termen de maximum 5 zile lucratoare sa transmita informatiile si documentele suplimentare solicitate de Comisia de Film din Romania.
(3) Nu se iau in considerare documentele transmise de solicitant din proprie initiativa, in vederea completarii documentatiei aferente cererii de acord pentru finantare .
(4) Termenele de solutionare prevazute la art. 6 curg de la data la care documentatia este considerata completa in urma primirii informatiilor si documentelor suplimentare solicitate de Comisia de Film din Romania in conformitate cu prevederile alin. (3).

Articolul 8
Comisia de Film din Romania adopta o hotarare de respingere motivata atunci cand constata urmatoarele:
a) nu sunt intrunite cumulativ conditiile de conformitate si eligibilitate prevazute de schema de ajutor de stat;
b) formularul de cerere nu este insotit de documentele prevazute in anexa nr. 2 la prezenta procedura;
c) solicitantul nu raspunde la solicitarea de clarificari in termenul prevazut la art. 7 alin. (2).

Articolul 9

Afişează Procedura de selectie a beneficiarilor si a proiectelor pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificarile si completarile ulterioare, din 09.05.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Comisia Nationala de Strategie si Prognoza    Schema de ajutor de stat    Sprijinirea industriei cinematografice    HG 421/2018    Procedura de selectie a beneficiarilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 404/2019 referitoare la admiterea obiectiilor de neconstitutionalitate referitoare la Strategia "Romania 2040"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Un regim fiscal conceput astfel incat societatile offshore nu sunt supuse impozitarii constituie o schema de ajutor de stat incompatibila cu piata interna
Sursa: EuroAvocatura.ro