Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul ANRE nr. 59/2019 privind modificarea si completarea Ordinului 18/2019 si Ordinului 224/2018

Ordinul ANRE nr. 59/2019 privind modificarea si completarea Ordinului 18/2019 si Ordinului 224/2018

  Publicat: 28 May 2019       2162 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In Monitorul Oficial nr. 410 din 24.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 59/2019 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul si stabilirea contributiei banesti anuale prevazute la art. 2 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018, si modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2019.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului ,

Articolul I
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul si stabilirea contributiei banesti anuale prevazute la art. 2 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018, si modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 224/2018, privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2019, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 si 149 bis din 25 februarie 2019, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind calculul si stabilirea contributiei banesti anuale prevazute la art. 2 alin. (31) si (32) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2019"
2. Articolul I se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Articolul I
Se aproba Metodologia privind calculul si stabilirea contributiei banesti anuale prevazute la art. 2 alin. (31) si (32) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, prevazuta in anexa nr. 1."
3. Anexa nr. 1 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
a) Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"METODOLOGIE
privind calculul si stabilirea contributiei banesti anuale prevazute la art. 2 alin. (31) si (32) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei"
b) Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
Prezenta metodologie defineste cifra de afaceri ce constituie baza de calcul pentru calcularea contributiei operatorilor licentiati si stabileste modalitatea de calcul al contributiei banesti percepute de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, conform prevederilor art. 2 alin. (31) si (32) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de la titularii de licenta in domeniile:
a) energiei electrice;
b) energiei electrice si termice in cogenerare;
c) gazelor naturale."
c) La articolul 4, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) cifra de afaceri ce constituie baza de calcul pentru perceperea contributiei banesti anuale (denumita in continuare cifra de afaceri) - suma veniturilor aferente produselor livrate si serviciilor prestate, ce fac obiectul licentelor acordate, din care se scad anumite venituri potrivit prezentei reglementari."
d) La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 aprilie 2019, contributia anuala perceputa de la titularii licentelor de exploatare comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice pe baza de carbune, precum si a celor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare este egala cu 0,1% din cifra de afaceri realizata in anul n din activitatile ce fac obiectul licentelor."
e) La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 15
(1) Titularul de licenta din domeniul energiei electrice care a obtinut licenta in anul n achita ANRE o contributie baneasca in valoare de 2% din cifra de afaceri pe care acesta a estimat ca o va realiza, prin prestarea activitatilor ce fac obiectul licentei acordate, in anul acordarii acesteia."
f) La articolul 15, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Titularii de licenta prevazuti la art. 5 alin. (2) care au obtinut licenta in anul n achita ANRE o contributie baneasca in valoare de 0,1% din cifra de afaceri pe care acesta a estimat ca o va realiza, prin prestarea activitatilor ce fac obiectul licentei acordate, in anul acordarii acesteia."
g) La articolul 15, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2), respectiv alin. (11), regularizarea contributiei banesti din anul acordarii licentei se efectueaza in anul n+1 aplicand cota de 2%, respectiv 0,1% la cifra de afaceri obtinuta in anul licentierii, in conditiile respectarii de catre titularii de licente a obligatiilor prevazute la art. 11 alin. (1) si (3)."
h) La articolul 17, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
"a1) cifra de afaceri a producatorilor de energie electrica nu include veniturile realizate din contravaloarea certificatelor verzi;".
i) La articolul 17, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) cifra de afaceri a furnizorilor/traderilor nu include contravaloarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:
(i) serviciile aferente distributiei, inclusiv energia reactiva in cazul distributiei de energie electrica si oricare alt cost al operatorului de distributie;
(ii) serviciile aferente transportului, inclusiv costurile cu capacitatea de interconexiune si oricare alt cost al operatorului de transport;
(iii) serviciile aferente inmagazinarii;
(iv) serviciile de sistem;
(v) serviciile de administrare a pietelor centralizate;
(vi) contributia de cogenerare si acciza facturata catre clientii finali;
(vii) achizitia de energie electrica/gaze naturale ca marfa;
d) cifra de afaceri a furnizorilor de gaze naturale care au si calitatea de producatori de gaze naturale nu include contravaloarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:
(i) redeventa petroliera calculata si datorata de acestia in baza Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
(ii) prestatia rezultata din activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte;".

Articolul II
Pentru calculul contributiei aferente anului 2019, titularii de licente prevazuti la art. 5 alin. (2) din metodologia aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 18/2019, astfel cum a fost modificata si completata prin prezentul ordin, vor comunica Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, pana la data de 31.05.2019, prin scrisoare oficiala semnata de reprezentantul legal sau de o persoana imputernicita de acesta, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la respectiva metodologie, valoarea cifrei de afaceri estimate a fi realizata in anul 2018 din activitatile ce fac obiectul licentelor detinute.

Articolul III
(1) Pentru anul 2019, contributia anuala datorata Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei de titularii de licenta de exploatare comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice pe baza de carbune, precum si a celor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare se determina astfel:
- pentru primele 3 luni ale anului 2019 prin aplicarea procentului de 2% la cifra de afaceri - baza de calcul;
- pentru urmatoarele 9 luni ale anului 2019 prin aplicarea procentului de 0,1% la cifra de afaceri - baza de calcul .

Afişează Ordinul ANRE nr. 59/2019 privind modificarea si completarea Ordinului 18/2019 si Ordinului 224/2018 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    ANRE    Ordinul 59/2019    Ordinul 224/2019    Ordinul 18/2019    OUG 33/2007    Legea 160/2012    OUG 114/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Motivarea superficiala sau incompleta constituie o incalcare grava a dreptului partii la un proces echitabil
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal

Decizia C.C.R. nr. 141/2019
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Anularea deciziei de sanctionare. Lipsa dovezilor de neindeplinire a atributiilor de serviciu
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 2585 din 08.03.2016

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016Articole Juridice

Model Contract executie lucrari
Sursa: EuroAvocatura.ro