Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

  Publicat: 28 May 2019       1299 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 413 din 27.05.2019 a fost publicat Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum si pentru instituirea unor reguli temporare privind incadrarea posturilor permanente in strainatate.

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.

Membrilor comisiei de interviu le sunt aplicabile prevederile de la art. 16 alin. (3), iar in situatia in care un membru al comisiei de interviu se afla in stare de incompatibilitate, comandantul structurii organizatoare a interviului ia masuri pentru inlocuirea acestuia."
12. La articolul 41, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prevederile art. 9 lit. b), ale art. 27 lit. a1) si ale art. 32 nu se aplica in situatia analizarii incadrarii functiilor prevazute cu grade de generali/similari din cadrul Directiei generale de informatii a apararii si structurilor subordonate acesteia."
13. La anexa nr. 11 punctul A, dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
"m) are gradul cu cel mult doua trepte mai mic decat gradul functiei pentru incadrarea careia candideaza, cu exceptia situatiilor in care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel."
14. La anexa nr. 11 punctul B, litera d) se abroga.

Articolul III
Partea introductiva a alineatului (2) al articolului 4 din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.225/2018 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum si pentru instituirea unor reguli temporare de evolutie in cariera militara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1099 din 27 decembrie 2018, se modifica dupa cum urmeaza:
"(2) Locotenentii si capitanii confirmati in serviciul management financiar-contabil pot ocupa urmatoarele tipuri de functii, potrivit studiilor de specialitate absolvite:".

Articolul IV
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pana la data de 31 decembrie 2019, se suspenda aplicarea prevederilor art. 22 din Normele privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului in vederea ocuparii de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a posturilor permanente din structurile de reprezentare nationala in strainatate, precum si a celor din structurile internationale la care Romania este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.59/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 1 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul V
(1) In perioada suspendarii dispozitiilor prevazute la art. IV se aplica urmatoarele reguli temporare:
In vederea extinderii bazei de selectie si asigurarii personalului pentru incadrarea posturilor permanente sunt declarati "admis" la selectia initiala si pot participa la urmatoarele probe din concurs/examen:
a) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile de reprezentare nationala, candidatii cu nivel de competenta lingvistica la cele 4 deprinderi inferior cu o treapta fata de nivelul specificat in fisa postului permanent ce urmeaza a fi ocupat, dar nu mai mic de nivelul 2;
b) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internationale la care Romania este parte, prevazute cu nivelul 4 de competenta lingvistica, candidatii cu nivel de competenta lingvistica la cele 4 deprinderi inferior cu o treapta;
c) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internationale la care Romania este parte, prevazute cu nivelul 3 de competenta lingvistica, candidatii cu nivel 2 de competenta lingvistica la oricare doua deprinderi si nivel 2+ de competenta lingvistica la celelalte doua deprinderi sau superioare acestora;
d) pentru ocuparea posturilor permanente din structurile internationale la care Romania este parte, prevazute cu nivelul 4 de competenta lingvistica la 1-3 deprinderi si cu nivelul 3 la cealalta/celelalte deprindere/deprinderi, candidatii cu nivel 3 de competenta lingvistica la deprinderea/deprinderile prevazuta/prevazute cu nivel 4 de competenta lingvistica si cu nivel 2+ de competenta lingvistica la deprinderea/deprinderile prevazuta/prevazute cu nivel 3 de competenta lingvistica sau superioare acestora.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru ocuparea posturilor permanente din comandamentele structurilor de operatii speciale.

Articolul VI

Afişează Ordinul nr. 105/2019 pentru modificarea si completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ordinul 105/2019    MApN    Managementul resurselor umane    Posturi permanente in strainatate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.