Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind infiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989

Ordonanta de urgenta nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind infiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989

  Publicat: 28 May 2019       416 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In Monitorul Oficial nr. 415 din 27.05.2019 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind infiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Reprezentare grafica, sintetica, a structurii organizatorice a unei unitati, cuprinzand compartimentele ei
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Articolul I
Legea nr. 556/2004 privind infiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1194 din 14 decembrie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
(1) Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989, denumit in continuare Institut, functioneaza ca institutie publica de specialitate, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica."
2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
(1) In cadrul Institutului se constituie Colegiul national al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si Consiliul stiintific al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.
(2) Colegiul national al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, denumit in continuare Colegiul national, este organ deliberativ de conducere al Institutului, cu mandat permanent, care se intruneste lunar, format dintr-un numar de pana la 25, dar nu mai putin de 15 personalitati reprezentative ale Revolutiei Romane din Decembrie 1989, recunoscute, care detin una din calitatile prevazute de Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Membrii Colegiului national sunt desemnati din randul revolutionarilor recunoscuti, prin decret, de catre Presedintele Romaniei, cu consultarea Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989 si a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989.
(4) Pentru respectarea proportionalitatii teritoriale, inlocuirea membrilor Colegiului national se face la propunerea Colegiului national cu revolutionari recunoscuti care au luptat in aceeasi zona cu cei carora le-a incetat calitatea de membru.
(5) Nu pot fi membri ai Colegiului national:
a) cei care au fost angajati ai Securitatii, au colaborat, sub orice forma, sau au semnat angajament cu Securitatea din perioada comunista care a functionat pana la 22 decembrie 1989;
b) cei care nu sunt recunoscuti ca fiind revolutionari, in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Calitatea de membru in Colegiul national inceteaza la cerere, prin deces sau in situatia in care exista dovada ca membrul se afla in situatia de incompatibilitate prevazuta la alin. (5).
(7) Pentru participarea la sedintele Colegiului national, presedintele Institutului si membrii beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in cuantum de 10% din indemnizatia secretarului general al Institutului, indiferent de numarul de sedinte organizate lunar.
(8) Cheltuielile de cazare, diurna, transport, efectuate de presedinte si membrii Colegiul national, cu ocazia deplasarilor la actiuni organizate de Institut in tara si strainatate, se suporta din bugetul Institutului.
(9) Colegiul national, la propunerea presedintelui, numeste din randul membrilor sai un secretar general, cu rang de secretar de stat, care are ca atributie principala monitorizarea activitatii Institutului si a modului in care se deruleaza programele desfasurate/finantate de Institut, aprobate de Colegiul national. In lipsa presedintelui, sedintele Colegiului national sunt prezidate de secretarul general.
(10) Consiliul stiintific al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, denumit in continuare Consiliul stiintific, este organ consultativ stiintific al Institutului, format dintr-un numar de pana la 21 de membri, desemnati de Colegiul national, prin consultarea Academiei Romane si a Ministerului Cercetarii si Inovarii.
(11) Consiliul stiintific este coordonat de un director stiintific, numit de presedintele Institutului prin decizie .
(12) Atributiile directorului stiintific se stabilesc prin fisa postului, aprobata de Colegiul national.
(13) Modul de organizare si functionare ale Colegiului national si Consiliului stiintific se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Institutului."
3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
(1) Institutul este condus de un presedinte, ales de Colegiul national, prin hotarare, dintre personalitatile Revolutiei romane din decembrie 1989, care detine una din calitatile prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Presedintele prezideaza sedintele Colegiului national. Atributiile presedintelui sunt stabilite de Colegiul national prin regulamentul de organizare si functionare.
(2) Colegiul national numeste ca organ executiv un director general, ales dintre membrii Colegiului national, la propunerea presedintelui.
(3) Directorul general este incadrat si salarizat la nivelul functiei asimilate celei de secretar de stat .
(4) Directorul general are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatea curenta a Institutului intre sedintele Colegiului national;
b) asigura gestionarea fondurilor banesti, potrivit legii;
c) prezinta spre aprobare Colegiului national proiectul Programului si proiectul de buget ale Institutului, pentru anul urmator;
d) prezinta spre aprobare Colegiului national bilantul contabil si contul de executie bugetara;
e) duce la indeplinire hotararile Colegiului national si deciziile presedintelui Institutului;
f) este ordonator de credite, in conditiile legii;
g) numeste si elibereaza din functie, potrivit legii, personalul Institutului."
4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 6
(1) Numarul maxim de posturi salarizate ale Institutului este de 25, exclusiv secretarul general si directorul general.
(2) Personalul Institutului este salarizat in conformitate cu reglementarile in vigoare aplicabile personalului platit din fonduri publice.
(3) Regulamentul de organizare si functionare, organigrama si statul de functii ale Institutului se aproba de Colegiul national."


Articolul II
Incetarea calitatii de membru al Colegiului national al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 in conditiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 556/2004 privind infiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se constata de Colegiul national si se comunica Presedintelui Romaniei.


Articolul III
Numirea in noile functii in cadrul Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se realizeaza in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, potrivit organigramei aprobate de Colegiul national.

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind infiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 33/2019    Legea 556/2004    Institutul Revolutiei Romane din Decembre 1989

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.