Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

  Publicat: 17 Mar 2009       65998 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Text actualizat avandu-se in vedere urmatoarele acte:
- Legea nr. 208/2005
- O.G. nr. 41/2005
- Legea nr. 97/2006.

Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(Open-end fund) Schema complexa de organism de plasament colectiv in instrumente financiare transferabile si alte tipuri de active financiare.
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,

(2) C.N.V.M. poate emite, din oficiu sau la cererea unei parti interesate, acte administrative care sa cuprinda aprecieri motivate in legatura cu calificarea unei persoane, institutii, situatii, informatii, operatiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea in, sau excluderea din sfera termenilor si expresiilor cu semnificatia stabilita la alin. (1).

(3) Orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti.

(4) Se considera refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege si faptul de a nu raspunde petitionarului in termenele prevazute de legislatia in vigoare, de la data inregistrarii cererii.

(5) In scopul exercitarii activitatii de supraveghere, C.N.V.M. poate:

a) sa verifice modul de indeplinire a atributiilor si obligatiilor legale si statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum si ale altor persoane in legatura cu activitatea entitatilor reglementate sau supravegheate;

b) sa solicite consiliului de administratie al entitatilor reglementate, prevazute la lit. a), intrunirea membrilor acestuia sau, dupa caz, convocarea adunarii generale a actionarilor, stabilind problemele ce trebuie inscrise pe ordinea de zi;

c) sa solicite tribunalului competent sa dispuna convocarea de adunari generale ale actionarilor, in cazul in care nu sunt respectate prevederile de la lit. b);

d) sa solicite informatii si documente emitentilor ale caror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate intr-un sistem alternativ de tranzactionare;

e) sa efectueze controale la sediul entitatilor reglementate si supravegheate de C.N.V.M.;

f) sa audieze orice persoana in legatura cu activitatile entitatilor reglementate si supravegheate de C.N.V.M.

(6) Registrul C.N.V.M., tinut in conformitate cu prevederile prezentei legi, are caracter public.

(7) Prestarea neautorizata a oricaror activitati care cad sub incidenta prezentei legi, utilizarea neautorizata a sintagmelor servicii de investitii financiare, societate de servicii de investitii financiare, agent pentru servicii de investitii financiare, societate de administrare a investitiilor, societate de investitii, fond deschis de investitii, piata reglementata si bursa de valori, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin. (2) pct. 11, cu marfuri, sau a oricarei combinatii intre acestea, fara respectarea conditiilor legale, atrage raspunderea potrivit legii.TITLUL II
INTERMEDIARICAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 3. - (1) Serviciile de investitii financiare prevazute la art. 5, privind instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 14.

(2) Intermediarii care presteaza servicii de investitii financiare in Romania vor fi inscrisi in registrul tinut de C.N.V.M., dupa cum urmeaza:

a) societatile de servicii de investitii financiare si intermediarii din statele nemembre, in baza autorizatiei acordate de C.N.V.M.;

b) institutiile de credit, autorizate de Banca Nationala a Romaniei;

c) echivalentul institutiilor de credit si al societatilor de servicii de investitii financiare, autorizate de catre autoritatile competente din statele membre.

(3) In toate actele oficiale, intermediarul trebuie sa precizeze, pe langa datele sale de identificare, numarul si data inscrierii in Registrul C.N.V.M.

(4) Drepturile conferite de prevederile prezentului titlu nu pot fi extinse asupra serviciilor prestate in calitate de contraparte a statului, a Bancii Nationale a Romaniei sau a altor institutii si autoritati publice care indeplinesc functii similare in legatura cu politica monetara, cursul de schimb, datoria publica si administrarea rezervelor statului.

(5) Prevederile capitolelor V si IX, precum si cele ale art. 23 alin. (4), art. 24, art. 25 si art. 42 alin. (1) si (2) se aplica corespunzator si institutiilor de credit, supravegherea respectarii acestora fiind asigurata de C.N.V.M.

(6) Respectarea conditiilor de autorizare si a cerintelor de adecvare a capitalului institutiilor de credit este supravegheata de catre Banca Nationala a Romaniei.

Art. 4. - (1) Serviciile de investitii financiare se realizeaza prin persoane fizice, actionand ca agenti pentru servicii de investitii financiare. Acestia isi desfasoara activitatea exclusiv in numele intermediarului ai carui angajati sunt si nu pot presta servicii de investitii financiare in nume propriu.

(2) Nici o persoana fizica sau juridica nu poate presta servicii de investitii financiare fara a fi inscrisa in Registrul C.N.V.M.

(3) C.N.V.M. stabileste proceduri privind inscrierea agentilor pentru servicii de investitii financiare in registrul tinut de C.N.V.M., precum si privind situatiile de incompatibilitate ale acestora.CAPITOLUL II
Servicii de investitii financiareArt. 5. - (1) Serviciile de investitii financiare reglementate de prezenta lege sunt:

1. servicii principale:

a) preluarea si transmiterea ordinelor primite de la investitori in legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor in legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decat pe cont propriu;

c) tranzactionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;

Afişează Legea nr. 297/2004, privind piata de capital pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice