Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

  Publicat: 17 Mar 2009       66003 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Text actualizat avandu-se in vedere urmatoarele acte:
- Legea nr. 208/2005
- O.G. nr. 41/2005
- Legea nr. 97/2006.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,

d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discretionara, cu respectarea mandatului dat de acestia, atunci cand aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

e) subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm si/sau plasamentul de instrumente financiare;

2. servicii conexe:

a) custodia si administrarea de instrumente financiare;

b) inchirierea de casete de siguranta;

c) acordarea de credite sau imprumuturi de instrumente financiare unui investitor, in vederea executarii unor tranzactii cu instrumente financiare, in care respectiva societate de servicii de investitii financiare este implicata in tranzactii;

d) consultanta acordata societatilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie industriala, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile de societati;

e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

f) consultanta de investitii cu privire la instrumentele financiare;

g) servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii financiare prestate.

(2) C.N.V.M. va emite reglementari privind serviciile prestate conform art. 5 alin. (1).CAPITOLUL III
Societatile de servicii de investitii financiareArt. 6. - Societatile de servicii de investitii financiare, denumite in continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societati pe actiuni, emitente de actiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, care au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investitii financiare si care functioneaza numai in baza autorizatiei C.N.V.M.Sectiunea 1
Capitalul initialArt. 7. - (1) Capitalul initial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementarii C.N.V.M., emise in conformitate cu legislatia comunitara, si va fi de cel putin:

a) echivalentul in lei a 50.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, daca S.S.I.F. presteaza serviciile de investitii financiare prevazute la art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. a), b) si d), nu detine fondurile si/sau instrumentele financiare apartinand investitorilor, nu tranzactioneaza instrumente financiare pe cont propriu si nu subscrie in cadrul emisiunilor de valori mobiliare in baza unui angajament ferm;

b) echivalentul in lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, daca S.S.I.F. presteaza serviciile de investitii financiare prevazute la art. 5 pct. 1 lit. a), b) si d) si pct. 2 lit. a), b), d), f) si g), nu tranzactioneaza instrumente financiare pe cont propriu si nu subscrie in cadrul emisiunilor de valori mobiliare in baza unui angajament ferm;

c) echivalentul in lei a 730.000 euro, pentru S.S.I.F. autorizate sa presteze toate serviciile de investitii financiare prevazute la art. 5 alin. (1).

(2) Pana la data de 31 decembrie 2004, S.S.I.F. prevazute la alin. (1) lit. b) au obligatia sa-si majoreze capitalul initial cel putin pana la nivelul echivalentului in lei a 85.000 euro, iar S.S.I.F. prevazute la alin. (1) lit. c) au obligatia sa-si majoreze capitalul initial cel putin pana la nivelul echivalentului in lei a 315.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

(3) Pana la data de 31 decembrie 2005, S.S.I.F. prevazute la alin. (1) lit. b) au obligatia sa-si majoreze capitalul initial cel putin pana la nivelul echivalentului in lei a 105.000 euro, iar S.S.I.F. prevazute la alin. (1) lit. c) au obligatia sa-si majoreze capitalul initial cel putin pana la nivelul echivalentului in lei a 530.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

(4) Pana la data de 31 decembrie 2006, S.S.I.F. prevazute la alin. (1) lit. b) au obligatia sa-si majoreze capitalul initial cel putin pana la nivelul echivalentului in lei a 125.000 euro, iar S.S.I.F. prevazute la alin. (1) lit. c) au obligatia sa-si majoreze capitalul initial cel putin pana la nivelul echivalentului in lei a 730.000 euro, calculat la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

(5) Capitalul initial va fi considerat ca parte din fondurile proprii, incluzand capitalul social subscris si varsat, precum si alte componente ale bilantului contabil, calculat conform metodologiei prevazute in reglementarile C.N.V.M., cu respectarea legislatiei comunitare aplicabile.

(6) In scopul respectarii cerintelor prevazute de legislatia comunitara, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al presedintelui, nivelul capitalului initial al S.S.I.F.

(7) Cursul de referinta la care se face referire in acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea.

(8) S.S.I.F. prevazut la alin. (1) lit. b) poate detine instrumente financiare in cont propriu, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) detinerea instrumentelor financiare in cont propriu a aparut numai ca urmare a unei erori a S.S.I.F. privind executarea corecta a ordinelor clientilor;

b) valoarea totala de piata a instrumentelor financiare detinute in cont propriu reprezinta maximum 15% din capitalul initial al respectivei societati;

c) S.S.I.F. respecta cerintele referitoare la adecvarea capitalului in conformitate cu legislatia comunitara;

d) detinerile de instrumente financiare in cont propriu au caracter accidental si provizoriu si sunt strict limitate la timpul necesar finalizarii respectivelor tranzactii.Sectiunea a 2-a
Autorizarea, suspendarea si retragerea autorizatiei


Afişează Legea nr. 297/2004, privind piata de capital pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice