Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

  Publicat: 17 Mar 2009       65651 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Text actualizat avandu-se in vedere urmatoarele acte:
- Legea nr. 208/2005
- O.G. nr. 41/2005
- Legea nr. 97/2006.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este o conventie internationala in domeniul financiar-valutar si monetar, incheiata in anul 1944 cu ocazia Conferintei monetare internationale care a avut loc la Bretton Woods.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Sunt instrumentele negociabile emise in forma materiala sau evidentiate prin inscrieri in cont, care confera detinatorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii.
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Fapta care constituie, dupa caz, potrivit legii penale: a) o modalitate de savarsire a unor infractiuni cum ar fi ;nerespectarea regimului armelor si munitiilor, .
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Piata special organizata de catre stat, intreprinzatori sau asociatii particulare si mixte,in cadrul carora se pot incheia
Operatiune de intermediere la bursa, efectuata de broker.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Principiu al relatiilor internationale, consacrat in acorduri, in tratate si in conventii de asistenta juridica,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Procedura de cooperare (Articolul 252 din Tratatul CE) a fost introdusa prin Actul Unic European (1986).

(2) Autorizatiile emise entitatilor reglementate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea. Entitatile reglementate sunt obligate ca, pana la termenul prevazut la alin. (1), sa depuna modificari si/sau completari ale documentelor care au stat la baza acordarii autorizatiilor, in scopul incadrarii in prevederile prezentei legi si al inregistrarii acestora in Registrul C.N.V.M.

Art. 282. - (1) Cererile de autorizare nesolutionate si care nu sunt conforme cu prevederile legii trebuie retrase sau completate, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage respingerea cererii.

Art. 283. - (1) In cazul dobandirii sau majorarii unei participatii la capitalul social al unei entitati reglementate, efectuata cu incalcarea prevederilor legale si a reglementarilor emise in aplicarea prezentei legi, drepturile de vot aferente respectivei detineri sunt suspendate de drept .

Actiunile respective se iau in considerare la stabilirea cvorumului necesar adunarii generale a actionarilor.

(2) C.N.V.M. va dispune actionarilor respectivi sa-si vanda, in termen de 3 luni, actiunile aferente participatiei in legatura cu care C.N.V.M. nu si-a exprimat acordul . Dupa expirarea acestui termen, daca actiunile nu au fost vandute, C.N.V.M. dispune entitatii reglementate anularea actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni purtand acelasi numar si vanzarea acestora, urmand ca pretul incasat din vanzare sa fie consemnat la dispozitia dobanditorului initial, dupa retinerea cheltuielilor ocazionate de vanzare.

(3) Consiliul de administratie al entitatii reglementate este raspunzator de indeplinirea masurilor necesare pentru anularea actiunilor, potrivit alin. (2), si vanzarea actiunilor nou-emise.

(4) Daca din lipsa de cumparatori vanzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vanzare partiala a actiunilor nou-emise, entitatea reglementata va proceda, de indata, la reducerea capitalului social, cu diferenta dintre capitalul social inregistrat si cel detinut de actionarii cu drept de vot.

Art. 284. - (1) Infiintarea depozitarului central va avea loc in termenul prevazut la art. 281 alin. (1).

(2) Entitatile care presteaza servicii de registru sunt obligate sa puna la dispozitia depozitarului central registrele societatilor tranzactionate pe pietele reglementate sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare. Termenele si procedurile vor fi stabilite prin reglementari emise de C.N.V.M.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 124, art. 143, art. 146 si art. 157, pana la implinirea termenului stipulat la alin. (1), Bursa de Valori Bucuresti poate sa desfasoare activitati de compensare, decontare, depozitare si registru, precum si orice alte activitati auxiliare referitoare la valorile mobiliare si instrumentele financiare, prin departamente specializate, independente de activitatea de tranzactionare.

Art. 285. - (1) Prin derogare de la prevederile titlului II cap. 1 si 3 din Legea nr. 31/1990, incepand cu data adunarii generale a Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti, care hotaraste transformarea Bursei de Valori Bucuresti in societate comerciala pe actiuni, patrimoniul Bursei de Valori Bucuresti devine patrimoniul S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A.

(2) Pana la data intrunirii Adunarii generale a Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti, prevazuta la alin. (1), Bursa de Valori Bucuresti va proceda la inventarierea si reevaluarea patrimoniului. Pe baza hotararii adoptate de adunarea generala, o parte din activul patrimonial reevaluat al Bursei de Valori Bucuresti se va transforma in capital social al Societatii Comerciale iž«Bursa de Valori Bucurestiiž» - S.A. Capitalul social stabilit va fi repartizat in cote egale, cu titlu gratuit si fara sarcini fiscale, membrilor Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti inregistrati la data adunarii generale prevazute la alin. (1) si se considera subscris si varsat integral de la data acestei adunari generale.

(3) S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. reprezinta continuatorul si succesorul legal in drepturi si obligatii al Bursei de Valori Bucuresti, pastrand aceeasi denumire.

(4) La data adunarii generale a Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti, mentionate la alin. (1), comitetul Bursei de Valori Bucuresti devine Consiliul de administratie al S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A., avand aceeasi componenta; membrii comitetului Bursei de Valori Bucuresti devin membri ai Consiliului de administratie al S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A., pana la expirarea mandatului lor sau pana la urmatoarea adunare generala a actionarilor, daca perioada mandatului a fost depasita.

(5) Comitetul Bursei de Valori Bucuresti va desemna o persoana imputernicita sa efectueze formalitatile de inregistrare si inmatriculare a S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A., pana la data intrunirii adunarii generale a Asociatiei Bursei de Valori Bucuresti, mentionate la alin. (1).

(6) La data inregistrarii S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. la oficiul registrului comertului, Asociatia Bursei de Valori Bucuresti se desfiinteaza de drept .

Art. 286. - (1) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990, in ceea ce priveste actiunile S.I.F. emise in conformitate cu art. 4 din Legea nr. 133/1996, aflate in proprietatea detinatorilor initiali, depasirea limitei stabilite de prevederile art. 103 din Legea nr. 31/1990 se poate face numai prin decizia S.A.I. sau a consiliului de administratie, cu aprobarea C.N.V.M. si in conformitate cu reglementarile emise de aceasta.

Art. 2861. - (1) Orice persoana poate dobandi cu orice titlu sau poate detine, singura ori impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, actiuni emise de catre societatile de investitii financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietatii private, dar nu mai mult de 1% din capitalul social al societatilor de investitii financiare.

(2) Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actiunile detinute de actionarii care depasesc limitele prevazute la alin. (1).

(3) Persoanele mentionate la alin. (1) au obligatia ca la atingerea pragului de 1% sa informeze in maximum 3 zile lucratoare societatea de investitii financiare, C.N.V.M. si piata reglementata pe care sunt tranzactionate respectivele actiuni .

(4) In termen de 3 luni de la data depasirii limitei de 1% din capitalul social al societatilor de investitii financiare, actionarii aflati in aceasta situatie sunt obligati sa vanda actiunile care depasesc limita de detinere .

(5) C.N.V.M. va emite reglementari pentru aplicarea prezentului articol .

Art. 2862. - Societatile de investitii financiare vor lua masuri de modificare a statutelor sau a actelor constitutive, dupa caz, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, in sensul eliminarii oricaror prevederi contrare dispozitiilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care societatile de investitii financiare nu efectueaza modificarile in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, statutele sau actele constitutive se considera modificate de drept, in sensul respectarii limitei de 1% din capitalul social.

Art. 287. - S.C. Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri - S.A. Sibiu, S.C. Bursa Romana de Marfuri - S.A., precum si societatile de brokeraj ale membrilor actionari ai celor doua burse, au obligatia sa se incadreze in prevederile prezentei legi, in termen de maximum 18 luni de la intrarea in vigoare a acesteia.

Art. 288. - (1) Prevederile urmatoarelor articole vor intra in vigoare la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana:

a) art. 37 art. 43;

b) art. 111, art. 112 si art. 113 alin. (1);

c) art. 124 alin. (4);

d) art. 192.

(2) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, entitatile avand sediul in statele membre vor putea desfasura activitati reglementate de prezenta lege, fara eliberarea unei autorizatii in conditii de reciprocitate, in baza acordurilor de cooperare incheiate de C.N.V.M. cu autoritatile competente din statele membre de origine. Supravegherea acestor entitati se va realiza in conditiile prevazute in acordurile respective.

(3) C.N.V.M. va informa Comisia Europeana:

a) cu privire la autorizarea oricarei societati care este filiala unei societati-mama, conform art. 2 alin. (1) pct. 6 si 27, aflate sub jurisdictia unui stat nemembru, precum si cu privire la structura grupului din care societatea-mama respectiva face parte;

b) ori de cate ori societatea-mama mentionata la lit. a) dobandeste o pozitie in cadrul unei societati autorizate de C.N.V.M., care ar deveni astfel filiala respectivei societati-mama;

c) cu privire la orice dificultati intampinate de societatile autorizate de C.N.V.M., care intentioneaza sa se stabileasca sau sa presteze servicii intr-un stat nemembru.

(4) C.N.V.M. va transmite Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, informatii cu privire la:

a) orice cerere de autorizare a oricarei societati care este filiala unei societati-mama, conform art. 2 alin. (1) pct. 6 si 27, aliate sub jurisdictia statului nemembru indicat;

b) orice notificare prin care C.N.V.M. este informata, in conformitate cu art. 18 alin. (2) si art. 61, ca societatea-mama mentionata la lit. a) isi propune sa dobandeasca o pozitie in cadrul unei societati autorizate de C.N.V.M., astfel incat aceasta din urma sa devina filiala respectivei societati-mama.

(5) Entitatile din statele nemembre care desfasoara in Romania activitati reglementate de prezenta lege nu vor beneficia de un tratament mai favorabil comparativ cu cel aplicat entitatilor din statele membre.

Art. 289. - (1) Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) La cerere, C.N.V.M. raporteaza Comisiilor pentru buget, finante si banci ale Senatului si Camerei Deputatilor, Comisiei economice a Senatului si Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare a Camerei Deputatilor, asupra activitatii desfasurate, cu respectarea prevederilor legale privind informatiile confidentiale si cele clasificate."

2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - (1) C.N.V.M. poate participa la activitatea organizatiilor internationale de profil si poate deveni membra a acestor organizatii.

(2) C.N.V.M. va coopera cu autoritatile competente din statele membre si pe baza de reciprocitate cu autoritatile competente din statele nemembre ori de cate ori este necesar, in scopul indeplinirii obligatiilor ce le revin, facand uz de puterile cu care a fost investita de lege.

(3) C.N.V.M. va acorda asistenta autoritatii competente din statele membre, in special in ce priveste schimbul de informatii si cooperarea in activitatile de investigare. Acest tip de asistenta include, fara a se limita la acestea:

a) furnizarea de informatii publice sau nesupuse publicitatii despre ori in legatura cu o persoana fizica sau juridica, subiect al reglementarii, supravegherii ori controlului C.N.V.M.;

b) furnizarea de copii ale inregistrarilor tinute de entitatile reglementate;

c) colaborari cu persoanele care detin informatii despre obiectul unei anchete.

(4) C.N.V.M. va emite reglementari privind procedura de cooperare cu autoritatile competente din statele membre, in conformitate cu legislatia comunitara in vigoare."

Afişează Legea nr. 297/2004, privind piata de capital pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice