Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

  Publicat: 17 Mar 2009       65654 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Text actualizat avandu-se in vedere urmatoarele acte:
- Legea nr. 208/2005
- O.G. nr. 41/2005
- Legea nr. 97/2006.

Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Depasire a legalitatii,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.

Art. 8. - (1) S.S.I.F. va fi autorizata de C.N.V.M. sa presteze servicii de investitii financiare, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) societatea este constituita sub forma juridica a unei societati comerciale pe actiuni;

b) sediul social si sediul central, dupa caz, reprezentand locul unde se afla centrul principal de conducere si de administrare a activitatii, sunt situate in Romania;

c) obiectul de activitate este exclusiv prestarea de servicii de investitii financiare;

d) calificarea, experienta profesionala si integritatea administratorilor, conducatorilor, auditorilor si persoanelor din cadrul compartimentului de control intern corespund prevederilor reglementarilor C.N.V.M.;

e) dovada existentei capitalului initial minim, subscris si integral varsat in numerar, in functie de serviciile de investitii financiare ce vor fi prestate;

f) prezentarea planului de afaceri, descrierea structurii organizatorice si a regulilor de ordine interna;

g) prezentarea contractului incheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si care indeplineste criteriile comune stabilite de C.N.V.M. si Camera Auditorilor Financiari din Romania;

h) prezentarea structurii actionariatului, a identitatii si integritatii actionarilor semnificativi;

i) alte cerinte prevazute in reglementarile C.N.V.M.

(2) Autorizatia acordata de C.N.V.M. unei S.S.I.F. va mentiona expres serviciile de investitii financiare pe care aceasta le poate presta conform prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 1 si 2 si nu poate cuprinde exclusiv serviciile conexe mentionate la art. 5 alin. (1) pct. 2.

(3) In situatia in care S.S.I.F. se afla in legaturi stranse cu o alta persoana fizica sau juridica, C.N.V.M. acorda autorizatia de a presta servicii de investitii financiare acestei S.S.I.F., numai daca aceste legaturi stranse nu impiedica realizarea atributiilor de supraveghere, potrivit prezentei legi.

(4) C.N.V.M. acorda autorizatia S.S.I.F., in termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentatiei complete prevazute de reglementarile in vigoare sau emite, in cazul respingerii cererii, o decizie motivata care poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la data comunicarii ei.

(5) S.S.I.F. poate incepe activitatea la data acordarii autorizatiei, sub conditia dobandirii calitatii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.

Art. 9. - S.S.I.F. are obligatia sa respecte conditiile de autorizare, cerintele prudentiale si de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege si prin reglementarile C.N.V.M., pe toata durata desfasurarii activitatii, si va notifica sau va supune in prealabil autorizarii, dupa caz, orice modificare in modul ei de organizare si functionare, in conformitate cu prevederile reglementarilor C.N.V.M.

Art. 10. - C.N.V.M. este in drept sa nu acorde autorizatia pentru prestarea de servicii de investitii financiare unei societati comerciale, daca:

a) se afla in procedura de insolvabilitate, potrivit legii;

b) oricare dintre actionarii sai semnificativi, membri ai consiliului de administratie sau conducatorii societatii:

1. se afla in situatiile de incompatibilitate prevazute de reglementarile C.N.V.M. sau detine o pozitie semnificativa intr-o societate comerciala care se incadreaza in prevederile lit. a);

2. a fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni de natura economica;

3. a fost sanctionat de C.N.V.M., Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de alte autoritati de reglementare a pietelor financiare cu interzicerea exercitarii oricarei activitati profesionale, pentru perioada in care aceasta interdictie ramane in vigoare;

c) C.N.V.M. constata ca dispozitiile legale, reglementarile emise in aplicarea acestora sau cele administrative, existente in statul nemembru care guverneaza statutul persoanelor avand legaturi stranse cu S.S.I.F., ori dificultatile in implementarea acestor dispozitii impiedica realizarea unei supravegheri prudentiale eficiente ori ca supravegherea din statul nemembru al unui intermediar strain care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficienta;

d) C.N.V.M. nu a fost informata cu privire la identitatea actionarilor persoane fizice si/sau juridice care detin in mod direct sau indirect pozitii semnificative in S.S.I.F. sau cu privire la marimea detinerilor acestor actionari;

e) C.N.V.M. constata ca actionarii, persoane fizice sau juridice, care detin in mod direct sau indirect pozitii semnificative in S.S.I.F., nu corespund cerintelor asigurarii unei gestiuni sanatoase si prudente a S.S.I.F. si realizarii unei supravegheri prudentiale eficiente potrivit prezentei legi;

f) societatea solicitanta nu dispune de capitalul initial, prevazut in reglementarile C.N.V.M.;

g) desi cerintele stipulate la art. 8 alin. (1) sunt indeplinite, se dovedeste ca nu se poate asigura o administrare sanatoasa si prudenta a S.S.I.F.

Art. 11. - C.N.V.M. este in drept sa suspende autorizatia S.S.I.F. pentru o perioada cuprinsa intre 5 si 90 de zile, in caz de nerespectare a prevederilor prezentei legi sau ale reglementarilor C.N.V.M., numai daca nu sunt intrunite conditiile pentru retragerea autorizatiei sau pentru alte sanctiuni mai grave prevazute de lege. Suspendarea poate fi prelungita la expirarea termenului initial, dar nu mai mult de 30 de zile peste termenul maxim stabilit in prezentul articol .

Art. 12. - (1) C.N.V.M. este in drept sa retraga autorizatia de a presta servicii de investitii financiare unei S.S.I.F., in urmatoarele situatii:

a) S.S.I.F. nu a inceput sa presteze serviciile de investitii pentru care a fost autorizata, in termen de 12 luni de la primirea autorizatiei sau nu a prestat nici unul din serviciile autorizate de C.N.V.M., prevazute la art. 5 alin. (1) pct. 1, pe o perioada mai mare de 6 luni, cu exceptia situatiei in care C.N.V.M. a suspendat autorizatia pe aceasta perioada;

b) S.S.I.F. nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei;

c) S.S.I.F. nu respecta reglementarile privind adecvarea capitalului, stabilite de C.N.V.M.;

d) S.S.I.F. sau agentii sai pentru servicii de investitii financiare nu respecta reglementarile C.N.V.M. si/sau ale pietelor reglementate;

e) daca evenimente ulterioare acordarii autorizatiei creeaza incompatibilitate in prestarea de servicii de investitii financiare;

f) alte cazuri prevazute de reglementarile C.N.V.M.

(2) La solicitarea expresa a unei S.S.I.F., in baza unei declaratii de renuntare, C.N.V.M. retrage autorizatia de a presta servicii de investitii financiare, in conformitate cu reglementarile emise in acest sens.

(3) C.N.V.M. anuleaza autorizatia unei S.S.I.F. in cazul in care aceasta a fost obtinuta pe baza unor declaratii sau informatii false ori care au indus in eroare.

Art. 13. - (1) C.N.V.M. va solicita informatii si se va consulta cu autoritatile competente ale unui stat membru inaintea autorizarii unei S.S.I.F., atunci cand aceasta este:

a) o filiala a unui intermediar autorizat in acel stat membru;

b) o filiala a societatii-mama a unui intermediar autorizat in acel stat;

c) este controlata de aceleasi persoane fizice sau juridice care controleaza un intermediar autorizat in acel stat membru.

(2) Autoritatile competente din statele membre, responsabile cu supravegherea institutiilor de credit sau a societatilor de asigurare, vor fi consultate inainte de acordarea autorizatiei unui S.S.I.F., care este:

a) filiala unei institutii de credit sau a unei societati de asigurare autorizate intr-un stat membru;

b) filiala societatii-mama a unei institutii de credit sau a unei societati de asigurare autorizate intr-un stat membru;

c) controlata de aceleasi persoane fizice sau juridice ce controleaza o institutie de credit sau o societate de asigurare autorizata intr-un stat membru.Sectiunea a 3-a
Conducatorii, administratorii, controlul intern si

Afişează Legea nr. 297/2004, privind piata de capital pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice