Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

  Publicat: 17 Mar 2009       66001 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Legea nr. 297/2004, privind piata de capital

Text actualizat avandu-se in vedere urmatoarele acte:
- Legea nr. 208/2005
- O.G. nr. 41/2005
- Legea nr. 97/2006.

Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorānd din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare;
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare,
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget).
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa constānd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, pāna la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.

actionarii semnificativiArt. 14. - (1) Conducerea S.S.I.F. trebuie sa fie asigurata de cel putin doua persoane . Conducatorii trebuie sa fie angajati ai S.S.I.F. cu contract individual de munca si pot fi membri ai consiliului de administratie.

(2) Conducatorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare ale S.S.I.F., sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a acesteia si sunt investite cu competenta de a angaja raspunderea intermediarului; in aceasta categorie nu se includ persoanele care asigura conducerea nemijlocita a compartimentelor din cadrul S.S.I.F., a sucursalelor si a altor sedii secundare. In cazul sucursalelor intermediarilor, persoane juridice straine care presteaza servicii de investitii financiare pe teritoriul Romaniei, conducatorii sunt persoanele imputernicite de intermediarul, persoana juridica straina, sa conduca activitatea sucursalei si sa angajeze legal in Romania intermediarul, persoana juridica straina.

(3) Conducatorii trebuie sa asigure efectiv conducerea curenta a activitatii S.S.I.F., sa exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti si cel putin unul dintre acestia sa ateste cunoasterea limbii romane. Ei trebuie sa aiba studii superioare absolvite cu examen de licenta in unul dintre domeniile economic, juridic ori in alt domeniu care sa se circumscrie activitatii financiare sau sa fi absolvit cursuri post-universitare in unul dintre aceste domenii si sa aiba o experienta de minimum 3 ani in domeniul financiar-bancar sau al pietei de capital .

Art. 15. - Administrarea unei S.S.I.F. poate fi asigurata numai de catre persoane fizice.

Art. 16. - S.S.I.F. va organiza un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectarii de catre societate si personalul acesteia a legislatiei in vigoare incidente pietei de capital, precum si a normelor interne.

Art. 17. - Conditiile privind autorizarea personalului, organizarea si functionarea compartimentului de control intern vor fi prevazute prin reglementarile C.N.V.M.

Art. 18. - (1) Orice persoana care isi propune sa achizitioneze, direct sau indirect, actiuni la o S.S.I.F., prin care ar dobandi o pozitie semnificativa, trebuie sa notifice in prealabil C.N.V.M., indicand marimea pozitiei avute in vedere.

(2) Orice actionar semnificativ care isi propune sa-si mareasca participatia, astfel incat aceasta sa atinga sau sa depaseasca 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care intentioneaza ca respectiva S.S.I.F. sa devina o filiala a sa, trebuie sa notifice in prealabil C.N.V.M.

(3) C.N.V.M. se va pronunta in termen de 90 de zile de la data notificarii si, daca este cazul, poate interzice, prin decizie, dobandirea unei asemenea pozitii. In cazul aprobarii, decizia C.N.V.M. va stabili si termenul maxim in care trebuie sa se realizeze dobandirea pozitiei notificate.

(4) Orice persoana care isi propune sa-si diminueze, direct sau indirect, pozitia semnificativa din cadrul unei S.S.I.F. trebuie sa notifice in prealabil C.N.V.M., indicand marimea pozitiei avute in vedere.

(5) Orice actionar semnificativ care isi propune sa-si diminueze, direct sau indirect, participatia, care reprezinta mai putin de 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care are ca rezultat pierderea de catre S.S.I.F. a calitatii de filiala a sa, trebuie sa notifice in prealabil C.N.V.M.

(6) Daca persoana prevazuta la alin. (1) si (2) este o S.S.I.F., o institutie de credit sau o societate de asigurare autorizata in alt stat, societatea-mama a unei S.S.I.F., a unei institutii de credit sau a unei societati de asigurare autorizate in alt stat, o persoana fizica sau juridica ce controleaza o S.S.I.F., o institutie de credit ori o societate de asigurare autorizata in alt stat, si daca, urmare a acelei achizitii, S.S.I.F.-ul in care persoana care intentioneaza sa achizitioneze actiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlata de aceasta, intentia de dobandire a actiunilor va face obiectul unei consultari prealabile, asa cum a fost prevazuta la art. 13.

(7) S.S.I.F. va informa C.N.V.M., de indata ce va lua la cunostinta, cu privire la orice achizitie sau instrainare a actiunilor sale, care ar conduce la depasirea sau situarea sub nivelurile prevazute la alin. (1), (2), (4) si (5).

(8) Periodic, cel putin anual, S.S.I.F. va comunica C.N.V.M. identitatea actionarilor ei semnificativi si marimea participatiilor acestora si, dupa caz, orice alte date si informatii cu privire la aceste persoane, solicitate prin reglementarile C.N.V.M.

Art. 19. - (1) C.N.V.M. poate interzice unei persoane dobandirea unei pozitii prevazute la art. 18 alin. (1) si (2) daca, tinand seama de necesitatea de a garanta administrarea prudenta a societatii, apreciaza ca persoana care ar ocupa o astfel de pozitie poate prejudicia functionarea in bune conditii a societatii sau o buna supraveghere a acesteia.

(2) In scopul verificarii integritatii unui actionar al unei S.S.I.F. sau a unei persoane care intentioneaza sa achizitioneze, direct sau indirect, actiuni ale unei S.S.I.F., C.N.V.M. poate solicita furnizarea datelor de identificare a oricarui actionar, persoana fizica si/sau juridica, ce detine, in mod direct sau indirect, o pozitie semnificativa.

Art. 20. - (1) In situatia in care actionarii semnificativi, membrii consiliului de administratie, conducatorii sau personalul compartimentului de control intern nu asigura administrarea prudenta a S.S.I.F., C.N.V.M. va dispune masurile necesare pentru remedierea situatiei, care se pot referi, printre altele, la interdictii, sanctiuni impotriva administratorilor si/sau a conducerii, precum si impotriva persoanelor din cadrul compartimentului de control intern.

(2) Masuri similare pot fi aplicate si persoanelor vinovate de nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 alin. (1) si (2).

(3) In cazul in care dobandirea sau majorarea unei pozitii semnificative a fost efectuata fara acordul C.N.V.M., drepturile de vot aferente sunt nule de drept, iar eventualele voturi deja exprimate vor fi anulate corespunzator.

Art. 21. - In cazul in care influenta exercitata de catre persoanele la care se face referire la art. 18 alin. (1) si (2) si art. 20 risca sa prejudicieze administrarea unei S.S.I.F., C.N.V.M. va adopta masuri pentru suspendarea exercitarii drepturilor de vot aferente actiunilor detinute de respectivii actionari.CAPITOLUL IV
Reguli prudentialeArt. 22. - In scopul protectiei investitorilor, asigurarii stabilitatii, competitivitatii si bunei functionari a pietelor, C.N.V.M. va emite reglementari privind cerintele prudentiale si de adecvare a capitalului pentru evaluarea corecta a riscurilor, in scopul prevenirii si limitarii efectelor acestora.

Art. 23. - (1) Intermediarii autorizati de C.N.V.M. au obligatia sa prezinte situatiile lor financiare, precum si rapoarte periodice.

(2) C.N.V.M va emite reglementari privind continutul, forma si termenele de transmitere a rapoartelor mentionate la alin. (1).

(3) C.N.V.M. poate verifica veridicitatea datelor inscrise in situatiile financiare si in raportarile periodice, prin inspectii.

(4) Intermediarii sunt obligati sa pastreze, pe o perioada de cel putin 5 ani, informatiile si datele privind serviciile de investitii financiare prestate in conformitate cu prevederile art. 5, in legatura cu un instrument financiar tranzactionat, indiferent daca aceste tranzactii s-au desfasurat pe o piata reglementata sau nu.

Art. 24. - (1) Intermediarii vor respecta in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii lor, regulile de prudentialitate stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli prudentiale se vor referi, fara a se limita la:

a) proceduri administrative si contabile corespunzatoare, de control si siguranta pentru procesarea electronica a datelor, precum si mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzactiile personale ale salariatilor;

b) proceduri adecvate care sa asigure separarea instrumentelor financiare apartinand investitorilor de cele apartinand intermediarului, in scopul protejarii drepturilor lor de proprietate, in special in situatia insolventei intermediarului, precum si impotriva folosirii acestor instrumente financiare de catre intermediari, in tranzactiile pe cont propriu, in afara situatiei in care investitorii consimt in mod expres;

c) proceduri adecvate care sa asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul protejarii dreptului de proprietate, cu exceptia institutiilor de credit, care sa previna folosirea acestor fonduri in interesul firmei;

d) pastrarea inregistrarilor tranzactiilor desfasurate, pentru a permite C.N.V.M. sa supravegheze respectarea regulilor prudentiale, regulilor de conduita in afaceri, precum si a altor cerinte legislative si reglementare;

e) existenta unei structuri organizatorice care trebuie sa minimizeze riscul unui conflict de interese intre investitor si intermediar ori intre investitorii aceluiasi intermediar. In situatia infiintarii unei sucursale, structura organizatorica a acesteia nu trebuie sa contravina regulilor de conduita pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de catre statul membru gazda.

(2) Creditorii unui intermediar nu pot apela, in nici o situatie, la activele investitorilor, inclusiv in cazul procedurii de insolvabilitate. Un intermediar nu poate folosi activele unui client in scopul garantarii tranzactiilor incheiate pe cont propriu sau in contul altui client, cu exceptia cazului in care clientul isi da acordul in scris.

Art. 25. - Inaintea prestarii de servicii de investitii financiare, intermediarii vor informa investitorii cu privire la fondurile sau schemele de compensare a investitorilor.CAPITOLUL V
Reguli de conduita

Afişează Legea nr. 297/2004, privind piata de capital pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice