Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Hotararea nr. 343/2019 pentru modificarea unor acte normative in domeniul programelor guvernamentale de garantare

Hotararea nr. 343/2019 pentru modificarea unor acte normative in domeniul programelor guvernamentale de garantare

  Publicat: 06 Jun 2019       1900 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Hotararea nr. 343/2019 pentru modificarea unor acte normative in domeniul programelor guvernamentale de garantare

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.

Articolul I
Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
"b) costul total al finantarilor acordate in cadrul programului se compune din:
- rata dobanzii stabilite pe baza indicelui de referinta pentru creditele acordate consumatorilor, denumit in continuare IRCC, plus o marja de maximum 2% pe an pentru creditele in lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator; marja nu include costul evaluarii imobilului, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate si comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, dupa caz;
- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM si recuperat de la beneficiar . Nivelul comisionului de gestiune si al comisionului unic de analiza, calculat la soldul garantiei statului, se negociaza anual intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice;
c) finantatorii au obligatia prevederii exprese in contractele de credit a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu IRCC si separat a costurilor cu comisioanele;".
2. La articolul 21, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
"b) costul total al finantarilor acordate in cadrul programului se compune din:
- rata dobanzii IRCC plus o marja de maximum 2% pe an pentru creditele in lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator; marja nu include costul evaluarii terenului, locuintei, devizelor estimative si situatiilor de lucrari si nici costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, dupa caz;
- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM si recuperat de la beneficiar . Nivelul comisionului de gestiune si al comisionului unic de analiza, calculat la soldul garantiei statului, se negociaza anual intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice;
c) finantatorii au obligatia prevederii exprese in contractele de credit a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu IRCC si separat a costurilor cu comisioanele;".


Articolul II
Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.053/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 891 din 8 decembrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Costul total al finantarilor acordate in cadrul Programului, care este suportat de catre beneficiar, se compune din rata dobanzii stabilite pe baza indicelui de referinta pentru creditele acordate consumatorilor, denumit in continuare IRCC, plus o marja de maximum 3% pe an; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator si cheltuielile obligatorii legate de finantare, in toate etapele finantarii; marja nu include costul asigurarii, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, prima de garantare, penalitatile percepute conform contractului de finantare ."
2. La articolul 8, litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) finantatorii au obligatia prevederii exprese in contractele de finantare a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu IRCC si separat a costurilor cu comisioanele legate de finantare;".
3. La articolul 9, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) rata dobanzii IRCC plus o marja de maximum 3% pe an; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator si cheltuielile obligatorii legate de finantare, in toate etapele finantarii; marja nu include costul asigurarii, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, prima de garantare, penalitatile percepute conform contractului de finantare;".
4. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 28
Finantatorii transmit o declaratie pe propria raspundere, semnata si asumata de reprezentantii legali ai acestora, care sa contina angajamentul de respectare a incadrarii costului finantarii cu garantie guvernamentala in marja maxima de 3% peste indicele IRCC."


Articolul III
Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTESTE IN TINE", aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 741/2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 821 din 25 septembrie 2018, cu completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) rata dobanzii stabilite pe baza indicelui de referinta pentru creditele acordate consumatorilor, denumit in continuare IRCC, plus o marja de maximum 2% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea si derularea creditului in toate etapele finantarii;".
2. La articolul 10, litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) vor asigura prevederea expresa in contractele de finantare a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu IRCC si separat a costurilor cu comisioanele legate de finantare;".
3. La articolul 22 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) nivelul costurilor totale, respectiv marja maxima anuala peste nivelul IRCC, pe care le vor aplica creditelor acordate in cadrul programului, catre fondurile de garantare si M.F.P.;".

Afişează Hotararea nr. 343/2019 pentru modificarea unor acte normative in domeniul programelor guvernamentale de garantare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 343/2019    Programe guvernamentale de garantare    inisterul Finantelor Publice    Prima casa    Investeste in tine

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.