Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Instructiunile specifice privind acreditarea si evaluarea periodica a centrelor comunitare de invatare permanenta, din 15.04.2019

Instructiunile specifice privind acreditarea si evaluarea periodica a centrelor comunitare de invatare permanenta, din 15.04.2019

  Publicat: 11 Jun 2019       135 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 465 din 10.06.2019

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.

Articolul 1
Centrul comunitar de invatare permanenta se infiinteaza conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 598/2017 pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodica, organizare si functionare a centrelor comunitare de invatare permanenta si ale Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 2
Centrele comunitare de invatare permanenta, denumite in continuare CCIP, sunt entitati publice in subordinea autoritatilor administratiei publice locale.


Articolul 3
Hotararea de infiintare a CCIP, emisa de autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, va fi transmisa:
a) inspectoratului scolar judetean (ISJ) din judetul in care CCIP este autorizat administrativ/infiintat; fiecare ISJ va raporta anual, in luna decembrie, Ministerului Educatiei Nationale informatiile privitoare la infiintarea CCIP din judetul respectiv;
b) structurii locale/judetene aflate in subordinea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale; structura locala/judeteana va raporta anual, in luna decembrie, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale informatiile privitoare la infiintarea CCIP din judetul respectiv;
c) altor ministere/institutii, la solicitarea expresa a acestora.


Articolul 4
(1) Prin procesul de acreditare a centrului comunitar de invatare permanenta se intelege dobandirea dreptului de desfasurare a activitatilor prin care CCIP poate duce la indeplinire atributiile din domeniul sau de activitate .
(2) Dobandirea dreptului de desfasurare a activitatilor se realizeaza, dupa caz, prin parcurgerea unui proces de acreditare/autorizare/avizare administrativa prealabila, daca exista institutii de reglementare sau, in lipsa acestor institutii, prin decizie proprie de aprobare la nivel local pentru fiecare activitate/program/curs, conform art. 5.


Articolul 5
Acreditarea/Autorizarea/Avizarea administrativa prealabila sau aprobarea prin decizie proprie la nivel local a activitatilor/programelor/cursurilor propuse de catre CCIP presupune parcurgerea unui proces de:
a) acreditare a activitatilor/programelor/cursurilor propuse de catre CCIP, daca pentru acest proces exista institutie de reglementare;
b) autorizare a activitatilor/programelor/cursurilor propuse de catre CCIP, daca pentru acest proces exista institutie de reglementare;
c) avizare a activitatilor/programelor/cursurilor propuse de catre CCIP, daca pentru acest proces exista institutie de reglementare;
d) aprobare prin decizie proprie la nivel local a activitatilor/programelor/cursurilor propuse de catre CCIP, emisa de catre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, daca obtinerea dreptului de desfasurare a activitatilor respective nu este reglementata de unul dintre procesele enumerate la lit. a), b) sau c) ale prezentului articol .


Articolul 6
(1) Dobandirea dreptului de desfasurare a activitatilor - prin oricare dintre procesele enumerate la art. 5 lit. a), b) sau c) - este conditionata de respectarea prevederilor legislative, metodologice si procedurale specifice institutiilor de reglementare care gestioneaza procesul respectiv.
(2) Aprobarea deciziei proprii la nivel local, conform precizarilor art. 5 lit. d), este conditionata de existenta procedurilor interne, elaborate in mod specific, in functie de tipul activitatilor, in cadrul CCIP.


Articolul 7
Documentele care atesta dreptul CCIP de a desfasura activitati care necesita proces de acreditare/autorizare/avizare administrativa prealabila/aprobare prin decizie proprie la nivel local se transmit de catre CCIP:
a) inspectoratului scolar judetean (ISJ) din judetul in care CCIP este autorizat administrativ/infiintat; fiecare ISJ va raporta anual, in luna decembrie, Ministerului Educatiei Nationale informatiile privitoare la centrele comunitare de invatare permanenta din judetul respectiv care au primit dreptul de a desfasura activitati in urma unui proces de acreditare/autorizare/avizare/aprobare prin decizie proprie la nivel local;
b) structurii locale/judetene aflate in subordinea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale; structura locala/judeteana va raporta anual, in luna decembrie, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale informatiile privitoare la centrele comunitare de invatare permanenta din judetul respectiv care au primit dreptul de a desfasura activitati in urma unui proces de acreditare/autorizare/avizare/aprobare prin decizie proprie la nivel local.


Articolul 8
Dupa acreditare, CCIP se supune procesului de evaluare periodica care presupune:
a) evaluarea periodica a activitatilor/programelor/cursurilor acreditate/autorizate/avizate care se realizeaza conform legislatiei specifice de acreditare/autorizare/avizare;
b) evaluarea periodica a activitatilor/programelor/cursurilor aprobate prin decizie proprie la nivel local care se realizeaza conform procedurilor specifice elaborate in cadrul CCIP.


Articolul 9
Evaluarea periodica a CCIP este procesul prin care se verifica modul de indeplinire a atributiilor acestuia, conform conditiilor de acreditare a CCIP.


Articolul 10
Evaluarea periodica presupune, dupa caz:
a) evaluare interna, realizata conform legislatiei specifice in domeniu si/sau procedurilor specifice elaborate in cadrul CCIP;
b) evaluare externa, realizata de catre institutii abilitate, conform legislatiei specifice in domeniu .

Afişează Instructiunile specifice privind acreditarea si evaluarea periodica a centrelor comunitare de invatare permanenta, din 15.04.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Instructiuni specifice    Acreditare si evaluare    Centre comunitare de invatare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.