Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Norma "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului", din 04.06.2019

Norma "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului", din 04.06.2019

  Publicat: 13 Jun 2019       2500 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 482 din 13.06.2019

Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Credit prin care furnizorul livreaza cumparatorului marfa cu plata amanata (pe credit) pe baza imprumutului in bani pe care il primeste de la o banca, pe o perioada determinata cu plata dobanzii convenite.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
(Consortium) Grup de companii format in scopul promovarii unui obiectiv comun sau al angajarii intr-un proiect benefic pentru toti membrii.
Credit prin care furnizorul livreaza cumparatorului marfa cu plata amanata (pe credit) pe baza imprumutului in bani pe care il primeste de la o banca, pe o perioada determinata cu plata dobanzii convenite.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit si altele).
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit si altele).
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Tip special de acord, prin care o intreprindere (francizor) ii cedeaza alteia (francizatul), in schimbul unei compensatii financiare directe sau indirecte, dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industriala sau intelectuala (franciza), in scopuri de productie sau de comercializare a anumitor tipuri de produse si / sau de servicii.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Articolul 1

(1) Prezenta norma stabileste termenii si conditiile in baza carora Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. (denumita in continuare EximBank) realizeaza, in numele si in contul statului, operatiuni de asigurare a creditelor la export si a investitiilor realizate de companii romanesti in strainatate.
(2) In baza prezentei norme, EximBank asigura, in numele si in contul statului, exporturile romanesti de bunuri si/sau servicii cu plata amanata, realizate intr-o perioada egala cu sau mai mare de 2 ani (care include durata de rambursare si durata de fabricatie), precum si investitiile romanesti in strainatate. EximBank realizeaza aceste operatiuni in limitele competentelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementarilor in vigoare.
(3) Tipurile de polite de asigurare emise de EximBank in numele si in contul statului si ale caror mecanisme sunt reglementate de prezenta norma sunt urmatoarele:
a) polita de asigurare a creditului furnizor;
b) polita de asigurare a creditului cumparator;
c) polita de asigurare a investitiilor romanesti de capital in strainatate.

Articolul 2
Pentru asigurarea creditelor la export si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, EximBank poate incheia contracte, conventii, acorduri de reasigurare/coasigurare facultative. Acestea se incheie pe baza aprobarii Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, denumit in continuare C.I.F.G.A.

Articolul 3
(1) Sursa de realizare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EximBank - S.A., republicata, cu completarile ulterioare, "Fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operatiunilor de export in leasing si a investitiilor romanesti in strainatate, precum si a activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale", denumit in continuare Fondul .
(2) Fondul va putea fi angajat in limita maxima de expunere stabilita de catre C.I.F.G.A.

CAPITOLUL II
Definitii

Articolul 4
In sensul prezentei norme, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
1. asigurarea creditului la export - instrument financiar specific, de sustinere oficiala de catre stat a exportului de bunuri si servicii originare din Romania, care consta in acoperirea riscurilor comerciale, politice si de forta majora aferente creditelor la export;
2. asigurarea investitiilor de capital in strainatate - instrument financiar specific, de sustinere oficiala de catre stat a investitiilor de capital realizate de companii romanesti in tari cu risc politic ridicat, care consta in acoperirea riscurilor politice care impiedica realizarea investitiei/proiectului de investitie;
3. asigurat:
a) exportatorul roman care acorda creditul furnizor in baza unui contract de export;
b) institutia financiara, consortiul de institutii financiare sau reprezentantul legal al consortiului de institutii financiare care fie acorda un credit cumparator, fie finanteaza un credit furnizor pentru realizarea unui contract de export;
c) persoana juridica romana care realizeaza investitia de capital in strainatate.
4. avans - suma care trebuie achitata exportatorului roman de catre cumparatorul extern, cel mai tarziu la data de inceput a creditului la export4 si care nu poate fi mai mica de 15% din valoarea bunurilor/serviciilor exportate; pentru determinarea avansului, valoarea bunurilor/serviciilor exportate se poate reduce proportional daca tranzactia include bunuri si servicii dintr-o terta tara care nu sunt acoperite de asigurare;
4 Conform definitiei din Acordul OCDE, anexa II la Regulament.
5. beneficiarul investitiei - compania, asociatia, parteneriatul sau orice forma de entitate din tara-gazda, care detine dreptul de proprietate sau dreptul de a dispune de activele care contribuie la implementarea investitiei de capital in strainatate;
6. costuri locale - cheltuieli efectuate de exportator in tara debitorului cu bunurile si serviciile care sunt necesare fie pentru executarea de catre exportator a contractului de export, fie pentru finalizarea proiectului din care face parte contractul de export; in aceasta categorie nu este inclus comisionul platibil de catre exportator agentului sau din tara debitorului;
7. costuri locale eligibile - partea din costurile locale care poate fi luata in calculul sumei asigurate, a carei valoare nu poate depasi valoarea avansului;
8. credit cumparator - imprumutul acordat de o institutie financiara sau de un consortiu de institutii financiare cumparatorului extern sau bancii acestuia, in scopul platii contravalorii bunurilor/serviciilor achizitionate de la exportatorul roman;
9. credit furnizor - finantarea de catre exportator a importatorilor de bunuri/servicii originare din Romania, prin acceptarea efectuarii platii de catre acestia la un anumit termen de la livrare (plata pe credit);
10. credit la export - facilitate financiara care permite cumparatorului extern sa achizitioneze bunuri/servicii de la exportatorul roman si sa le achite la un anumit termen de la livrare (plata pe credit). Creditul la export poate avea forma creditului furnizor sau a creditului cumparator;
11. debitor - cumparatorul extern (public sau privat) sau garantul acestuia, care are obligatia de a plati contravaloarea bunurilor/serviciilor exportate. In cazul asigurarii creditului cumparator, debitorul este imprumutatul, semnatar al Acordului de credit cumparator, care poate fi cumparatorul extern sau banca acestuia;
12. debitor public - orice entitate care reprezinta, sub orice forma, insasi autoritatea publica si care nu poate fi declarata insolvabila din punct de vedere juridic sau administrativ: fie entitati suverane care actioneaza in numele si cu garantia statului (ministerul de finante, banca centrala, alte asemenea), entitati publice subordonate (autoritati regionale, locale sau parastatale), alte institutii similare;
13. despagubire - suma pe care o poate plati EximBank asiguratului in cazul producerii riscului acoperit, rezultata prin aplicarea procentului asigurat la pierderea asigurata;
14. exportator - persoana juridica romana, legal constituita, autorizata sa desfasoare activitati de export, inclusiv comisionarul, contractantul general, subcontractantul, proiectantul general, antreprenorul general angajati in realizarea contractului de export;
15. fransiza - partea procentuala din suma asigurata sau din pierderea asigurata care nu este suportata de catre EximBank;
16. investitia de capital in strainatate - orice fel de investitie de capital (stabilita in conformitate cu reglementarile legale in vigoare in tara-gazda) realizata pe teritoriul tarii-gazda, aflata in proprietatea sau sub controlul direct/indirect al asiguratului, care consta in:
a) investitii directe de capital, cum ar fi: actiuni sau drepturi de proprietate intr-o companie sau entitate cu personalitate juridica; dreptul de a participa la profituri sau castiguri din lichidarea oricarei companii infiintate in parteneriat; drepturi de participatie la activele unei companii fara personalitate juridica; investitii de portofoliu, inclusiv participatii minoritare in companii constituite in parteneriat; actiuni preferentiale si actiuni ce rezulta din conversia instrumentelor de debit; imprumuturi acordate de investitor pentru beneficiarul investitiei, unde imprumutul are o maturitate mai mare de 1 an (daca orice astfel de imprumut are o maturitate mai mare de 1 an, dar mai mica de 3 ani, asigurarea poate fi avuta in vedere daca investitorul a demonstrat un angajament pe termen lung fata de proiectul de investitii); alte forme similare stabilite prin lege;
b) investitii indirecte de capital, care au loc pe o perioada mai mare de 3 ani si care depind in mod nemijlocit de productia, veniturile sau profitul rezultat de pe urma investitiei, cum ar fi: contracte de impartire a productiei; contracte de participare la profit; contracte de management; acorduri de franciza in care francizorul ofera beneficiarului francizei un pachet de resurse, cum ar fi marci de piata, know-how, asistenta in management; acorduri de licenta in care cel care ofera licenta catre beneficiarul licentei ofera si tehnologia; contracte la cheie in care contractorul este responsabil cu infiintarea unei unitati complete de productie sau servicii in tara-gazda; acorduri de leasing in care finantatorul/locatorul inchiriaza bunurile de capital utilizatorului/locatarului si in care platile depind substantial de productia, veniturile sau profiturile proiectului de investitii; obligatiuni subordonate emise de beneficiarul investitiei; garantiile sau alte asemenea titluri acordate de investitor pentru imprumuturi luate de beneficiarul investitiei; alte forme similare stabilite prin lege;
17. insolventa debitorului - insolventa va fi considerata a aparea in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) impotriva debitorului exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de insolventa, in conformitate cu legislatia in vigoare in tara debitorului;
b) s-a hotarat dizolvarea/lichidarea debitorului, in conformitate cu legislatia in vigoare in tara debitorului;
c) exista alte decizii, cu efecte stabilite de lege si constatate de instanta, care atesta insolventa de drept a debitorului;
18. operator economic asociat - orice companie controlata de solicitant in mod direct/indirect sau care controleaza solicitantul in mod direct/indirect sau care este direct/indirect controlata de aceeasi companie care controleaza solicitantul. Situatia de control poate aparea in urmatoarele cazuri:
a) compania care controleaza alta companie detine in mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot in cadrul acesteia (compania controlata), respectiv majoritatea indirecta a drepturilor de vot prin intermediul oricaror altor companii (controlate) sau ca urmare a acordurilor incheiate cu alti actionari; sau
b) in cazul in care compania (ce detine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii companiei, directorii executivi si alte persoane detinand functii similare in cadrul unei companii (controlate); sau
c) mai mult de jumatate din membrii organelor de conducere ale companiei (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzand administratorii, directorii executivi si alte functii similare, sau din orice alte organe administrative sau persoane imputernicite ale companiei (ce detine controlul) sau ale oricarei altei companii asociate acesteia; sau
d) compania (ce detine controlul) poate avea o influenta de control (decisiva) asupra conducerii altei companii;

Afişează Norma "Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului", din 04.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Asigurarea creditelor la export    Investitii de capital    EximBank

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.