Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Normele tehnice pentru desfasurarea activitatii Inspectiei de stat in zootehnie, din 12.06.2019

Normele tehnice pentru desfasurarea activitatii Inspectiei de stat in zootehnie, din 12.06.2019

  Publicat: 18 Jun 2019       236 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 490 din 14.06.2019.

Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Numirea in functia de reprezentant diplomatic permanent intr-un stat strain
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.

Articolul 1
Inspectia de stat in zootehnie, denumita in continuare Inspectia de stat, functioneaza in subordinea directa a directorului general al Agentiei Nationale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", denumita in continuare ANZ.


Articolul 2
(1) Inspectia de stat face parte integranta din ANZ, este condusa de un director subordonat directorului general al ANZ si de un sef serviciu .
(2) Pentru indeplinirea atributiilor, Inspectia de stat colaboreaza cu specialistii celorlalte compartimente din cadrul ANZ.
(3) Activitatile specifice Inspectiei de stat sunt desfasurate de persoane abilitate, detinatoare de legitimatie de inspector de stat, care desfasoara activitati de control si inspectie oficiala in domeniul zootehnic privind reproductia si ameliorarea animalelor de interes zooeconomic, identificarea si inregistrarea ecvideelor, identificarea stupilor si stupinelor, conservarea patrimoniului genetic in zootehnie, importul-exportul de material biologic de reproductie, producatorii si prim-cumparatorii de lapte, precum si implementarea proiectelor de amenajamente pastorale.


Articolul 3
Inspectia de stat exercita controlul oficial si inspectia in domeniul prevazut la art. 2 alin. (3) astfel:
a) intocmeste planul anual de inspectii, verificare si control in functie de obiective, activitati specifice, termene, reglementari legislative si proceduri de lucru, care se aproba prin decizie a directorului general;
b) aplica si respecta prevederile legislatiei in vigoare, legislatiei europene transpuse in legislatia nationala si ale normelor emise de Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si de ANZ, pe teritoriul tarii, si solutioneaza sesizarile si reclamatiile in domeniu;
c) controleaza circulatia materialului biologic de reproductie pe teritoriul tarii si modul in care se respecta legislatia specifica, precum si normele tehnice si procedurile elaborate de ANZ, pentru producerea, comercializarea si utilizarea materialului seminal refrigerat si congelat, a embrionilor, a oualor de incubatie, precum si a hibrizilor comerciali;
d) controleaza modul de aplicare a sistemului de individualizare, identificare si inregistrare la animalele cuprinse in programele de ameliorare;
e) controleaza respectarea normelor tehnice referitoare la organizarea si desfasurarea montei naturale autorizate;
f) controleaza corectitudinea si veridicitatea inscrisurilor in evidentele zootehnice pentru toate speciile de animale de interes zooeconomic;
g) controleaza comertul intracomunitar, importul din tari terte si exportul de material biologic de reproductie (material seminal congelat, embrioni, oua de incubatie, animale vii, material biologic apicol);
h) verifica respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selectie, de reproductie si statiile de incubatie, controleaza respectarea normelor tehnice privind producerea si comercializarea oualor pentru incubatie si a puilor de pasari de ferma;
i) efectueaza controale oficiale asupra operatorilor, respectiv societati de ameliorare, exploatatii de ameliorare, parti terte desemnate de societatile de ameliorare sau exploatatiile de ameliorare, centre de colectare sau de depozitare a materialului seminal, centre de colectare sau producere a embrionilor si crescatori de animale, pentru verificarea conformitatii cu normele prevazute de legislatia in vigoare;
j) controleaza indeplinirea si respectarea conditiilor de autorizare si/sau acreditare a organizatiilor si/sau asociatiilor, precum si a prestatorilor de servicii implicate/implicati in organizarea si desfasurarea activitatii de ameliorare si reproductie la animale;
k) efectueaza controale tematice in targuri si oboare de animale, in trafic sau exploatatiile de animale;
l) efectueaza controlul si inspectia laboratoarelor pentru analiza fizico-chimica a laptelui;
m) controleaza implementarea amenajamentelor pastorale, conform legislatiei in vigoare;
n) efectueaza controale la producatorii si prim-cumparatorii de lapte, conform legislatiei in vigoare;
o) efectueaza controale la stupinele de elita, multiplicare si productie, conform legislatiei in vigoare;
p) actioneaza in toate sectoarele din domeniul cresterii animalelor, precum si in regimul de circulatie al acestora, colaboreaza cu specialisti ai Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ai directiilor judetene sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si specialisti ai Inspectoratului General al Politiei Romane, ai Directiei de ordine publica si ai inspectoratelor de politie judetene;
q) reprezinta organul abilitat de stat in domeniu care constata contraventiile si aplica sanctiuni contraventionale in domeniul sau de competenta si instituie alte masuri adecvate de natura administrativa pentru prevenirea si remedierea cazurilor de neconformitate.


Articolul 4
Inspectia de stat constata si aplica contraventiile la normele din domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea, reproductia, conservarea si managementul resurselor genetice la animale, implementarea amenajamentelor pastorale, identificarea si inregistrarea ecvideelor, controlul la producatorii si prim-cumparatorii de lapte, prevazute la art. 42 din Legea zootehniei nr. 32/2019, art. 30- 32 din Legea calului nr. 389/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 18 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Legea apiculturii nr. 383/2013, cu modificarile ulterioare, art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 191/2012, art. 13 si 14 din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate, art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 186/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in caz de infractiuni sesizeaza organele de stat abilitate in acest sens.


Articolul 5
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii Inspectiei de stat, imputerniciti de directorul general al ANZ, prin completarea procesului-verbal al carui model este prevazut in anexa nr. 2 la ordin .


Articolul 6
(1) Modelul legitimatiei pentru persoanele imputernicite potrivit prevederilor art. 5, precum si modelul stampilei sunt prevazute in anexa nr. 3 la ordin .
(2) Tiparirea proceselor-verbale si a legitimatiilor se efectueaza de catre ANZ, in conditiile legislatiei in vigoare.

Afişează Normele tehnice pentru desfasurarea activitatii Inspectiei de stat in zootehnie, din 12.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme tehnice    Inspectie de stat    Zootehnie    Agentia Nationala pentru Zootehnie    ANZ

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Anularea autorizatie de construire. Demolarea constructiei edificate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2464 din 21.11.2011

Anularea unei autorizatii de construire
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 317 din 31.01.2012