Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 42/2019 privind stabilirea unor masuri financiare pentru sustinerea desfasurarii Programului cultural national "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2021"

OUG 42/2019 privind stabilirea unor masuri financiare pentru sustinerea desfasurarii Programului cultural national "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2021"

  Publicat: 18 Jun 2019       1389 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 42/2019 privind stabilirea unor masuri financiare pentru sustinerea desfasurarii Programului cultural national "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2021" a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 492 din 18.06.2019.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, īn cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana juridica ce se constituie, pe fiecare cladire cu mai multe apartamente sau pe un grup de cladiri, fiind alcatuita din cel mult 600 de membri,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Act adoptat de organele de stat,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Persoana juridica ce se constituie, pe fiecare cladire cu mai multe apartamente sau pe un grup de cladiri, fiind alcatuita din cel mult 600 de membri,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.

Articolul 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modul de finantare a Programului Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2021", ca program cultural national, continand un portofoliu de proiecte si actiuni multianuale, denumit in continuare Program .
(2) Responsabilitatea privind gestionarea cheltuielilor pentru implementarea Programului revine Asociatiei "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii", denumita in continuare Asociatia, organizatie neguvernamentala, persoana juridica de drept privat, apolitica si independenta, cu caracter cultural si educativ, avand statut de utilitate publica, Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, Consiliului Local al Municipiului Timisoara si Consiliului Judetean Timis.

Articolul 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile au semnificatiile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) -j) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3
In perioada 2019-2022, Programul se implementeaza, in limita sumei de 52.900 mii lei, pentru proiectele si actiunile finantate prin Asociatie . Alocarile anuale destinate Programului se stabilesc in limita sumelor aprobate in bugetul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.

Articolul 4
(1) Finantarea nerambursabila a Programului prevazuta la art. 3 se asigura anual pe baza unui contract de finantare incheiat intre Asociatie si Ministerul Culturii si Identitatii Nationale.
(2) In vederea implementarii Programului, Asociatia poate utiliza un cuantum de maximum 5% din finantarea nerambursabila alocata anual, potrivit art. 3, pentru acoperirea cheltuielilor administrative si a cheltuielilor cu salarii. Din acest cuantum Asociatia poate utiliza maximum 50% pentru cheltuielile cu salarii.
(3) In completarea sumelor prevazute la art. 3 in vederea sustinerii organizarii si desfasurarii Programului, prin hotarare a autoritatilor deliberative, municipiul Timisoara si, dupa caz, judetul Timis pot incheia contracte de finantare cu Asociatia, in baza carora vor acorda acesteia sume anuale pentru realizarea de proiecte culturale.
(4) Incepand cu anul 2020, alocarea sumelor prevazute la alin. (3) si art. 3 se va aproba numai dupa prezentarea de catre Asociatie la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Consiliul Local al Municipiului Timisoara si, dupa caz, Consiliul Judetean Timis, pana la sfarsitul lunii ianuarie a fiecarui an calendaristic, a unui raport de activitate si a unui raport financiar detaliat in legatura cu utilizarea sumelor alocate in anul precedent si numai dupa aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului local al municipiului Timisoara, bugetului judetului Timis, in baza documentelor justificative prezentate de Asociatie .
(5) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (1) - (3) se fac venit la bugetul Asociatiei.
(6) Sumele ramase neutilizate din alocarile primite de la bugetul de stat, respectiv bugetele locale ale Municipiului Timisoara si judetului Timis se restituie acestor bugete sau se reporteaza in anul urmator, dupa caz, potrivit destinatiei.
(7) Sumele acordate Asociatiei de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale ramase neutilizate dupa data de 30 noiembrie 2022 se restituie de catre aceasta bugetului de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, respectiv bugetelor locale.

Articolul 5
(1) Pentru finantarea nerambursabila a proiectelor si actiunilor culturale, Asociatia va asigura respectarea principiilor prevazute la art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In vederea finantarii actiunilor si proiectelor culturale, Asociatia va asigura, potrivit Programului, respectarea urmatoarelor criterii:
a) excelenta artistica interdisciplinara si/sau originalitatea: propunerile trebuie sa combine in mod creativ, pe de o parte, forme artistice diverse, iar pe de alta - arta, cultura si alte domenii diferite - social, educational si economic; va fi incurajata fuziunea formelor artistice traditionale cu exprimarile noi, inovatoare si experimentale;
b) dimensiunea europeana, care evidentiaza bogatia diversitatii culturale europene: va fi incurajata o gama larga de posibilitati, de la schimburi creative la parteneriate sustenabile si coproductii intre initiative deja existente, cum sunt festivalurile si partenerii noi;
c) dezvoltarea publicului: proiectele se vor adresa unuia sau mai multor niveluri de angajament, participare si abordare a publicului, propunandu-si sa inspire exprimarea de sine, sa stimuleze continuturile culturale generate de catre public, sa dezvolte creatia in comun sau sa implice si sa formeze voluntari; se incurajeaza propuneri care includ grupuri vulnerabile si/sau abordeaza teme sociale;
d) cooperarea intre institutiile culturale consacrate si grupurile sau artistii in curs de afirmare, la nivel local si international;
e) axarea pe valentele spatiului public si contributia la deschiderea si accesibilizarea orasului;
f) promovarea patrimoniului si explorarea noilor tehnologii, in concordanta cu Agenda Culturala Europeana: proiectele vor promova platforme deschise si comune pentru continuturile culturale, oferind cetatenilor posibilitatea de a dobandi abilitati avansate de producere, accesare si distribuire a produselor culturale;
g) cultura ca promotor pentru dezvoltare si inovatie: proiectele vor promova forme noi de antreprenoriat cultural si creativ, vor crea noi locuri de munca in sectorul industriilor culturale si creative si vor contribui la transformarea Timisoarei si a Banatului intr-un centru de creativitate culturala;
h) componenta educationala va fi dezvoltata prin implicarea activa a scolilor si prin promovarea cooperarii cu scoli din diferite tari europene; se vor puncta propunerile referitoare la formarea continua si imbatranirea activa;
i) dezvoltarea sectorului turistic, de maniera atragatoare, atat pentru turisti, cat si pentru populatia locala; evenimentele vor fi distribuite uniform in oras si in imprejurimi, acoperind intreaga regiune;
j) mostenirea pe termen lung, in concordanta cu strategia culturala a orasului pentru perioada 2014-2024, evaluata in functie de durabilitatea impactului cultural, economic si social.

Articolul 6
(1) Din finantarile nerambursabile acordate de catre Asociatie beneficiarii pot acoperi urmatoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuielile de realizare a actiunilor si proiectelor culturale, precum costuri materiale si servicii, costuri de productie, inchirieri de spatii si aparatura, onorarii, prestari servicii, premii;
b) achizitionarea de dotari necesare derularii proiectelor sau programului cultural;
c) cheltuieli ocazionate de cazarea si transportul intern si international ale participantilor/invitatilor;
d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii si cercetari, consultanta de specialitate, tiparituri, seminare, conferinte, ateliere de lucru, actiuni promotionale si de publicitate;
e) cheltuieli de masa ale participantilor si/sau invitatilor, in limita maxima aprobata pentru invitatii secretarilor generali ai ministerelor, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) diurna pentru participanti, in aceleasi conditii precum cele stabilite pentru salariatii institutiilor publice, acordata in situatia in care nu se asigura cheltuielile prevazute la lit. e);
g) cheltuieli de personal si cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a actiunii/proiectului/programului cultural.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. b) se acopera in limita unui procent de 20% din totalul finantarii nerambursabile acordate.
(3) Cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. e) si g) se acopera, cumulat, in limita unui procent de 20% din totalul finantarii nerambursabile acordate.
(4) Finantarile nerambursabile acordate de catre Asociatie pentru realizarea de bunuri si proiecte culturale nu pot fi folosite de catre beneficiari, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, pentru acoperirea unor debite.
(5) Finantarile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activitati generatoare de profit.

Articolul 7
(1) Finantarile nerambursabile se acorda pe baza de contracte incheiate intre Asociatie si beneficiari, in urma unei proceduri de selectie derulate de catre aceasta.
(2) Finantarile nerambursabile se acorda in transe, prin virament bancar, din bugetul Asociatiei in contul beneficiarului, pe baza de factura emisa de acesta pentru fiecare transa.
(3) Cuantumul si esalonarea transelor se fac in baza unui grafic de finantare, in functie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice si/sau durata si evolutia in timp a activitatilor, si se prevad in contractul de finantare .
(4) Prima transa se acorda la semnarea contractului de finantare . Urmatoarele transe se acorda in baza documentelor justificative privind transa anterioara, prezentate de beneficiarul finantarii nerambursabile.
(5) Ultima transa nu poate fi mai mica de 15% din totalul finantarii.
(6) Justificarea fiecarei transe acordate in baza unui contract de finantare nerambursabila se accepta numai in masura in care cheltuielile sunt eligibile conform art. 6 si au fost efectuate in perioada executarii contractului.

Articolul 8

Afişează OUG 42/2019 privind stabilirea unor masuri financiare pentru sustinerea desfasurarii Programului cultural national "Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2021" pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 42/2019    Timisoara-Capitala Europeana a Culturii    Program cultural    Masuri financiare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.