Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea nr. 371/2019 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 20/2012

Hotararea nr. 371/2019 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 20/2012

  Publicat: 18 Jun 2019       1861 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 371/2019 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 493 din 18.06.2019.

Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Orice angajament asumat de o banca fata de un singur debitor indiferent daca este efectiv sau potential, evidentiat in bilantul contabil
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Indemnizatie zilnica ce se acorda, in conditiile legii,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.

Articolul I
Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 1
Obiectivele generale urmarite prin Programul multianual de marketing si promovare turistica sunt:
a) cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica, prin promovarea acesteia pe piata interna si internationala;
b) cresterea notorietatii destinatiilor, formelor de turism si produselor turistice din Romania, prin promovarea acestora pe piata interna si pe pietele turistice externe;
c) consolidarea pozitiei Romaniei ca o destinatie turistica competitiva pe piata internationala a turismului;
d) cresterea valorica a indicatorilor care caracterizeaza turismul intern si sosirile de turisti straini in Romania;
e) promovarea brandului turistic, creat si dezvoltat in conformitate cu obiectivul domeniului major de interventie 5.3 A«Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turisticaA» al axei prioritare A«Dezvoltarea durabila si promovarea turismuluiA» din cadrul Programului operational regional 2007-2013, in scopul crearii unei imagini pozitive a Romaniei ca destinatie turistica pe plan national si international."
2. La articolul 2, literele a), b), d) -f) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) efectuarea studiilor de marketing si cercetarilor de piata;
b) organizarea de activitati de relatii publice in tara si in strainatate, sub forma contactelor directe realizate, in mod constant, cu diferite categorii de public, cu reprezentantii mass- mediei, cu persoane din conducerea altor institutii de turism din tara sau din strainatate, cu lideri de opinie, in scopul obtinerii sprijinului lor pentru promovarea ofertei turistice a Romaniei, ori activitati de promovare directa catre institutiile abilitate din industria turismului, atat pe plan national, cat si international, promovarea directa prin mijloace online si offline catre segmentul-tinta, realizarea si transmiterea de comunicate de presa; aceste activitati de relatii publice se pot manifesta atat prin implicarea in actiuni organizate de alte entitati care au legatura cu domeniul turistic, cat si cu ocazia organizarii si desfasurarii unor congrese, conferinte, simpozioane, seminare, reuniuni nationale si internationale sau altor tipuri de evenimente cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania;
. . . . . . . . . .
d) realizarea si/sau achizitionarea materialelor de promovare, de tipul: pliante, postere si foi volante, cataloage, brosuri, diverse tiparituri, ghiduri, carti cu specific de turism, harti turistice, fotografii, albume, fotoreportaje, filme de animatie, documentare de turism, materiale audiovideo, filme cu specific de turism, filmari cu tehnologie de tipul realitatii virtuale si realitatii augmentate, materiale de tipul video marketing; filmari cu drone, CD-uri si DVD-uri turistice, diverse materiale de afisare, expunere si prezentare, obiecte de protocol, produse artizanale, inclusiv achizitionarea drepturilor de autor aferente creatiei si expedierea materialelor in tara si in strainatate;
e) realizarea, dezvoltarea, administrarea si mentenanta portalurilor de informare si/sau promovare turistica, dezvoltarea si/sau achizitionarea sistemelor software si hardware;
f) derularea activitatilor de marketing online, prin intermediul motoarelor de cautare, retelelor de socializare, platformelor, diverselor site-uri web si blogurilor cu impact in cresterea circulatiei turistice in Romania, cresterea notorietatii destinatiilor turistice romanesti ori in constientizarea importantei turismului romanesc, prin site-uri web, aplicatii mobile, precum si prin alte activitati de promovare si publicitate prin internet si alte mijloace electronice;
. . . . . . . . . .
m) publicitatea prin intermediul printurilor digitale-offset, indoor si outdoor, formate standard si inovatoare, de tipul panourilor publicitare, afiselor iluminate, posterelor de mari dimensiuni, coloanelor de publicitate suspendate, anunturilor pe mijloacele de transport, LCD/LED screen-urilor, instalatiilor interactive, videomapping, graficii in spatiul urban, instalatiilor artistice, literelor volumetrice, inclusiv prin intermediul infochioscurilor cu ecran touchscreen;".
3. La articolul 2, dupa litera n) se introduc doua noi litere, literele o) si p), cu urmatorul cuprins:
"o) achizitionarea de studii tehnice, studii si cercetari de piata, necesare elaborarii strategiilor de marketing, inclusiv in domeniul online;
p) organizarea concursurilor de creatie in vederea realizarii materialelor, instrumentelor, proiectelor si actiunilor de promovare."
4. La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Societatile comerciale cu activitate de turism, asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniul turismului, autoritatile administratiei publice locale si centrale si alte entitati a caror activitate are impact in domeniul turismului pot participa la manifestarile expozitionale, in pavilioanele nationale, standurile specializate ori miniexpozitiile la care participa in tara si in strainatate Ministerul Turismului.
(3) Modalitatea de finantare a participarii entitatilor mentionate la alin. (2) si criteriile in baza carora se va acorda finantarea se vor stabili cu respectarea prevederilor legale in domeniul ajutorului de stat prin instituirea unei scheme de minimis aprobate prin ordin al ministrului turismului."
5. La articolul 3 alineatul (4), literele a) -e), i), j) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) cheltuieli cu elaborarea proiectului de executie si achizitionarea standului, inchirierea, amenajarea si decorarea spatiului expozitional, precum si asigurarea si transportul acestuia sau ale unor componente ale acestuia;
b) cheltuieli ocazionate de activitati de marketing, promovare si comunicare, in perioada premergatoare manifestarilor expozitionale, precum si in perioada de desfasurare a acestora;
c) cheltuieli ocazionate de realizarea si/sau achizitionarea de materiale publicitare de tipul pliante, postere si foi volante, cataloage, brosuri, diverse tiparituri, harti turistice, fotografii, albume, fotoreportaje, filme de animatie, materiale audiovideo, filme cu specific de turism, filmari cu tehnologie de tipul realitatii virtuale si realitatii augmentate, filmari cu drone, materiale de tipul video marketing; CD-uri si DVD-uri turistice, diverse materiale de afisare, expunere si prezentare, obiecte de protocol, produse artizanale;
d) cheltuieli cu transportul, intern si/sau international, cazarea si diurna pentru reprezentantii mass-mediei;
e) cheltuieli cu transportul, intern si/sau international, cazarea si diurna/onorariile pentru formatii artistice, mesteri populari, fotografi, solisti, personal de primire si deservire a invitatilor (hostess), membri ai colectivelor artistice, sportive, stiintifice, alti specialisti, lideri sau creatori de opinie cu rol in desfasurarea manifestarii expozitionale respective, din mediul online si/sau offline;
. . . . . . . . . .
i) cheltuieli cu serviciile de curierat;
j) cheltuieli cu organizarea de evenimente de tipul: seara romaneasca, receptie, conferinta si alte evenimente destinate presei, prezentari, workshopuri, seminare si altele similare, cu rol in cresterea notorietatii destinatiilor;
. . . . . . . . . .
m) cheltuieli cu realizarea de design grafic si creatie publicitara;".
6. La articolul 3 alineatul (4), dupa litera m) se introduc cinci noi litere, literele n)-r), cu urmatorul cuprins:
"n) cheltuieli cu realizarea graficei vectoriale, prelucrarea de imagini, corectura si redimensionarea imaginilor, verificarea pentru tipar, tiparirea/retiparirea;
o) cheltuieli cu realizarea de continut pentru materiale de promovare, instrumente si canale de comunicare specifice;
p) cheltuieli cu achizitionarea serviciilor de traduceri si interpretariat;
q) cheltuieli cu achizitionarea serviciilor profesionale pentru transmisia pe internet in timp real;
r) alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a manifestarii expozitionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite."
7. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 4
Pentru vizitele educationale si de informare se finanteaza integral urmatoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea incadrarii in fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie:
a) cazare, masa si bauturi pentru invitati, pentru ghid si pentru insotitorul de grup;
b) transportul international si pe teritoriul Romaniei pentru invitati, pentru ghid si/sau pentru insotitorul de grup;
c) transportul, cu mijloace de transport de tipul telegondolei, trenuletului, mocanitei, saniei, carutei si altele asemenea, pana la obiectivele turistice de interes, pentru invitati, pentru ghid si/sau pentru insotitorul de grup;
d) onorariul ghidului si/sau insotitorului de grup pe teritoriul Romaniei;

Afişează Hotararea nr. 371/2019 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 20/2012 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 20/2012    HG 371/2019    Turism    Marketing    Program multianual de promovare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.